Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 3.7.2020 09:23:03 do: 20.7.2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Švehlova v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.7.2020 15:09:53 do: 31.7.2020

Nabídka brigády – správce hřiště

Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Školní náměstí by mělo být více otevřeno veřejnosti. Za tím účelem hledáme zájemce, kteří by na základě dohody vykonávali činnost správce areálu o prázdninách a v mimoškolní době během roku. Vhodné pro aktivní seniory, ideálně bydlící v okolí či docházkové vzdálenosti. Úkolem správce bude hřiště odemknout a zamknout, průběžně dohlížet na dodržování pravidel užívání hřiště a zabezpečovat úklid hřiště a zázemí. Žadatel musí být plně svéprávný, přiměřeně zdravotně způsobilý a bezúhonný.

Podepsanou žádost (obsahující jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a telefonní či e-mailový kontakt) doručte písemně na podatelnu Městského úřadu Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí, či co nejdříve. Bližší informace podá pí Králíková, tel. 381201127, e-mail: e.kralikova@sezimovo-usti.cz.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.6.2020 15:13:42 do: 15.7.2020

Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 664, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr:zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.6.2020 15:09:49 do: 15.7.2020

Záměr uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1113/28, ulice Průmyslová, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svůj záměr:zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.6.2020 14:45:23 do: 31.7.2020

Výběrové řízení - strážník

Město Sezimovo Ústí vyhlašuje první kolo výběrového řízení na obsazení pracovního místa: strážník Městské policie Sezimovo Ústí

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.6.2020 15:36:09 do: 14.7.2020

USNESENÍ

ve věci návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu - Vojtěch Kuchař

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.6.2020 09:59:38 do: 10.7.2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu v ulici Hromádkova v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.6.2020 13:47:32 do: 8.7.2020

Záměr prodeje bytu č. 535/9 v ulici Jungmannova, obec a k. ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytu č. 535/9, o velikosti 3+1, v ulici Jungmannova, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7440/83180, současným nájemníkům předmětného bytu za kupní cenu ve výši 631.905 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.6.2020 14:01:35 do: 8.7.2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici III/00349 a v ulici Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.6.2020 13:49:53 do: 8.7.2020

Záměr města pronajmout byt č. 610/04

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 610/04, o velikosti 2+1, v 4.nadzemním podlaží, č. p. 610, Dukelská ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.6.2020 12:32:42 do: 8.7.2020

Záměr města pronajmout byt č. 627/28

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č.627/28, o velikosti 1+1, v přízemí, č. p. 627, Školní náměstí, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2020 12:38:32 do: 31.8.2020

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Městský úřad Sezimovo Ústí jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a podle ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších z moci úřední rozhodl takto:

Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle článku 8 Obecně závazné vyhlášky města Sezimovo Ústí č. 4/2019 se podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu v důsledku postižení mimořádnou událostí, pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2 na území České republiky, zcela promíjí místní poplatek z pobytu stanovený čl. 12 této obecně závazné vyhlášky za období od 16.06.2020 do 31.8.2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 18.5.2020 09:33:58 do: 31.12.2020

Zpřísnění hygienických opatření v autobusech COMETT PLUS, spol. s r. o.

Dopravce z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou apod)zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.3.2020 08:57:58 do: 31.12.2020

Změna v omezení vstupu do prodejen

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů nad 65 let a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin.

Toto nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 13:12:10 do: 31.12.2020

Žádost praktických lékařů

Praktičtí lékaři, provozující své ordinace v Sezimově Ústí, žádají pacienty, aby omezili návštěvy ordinací a komunikaci řešili telefonicky. Provádění odběrů, preventivních prohlídek a jiných podobných úkonů je dočasně odloženo.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.3.2020 13:32:37 do: 0.0.0000

Uzavření denního stacionáře

Oznamujeme, že bude s platností od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen Denní stacionář Sezimovo Ústí.

Bližší informace sdělí pracovnice stacionáře 605 359 317 nebo sociální pracovnice, Bc. Veronika Benáková 734 265 659.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace