Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
sociální služby
rychlé odkazy
kontakty městský úřad městská policie volné byty diskuze SMS info kanál kontejnery ztráty a nálezy práce v regionu ubytování ve městě žádosti a formuláře hlášení závad mapa webu
novinky úřední deska

Sociální služby na území města Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí poskytuje na svém území terénní pečovatelskou službu, denní stacionář a provozuje dům s pečovatelskou službou.

Pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Pečovatelskou službu lze využít například pro dovážku obědů, pomoc při osobní hygieně nebo k pomoci při zajištění chodu domácnosti.

 

Sociální služby poskytované městem

V Sezimově Ústí jsou městem poskytovány dvě sociální služby – Pečovatelská služba a Denní stacionář.

Pečovatelská služba je určena všem, kteří z různých důvodů (např. zdravotní stav, ubývající fyzické síly) potřebují pomoc druhých a přitom chtějí dále žít doma, ve svém prostředí. Pečovatelská služba je poskytována nejen klientům v Domě s pečovatelskou službou, ale i ostatním seniorům a obyvatelům Sezimova Ústí. Mezi nejvyužívanější službu patří zajištění a dovoz oběda a pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a zajištění drobných nákupů. Dalšími využívanými službami jsou pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovod k lékaři, doprovod na procházku atd. Od 1. 9. 2022 dochází ke změně Pravidel pro poskytování Pečovatelské služby a mění se Ceník úkonů Pečovatelské služby.

Denní stacionář při Domě s pečovatelskou službou má za cíl zlepšit kvalitu života seniorů, eliminovat sociální izolaci, umožnit společné aktivity s vrstevníky. Služba je určena přednostně obyvatelům města Sezimovo Ústí, ale v zásadě je otevřena všem, kteří chtějí s pomocí týmu vyškolených pracovnic vést plnohodnotný život spolu se svými blízkými nebo ve městě, kde se cítí být doma. Denní stacionář nabízí společné vzdělávací a aktivizační činnosti v podobě čtení, trénování paměti, pohybové aktivity přizpůsobené potřebám seniorů, výtvarné tvoření, pečení, návštěvy knihovny, výstavy apod. Uvedené činnosti mají směřovat ke smysluplnému propojení zkušeností s běžným životem. Kapacita denního stacionáře je 10 uživatelů denně, kterým se věnují dvě pracovnice s dlouholetou praxí. Ty plánují program denního stacionáře s ohledem nejen na aktuální obsazenost, ale zejména s ohledem na potřeby a dovednosti uživatelů. Výkon sociální práce a odborný dohled nad činností denního stacionáře vykonává sociální pracovnice. Bezbariérové prostředí poskytuje možnost pobytu také v prostoru přilehlé zahrádky na čerstvém vzduchu. Do denního stacionáře může uživatel docházet jak každý den, tak pouze některé dny v týdnu. Mezi další služby Denního stacionáře patří zajištění stravy, pomoc při úkonech osobní hygieny a možnost dopravy do stacionáře a zpět.

Provoz Denního stacionáře je významnou měrou podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Pro rok 2022 přispěl Jihočeský kraj na provoz Denního stacionáře částkou 929.000 Kč, přičemž plánované celkové náklady města na Denní stacionář činí 1.028.884 Kč, na provoz pečovatelské služby Jihočeský kraj přispěl částkou 1.753.000 Kč, přičemž plánované celkové náklady na pečovatelskou službu činí 2.309.000 Kč. Na výkon sociální práce přispěl Jihočeský kraj částkou 135.612 Kč.

 

 

Sídlo poskytovatele:

Město Sezimovo Ústí

Dr. E. Beneše 21/6

391 01  Sezimovo Ústí

IČO: 00252859

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace