Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 16.6.2021 11:18:33 do: 1.7.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 7. 2021 od 8:00 do 18:00 hodin v lokalitě Smolín, ul. Na Vrších (zahrádky Jitřenka), lokalitě Svit (část ul. Chýnovská od průmyslové zóny směr dálnice vše) a lokalitě Kravín.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2021 11:15:21 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.6.2021 15:29:03 do: 30.6.2021

Městský úřad Sezimovo Ústí jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

Podle § 32 odst. 2 písm. d)  správního řádu se paní Žanetě Kováčové, nar. 13.03.1983, Janu Kováčovi, nar. 13.10.2000 a nezl. Davidu Kováčovi, nar. 12.06.2008 (zák. zástupce Žaneta Kováčová), všichni na adrese trvalého pobytu Sezimovo Ústí, náměstí Tomáše Bati 663, k hájení jejich práv ve věci návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu vedeného pod sp. zn.: MěÚ SÚ/4013/2021/OSP/PEL ustanovuje opatrovníkem Vendulka Černohorská, Městský úřad Sezimovo Ústí,  Dr. E. Beneše 21.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.6.2021 10:54:56 do: 23.6.2021

Rozhodnutí - společné povolení stavebního záměru na stavbu s názvem "Sezimovo Ústí, ulice Vaníčkova - Rekonstrukce vodovodu"

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, vydává rozhodnutí, kterým schvaluje stavební záměr na stavbu s názvem "Sezimovo Ústí, ulice Vaníčkova - Rekonstrukce vodovodu".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2021 11:13:28 do: 21.6.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v lokalitách: Smolín, ulice Na Vrších (zahrádky Jitřenka), Svit (část ulice Chýnovská od průmyslové zóny směr dálnice vše) a Kravín dne 21. 6. od 8:00 do 18:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2021 11:12:26 do: 25.6.2021

Zveřejnění informace o oznámení záměru „Konec uhlí v Plané nad Lužnicí - změna stavby na technologii spalování biomasy“

Oznámení o záměru společnosti C-Energy Planá s.r.o. s názvem „Konec uhlí v Plané nad Lužnicí - změna stavby na technologii spalování biomasy“ a informace o tom, kde je možné se se záměrem seznámit a uplatnit připomínky k němu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.5.2021 13:12:38 do: 23.6.2021

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje konání veřejné dražby na prodej parcely č. 1813, jejíž součástí je stavba č p. 1191 - rodinný důmzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.5.2021 11:04:04 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.4.2021 08:27:00 do: 0.0.0000

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace