Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

SMS Info Kanál - městský rozhlas „do kapsy“

Vážení občané, pro zkvalitnění informovanosti o dění ve vybraných oblastech života v Sezimově Ústí a současně s důrazem na okamžité informování při vzniku negativních jevů a mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, elektrické energie, ekologické havárie a živelní pohromy apod.) zavedl Městský úřad Sezimovo Ústí novou službu - SMS InfoKanál, městský rozhlas „do kapsy“.

Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv a dobře tak doplní městský rozhlas. Navíc takto rozesílané zprávy si Vás najdou prakticky kdekoliv, což je výhodné zejména pro ty z Vás, kteří tráví většinu dne mimo naše město. V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, Vám nabízíme efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací. Včasná informovanost se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové komunikaci. Služba funguje pro zákazníky všech českých mobilních operátorů.

Každý občan si může vybrat zasílání zpráv ze specializovaných oblastí. Při startu našeho systému jsme vybrali zatím tato tři témata, přičemž počet témat můžeme kdykoliv rozšířit, neváhejte proto s návrhy.

Příklady zpráv

Téma 1: Všeobecné informace, příklady zpráv: 

  • Cena za komunální odpad letos zůstává stejná - prosíme občany, aby poplatek uhradili do 31. 5.
  • Zastupitelstvo města se koná dne 17. 3. 2009 v zasedacím sále COP.

Téma 2: Krizová hlášení, příklady zpráv: 

  • Ve vodovodním řadu došlo ke kontaminaci vody. Žádáme občany, aby do odvolání nepili vodu z kohoutků, která je nyní zdravotně závadná!
  • Blíží se povodeň, okamžitá evakuace povodňového pásma, řiďte se dalšími pokyny na InfoKanálu.
  • Ve dnech ……………. nepůjde elektrický proud v Sezimově Ústí II.

Téma 4: Blokové čištění ulic, příklady zpráv: 

  • Dne …. od 8:00 do 17.00 hodin bude v ulicich Dukelská, Nerudova a Svépomoc v Sezimově Ústí II. probíhat blokové čištění ulic. 

Informace nejdůležitější - jak službu získat: 

  • Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

Přihlášení k tématům

Přihlášení k tématu Všeobecné informace: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
REG T1
na telefonní číslo 381 201 111

 

Přihlášení k tématu Krizová hlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
REG T2
na telefonní číslo 381 201 111

 

Přihlášení k tématu Blokové čištění ulic v Sezimově Ústí I.: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
REG T4
na telefonní číslo 381 201 111

 

Přihlášení k tématu Blokové čištění ulic v Sezimově Ústí II.: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
REG T5
na telefonní číslo 381 201 111

 

Lze se samozřejmě přihlásit na více témat, např. Všeobecné informace a Blokové čístění ulic v Sezimově Ústí II. zprávy, pak je nutno odeslat textovou zprávu ve znění:
REG T1 T5
na telefonní číslo 381 201 111

Odhlášení od témat

Odhlášení od tématu Všeobecné informace: 
Odeslat textovou zprávu ve znění:
ODREG T1
na telefonní číslo 381 201 111

Analogicky:
Odhlášení od tématu Krizová hlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění: ODREG T2
 

Pozor! Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odesílané zprávy (přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné, co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese městský úřad.

Odpovědný pracovník městského úřadu může kdykoliv z webové stránky u provozovatele služby napsat zprávu, která je Vám, registrovaným občanům, automaticky rozeslána. V případě nouze lze zprávu odeslat přímo z mobilního telefonu. To je užitečné především v krizových situacích, kdy může současně dojít k výpadku elektrické sítě, internetu, nebo je třeba odesílat zprávy přímo z místa ohrožení. V budoucnosti bude možné podle zájmu občanů rozšířit službu o SMS ankety a mini-referenda. Zvažujeme i zavedení možnosti placení správních poplatků prostřednictvím této SMS služby.

Služba SMS InfoKanál a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla, kódovaný přenos dat, firewall apod. Přístup k samotným databázím je navíc chráněn také proti fyzickému odcizení. Provozovatelem služby je společnost Qbizm technologies, a.s., která je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další podrobnosti o službě se můžete dočíst na internetových stránkách www.infokanal.cz.

Vážení občané, neváhejte a zaregistrujte se. Jedná se o službu, která je tady pro vás. 
Včasné informace jsou v mnohých situacích tím rozhodujícím.

 

Souhlas se zpracování osobních údajů - info kanál Města Sezimovo Ústí

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace