Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 7.10.2019 17:10:22
Reakce / petr1

Dobrý den pane Kalivodo,

to by stálo za to vědět dopředu pro který prohlížeč je optimalizováno. Proč to není v podmínkách? Jako webmaster jste za podobné úkony placen. Jinak myslím že je na zvážení toto fórum zrušit. Jedinou reakcí odpovědných lidí je že nepoužíváme fórum správně. 

Škoda. Věřili jsme ve změnu. Roky tady opozice brojila např. proti nekomunikaci. Pan Klíma na svém bývalém webu hřímal jak bude s lidmi mluvit a naslouchat. Mimochodem p. Klíma na posledním zastupitelstvu, v bodu dotazy, říká moc zajímavou větu v souvislosti s vyhrazeným parkováním a platbou za něj. Nepamatuji si přesně citaci ale něco ve smyslu "Obyvatelstvu SÚ se zvyšují příjmy a poplatek město nezvýšilo. Tahle věta je v příkrém rozporu se sliby a chováním p. Klímy v minulosti. A krom toho je na pořádnou facku. Pane Klímo co je Vám potom kolik kdo má v peněžence? 

Nastal čas říci DĚKUJEME, VYPADNĚTE. 

A nebo přece jen ještě jednou:

  1. podpora zubařské ordinace
  2. (ne)činnost MP
  3. úprava sjezdu z KOVOSVITU
  4. úprava zastávky KOREJ 
  5. a další

Děkuji.

» 7.10.2019 08:23:27
Re: guláš / moderator

Zmiňované jsem znovu otestoval s výsledkem, že script k odřádkování tlačítkem enter bez problémů funguje v běžně používaných prohlížečích jako např. Chrome, Firefox, Opera s výjimkou Internet Exploreru. Pokud máte tedy potřebu publikovat zde texty v tomto rozsahu, zkuste použít některý ze zmiňovaných prohlížečů.

Ondřej Kalivoda, webmaster

» 3.10.2019 21:37:53
guláš / Magda
Tak opět se po odeslání textu z upraveného a odstavci odděleného článku stal nepřehledný guláš už by se měl správce zamyslet nad svou činností. Nebo chcete lidi odradit?
» 3.10.2019 21:13:00
pobavení nad článkem / Magda
Tak mně pobavil příspěvek Zábor veřejného prostranství v NOVINKÁCH SEZMOVO ÚSTÍ 9/2019 viz níže PROČ MĚSTSKÁ POLICIE MÍSTO PSANÍ NEKONÁ? A nevykonává činnost ke které byla zřízena? Citace z popisu na stránkách Města Sezimovo Ústí oddíl Městská Plicie „ Městská policie, kterou řídí starosta, byla zřízena Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí atd. … Zákon o obecní policii č.553/1991 Sb. stanovil pro policii města jako hlavní úkol zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a to zejména:“ …. mimo jiné ** „dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku ( § 5 Zákona č. 251/2016 Sb.“ …… atd. **„podílením Téma s podivem, že MP neustále píše pouze píše a nevykonává se na bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem (měření nejvyšší dovolené rychlosti, řízení provozu ve městě – montáž a demontáž vánoční výzdoby, při dopravních nehodách, při akcích města, jarní čištění ulic, řešení vozidel bez registračních značek či vykazujících znaky vraku, kontrola chodců při přecházení přes přechod pro chodce, sledování dodržování dopravního značení vyplývající z místní úpravy – zákaz stání, zákaz zastavení, zákaz vjezdu…, dopravní akce v součinnosti s Policií ČR)“ MP nevykazuje žádnou činnost z výše uvedeného. Důkazem jsou vozidla stojící zákazech ať stání, nebo zastavení, v křižovatkách na chodnících a konečně i na travnatých plochách. U travnatých ploch se pozastavím. Škoda, že se mi nepodařilo vyhledat článek kde „někdo“ z MP popisoval parkování na travnaté ploše takovým způsobem, že když je zatravněný pás již rozježděn na hlínu (díky parkujícím vozidlům) nejedná se již o zeleň a nejedná se tudíž o stání na zeleni. Nevím zda-li se jednalo o ulici Nerudova , či Lipová, ale opravdu veliký blábol k smíchu . Následná reakce také hned zazněla: „ Roundup - a hned bude místo na stání“ Proč MP již dávno neprochází město a nepokutuje sebemenší přestupky? Jen tak je přeci možné vynutit si dodržování vyhlášek a předpisů. Zajisté by ubylo i nezodpovědných pejskařů, aut stojících v zákazech, problémů v okolí Apolla a podobně. Městská Policie musí být vidět. A to nejen v polepeném - zviditelněném autě. článek z NOVINEK Zábor veřejného prostranství 9/2019 Parkování vozidel na zeleni je dlouhodobým nešvarem spousty řidičů. Omezené parkovací možnosti nejsou omluvou. Vždy je kde zaparkovat, pouze za cenu překonání pohodlnosti ujít k zaparkovanému autu několik desítek či pár set metrů. Rozjíždění trávníků je devastující, neboť veřejná zeleň ve městech je jedním ze základních městotvorných prvků. Pohled na zeleň uklidňuje a její úbytek ohrožuje lidské zdraví. Právě ostrůvky zeleně vybudované v umělém prostředí měst pomáhají snižovat negativa spojená s provozem vozidel. Travnaté plochy jsou zvláště ve městě pro ekologický i estetický život zcela zásadní. Zničený trávník a parkování na trávě je příkladem neúcty k lidské práci a přírodě. Protože příklady táhnou, strhávají se ostatní řidiči k následování. Zvláště mladiství a děti dostávají špatný příklad, který se může stát „normou“. Řidiči se zde dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného záboru veřejného prostranství - Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) - přičemž podle právního výkladu nezáleží na tom, v jakém stavu se nachází jeho povrch (trávník, hlína atd.) a kdo toto prostranství vlastní. Definice veřejného prostranství zní: ,,Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. Za porušení § 5/1 písm. g) z. č. 251/2016 Sb. může strážník příkazem na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč, ve správním řízení pak fyzické osobě hrozí pokuta až 50.000 Kč. Současně je takové protiprávní jednání zaneseno v Informačním systému evidence přestupků ( ISEP ) A jeden starší článek opět z NOVINEK Městská policie informuje ( opět NOVINKY SÚ ) 1/2012 V těchto měsících bychom rádi okolo našich domů spatřili aspoň kousek travnaté plochy a ne rozježděnou haldu hlíny. Mnoho řidičů se chová neohleduplně vůči svému okolí. Žádáme vás, řidiče motorových vozidel, o respekt k životnímu prostředí a parkování svých vozidel dle zákona o pozemních komunikacích. Travnatá plocha není určena k parkování motorových vozidel, pokud není obecně závaznou vyhláškou upraveno jinak. K tomu účelu jsou určena parkoviště a odstavné plochy. Procházka ulicemi může být příjemným trávením volného času. Při nahlížení do výloh, obdivování nových fasád domů či při pouhém zírání do oblak však nezapomeňte čas od času zkontrolovat místa, kam šlapete. Je možné si domů donést nechtěný „suvenýr“, který pro vás přichystal některý z nepořádných pejskařů. Pro určitou skupinu majitelů psů je totiž úklid po svých nejlepších přátelích nad jejich síly. V rámci prevence je proto činnost městské policie zaměřena na kontrolu obecně závazné vyhlášky
» 29.9.2019 16:31:25
Magdo / petr1

Dobrý den,

dneska jsem jel kolem zastávky Rozcestí a už tam nejsou ani ty kužele. Jen díra a pod ní kaverna plná vody zůstala....

» 23.9.2019 17:26:41
Ještě doplnění / Magda
A ještě další postřeh - zastávka autobusu Rozcestí. Co bude s tou několik měsíců ohraničenou dírou ve vozovce? Již zmíněný viz níže kovové zábrany nahradily kužele, ale oprava nebo jiné řešení nikde a tento stav je zde již víc jak půl roku. A stejně tak více jak 3 měsíce díra u kanalizace v Žižkově ulici sice ohraničená, ale neřešená. A Město dělá mrtvého brouka A dodám, podívejte se ja vypadá vyfrézovaná silnice okolo a na zastávce Na Koreji, nebo možná Rozcestí směrem do SÚ I , dále silnice ze Sezimova Ústí II křižovatka mezi Hotelem MAS odbočkou k parkovišti Kovosvit (silnice směr k Silonu) a dále dolu přes most na hlavní silnici směr Tábor! Brzdit z kopce v zatáčce na této hrbolatině si hlasitě říká o nějaký malér. Budete zajisté namítat, že se jedná o krajské silnice, ale Město by si mělo vymoct jejich opravu - páky na to má a lidé daně platí. A ještě jedna silnice a to K Soukeníku tam se vyváží zbytky "mikropovrchu"? Ta oprava silnice je opravdu k smíchu a hlavně pro ostudu města SÚ A pokud jde o peníze tak když má Město každý rok cca milion Korun na dotování koupaliště, které je v provozu 2 a půl měsíce v roce a to pro velmi malé množství návštěvníků s porovnáním k počtu obyvatel a nebo na navážení zeminy na Kozí Hrádek k vybudování zvukové bariery, která mimochodem měla být vyžadována již při územním řízení, nebo povolování stavby, musí najít peníze i na zařízení oprav silnic, které slouží mnohem většímu počtu lidí ať žijících v Sezimově Ústí a nebo pouze projíždějících. Mgda
» 22.9.2019 19:28:52
blahopřání / Magda
Blahopřeji Městu a jeho činovníkům, za úspěšné držení "bobříka mlčení" a za stoprocentní nečinnost. Děkuji vám za přínos pro město Sezimovo Ústí. Děkuji Magda auta parkují na chodnících nadále, Městskou Policii vidět není natož aby si plnila úkoly vyplývající c popisu činností ke které byla zřízena tedy kontrola dodržování vyhlášek a td.
» 9.9.2019 20:41:42
K Magdě / petr1

Dobrý den,

doplním postřehy Magdy. 

Městská policie - jak jsou vlastně teď organizovány služby? Strážníci vč. vedoucího jsou jen čtyři. To moc nevychází na služby dle rozpisu na webstránkách. Platí vůbec ještě ten rozpis? A pokud ano, jak moc se rezignovalo na hlídkovou činnost ve městě? Vždyť prakticky kdykoliv jedete kolem Městského úřadu, stojí auto MP zaparkované na parkovišti. Je tedy pravdou,že např. odpoledne je ve službě jen jeden strážník a vykonává dozor jen na kamerách? A obligátní téma k této části na konec - Apollo. Ten stav v noci z pátka na sobotu je děsivý. 

Další postřeh - zastávka autobusu Rozcestí. Co bude s tou několik měsíců ohraničenou dírou ve vozovce? 

Dále - máme představu nebo víme co bude v objektu bývalého Mountfieldu? Nevzniká tam např. ubytovna pro dělníky apod.? 

A znovu vracím na stůl otázku možnosti podpory nové zubařské ordinace,viz. níže? 

V případě nepodání uspokojivých vysvětlení a následné realizace kroků ke zlepšení popsaných problémů, je načase si možná promyslet a na začátku se přes toto fórum pobavit o možnosti protiváhy současnému vedení města v příštích komunálních volbách. Schopných lidí je v SÚ hodně. 

Děkuji.

» 9.9.2019 19:56:40
a ještě k jedné odpovědi / Magda
Kdysi byl dán dotaz, proč v Táborské ulici nebyly stožáry VO osazeny led světly. Odpověď tehdy od místostarostky byla "teplota světla musí být stejná....." kdo čte pamatuje Proč nyní najednou v ulici Prokopa Holého je osazeno VO svítidly led technologie. (sice o málo dražší, ale s větší životností a mnohonásobně menší spotřebou )což je přínos . A zde už najednou teplota světla nerozhoduje? Opět tehdejší odpověď byla jako ostatní pouhým plácnutím. raději nechci žádnou odpověď děkuji Magda
» 9.9.2019 19:27:23
Ad Horko / moderator / Magda
Je s podivem, že jiná města své ulice kropí (viz nedavný tv pořad). Tam asi platí jiné předpisy či paragrafy.
» 9.9.2019 19:23:52
skutečnosti / Magda
Děkuji všem zainteresovaným ( MP, vedení města, stavební úřad a odbor dopravy )za "výstižné" odpovědi.
» 1.9.2019 22:01:46
skutečnosti / Magda
Vážení, dnes v neděli 1.9.2019 v podvečerních hodinách cca 17.30 – 18.00 v Plané nad Lužnicí Městský strážník napomínal paní přecházející mimo přechod. Nic divného. Vše v naprostém pořádku. Za to, v Sezimově Ústí není Městskou Policii vidět vůbec. Jinak by se nemohlo stát, že na nedokončené rekonstruované ulici Prokopa Holého parkují a jezdí již týden vozidla přes zákaz vjezdu, zákaz odbočení, někdo si i drze odstranil oplocení ze strany Táborské ulice. Ulice není dokončená, není zkolaudovaná ani předaná investorovi. Navíc v pracovních dnech překáží zhotovitelské firmě v dokončovacích pracích. A Městská Policie ani státní Policie - nic !!! A prosím, nenamítejte, že je to ze solidarity a soucitu, že nemají obyvatelé kde parkovat. V Táborské ze zištných důvodů nemají obyvatelé také kde parkovat. (zákaz stání téměř v celé ulici a to z obou stran) A navíc, další věc – v křižovatce Táborská x Prokopa Holého, kde se opravovala kanalizace byla silnice po původním provedení firmou COLAS krásně rovná, dnes po opravě spádu kanalizace a asi trojnásobném předělávání vodovodních uzávěrů je silnice po týdnu provozu a projíždění aut po „novém“ povrchu značně zvlněná – v místech vodovodních uzávěrů se začíná propadat. A ještě k Policii ať státní, nebo a to hlavně městské – proč neustále tolerují parkování vozidel v Táborské ulici (možná i jinde) na chodnících, že stojí v zákazu stání je jedna věc, ale na chodníku??!! To je vrchol sprostoty vůči chodcům, maminkám s kočárky, kteří potom chodí po silnici. Tak a co na to MP, vedení města, stavební úřad a odbor dopravy… ???
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace