Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 18.1.2021 16:13:01 do: 3.2.2021

Rozhodnutí - společné povolení stavby "Rekonstrukce komunikace parkovacích ploch a chodníků ulice Šafaříkova"

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vydává společné povolení na stavbu "Rekonstrukce komunikace parkovacích ploch a chodníků ulice Šafaříkova".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.1.2021 10:25:00 do: 28.1.2021

Záměr města pronajmout části nebytových prostor v budově čp. 664 a velké výkladní skříně č. 1

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 664 - místnosti č. 10, místnosti č. 13 a velké výkladní skříně č. 1, umístěné na domě čp. 663.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:44:00 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout nebytový prostor č. p. 610

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor č. p. 610, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí o celkové ploše 69m2..zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:42:36 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1113/05

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1113/05, o velikosti 3+1, v 2. nadzemním podlaží, č. p. 1113, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:41:48 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1112/01

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1112/01, o velikosti 3+1, v přízemí, č. p. 1112, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:40:53 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1111/09

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1111/09, o velikosti 2+1, v 2. nadzemním podlaží, č. p. 1111, ulice Průmyslová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:39:47 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 638/33

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 638/33, o velikosti 1+1, v 4. nadzemním podlaží, č. p. 638, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:38:55 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 638/24

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 638/24, o velikosti 1+0, v 1. nadzemním podlaží, č. p. 638, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:36:50 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 602/02

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 602/02, o velikosti 1+1, v 1. nadzemním podlaží, č. p. 602, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:35:56 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 494/27

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 494/27, o velikosti 3+1, v 4. nadzemním podlaží, č. p. 494, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:34:47 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 75/10

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 75/10, o velikosti 1+0, v 1. nadzemním podlaží, č. p. 75, ulice Husovo nám., Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:34:01 do: 10.2.2021

Záměr města pronajmout byt č. 75/03

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 75/03, o velikosti 1+1, v 1. nadzemním podlaží, č. p. 75, ulice Husovo nám., Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.1.2021 14:04:29 do: 28.1.2021

Záměr města uzavřít smlouvu se společností Green Logistics CZ s.r.o.

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr uzavření smlouvy se společností Green Logistics CZ s.r.o., o výpůjčce částí pozemků sběrného dvora v Zahradní ulici.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.12.2020 08:27:45 do: 28.2.2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. prosince 2020 č. 511, 512, 513 o změně krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
administrace