Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 27.2.2020 10:56:54 do: 14.3.2020

Záměr prodeje bytu č. 675/14 v ulici K Hájence, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytu č. 675/14, o velikosti 3+1, v ulici K Hájence, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 439/10000 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 568.837 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.2.2020 10:50:07 do: 14.3.2020

Záměr prodeje bytu č. 603/31 v ulici Lipová, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytu č. 603/31, o velikosti 2+1, v ulici Lipová, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 516/29505 vážícímu se k této bytové jednotce, v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 487.235 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 26.2.2020 14:24:30 do: 31.3.2020

Výroční zpráva za r. 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.2.2020 10:36:33 do: 12.3.2020

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytu

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytu z jednání Bytové komise dne 12. 2. 2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.2.2020 13:34:40 do: 13.3.2020

Záměr pronájmu nebytových prostor

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr pronájmu: částí nebytových prostor v budově čp. 664, které jsou součástí parc.č. st. 1171 – zastavěná plocha a nádvoří, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.2.2020 08:19:56 do: 27.2.2020

Nařízení č. 1/2020 Tržní řádzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.2.2020 09:08:52 do: 13.3.2020

Veřejná vyhláška

Městský úřad Sezimovo Ústí oznamuje zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.2.2020 16:05:36 do: 27.2.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 27. 2. 2020 bude od 13,00 do 15,30 hodin přerušena dodávka elektrické energie.

Vypnutá oblast: část chat (Plaňačka) přes řeku proti ul. Táborská a části ul. Lužnická, od lávky po proudu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 08:24:33 do: 11.3.2020

Usnesení - dražební vyhláška

Elektronická dražba podílu rodinného domu č. p. 950 se koná dne 11. 3. 2020 od 10:00 do 11:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 4.6.2019 12:32:06 do: 30.6.2020

Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2018zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace