Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Závazný postup při opravách, údržbě a rekonstrukcích bytového fondu a pořizování vybavení bytů

Tento Závazný postup řeší situace, které mohou nastat v souvislosti s nakládáním s bytovým fondem ve smyslu jeho údržby, oprav, rekonstrukcí, investic, zhodnocení a vybavení bytů.

viz. příloha

 

Otevření koupaliště POHODA - 13. 6. 2020 a "bez roušek"

Od 1. 6. 2020 je koupaliště připraveno na letošní „plavkovou“ sezónu.

O přesném datu zahájení provozu rozhodne až vývoj počasí a  dokončení opravy oplocení areálu po výkopových pracích potřebných pro horkovodní potrubí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky koupaliště.

Návštěvníci se budou muset řídit aktuálními pokyny, které jsou v rámci protivirového opatření nařízeny (viz. příloha, zdroj: https//koronavirus.mzcr.cz).

V návaznosti na rozhodnutí vlády je od 8. 6. 2020 povoleno se v areálu koupaliště pohybovat bez roušky. Ostatní omezení a doporučení platí i nadále.

Pro letošní rok je proto stanoven (po celou dobu provozu) vstup pro nejvýše 300 osob.

Velkoobjemové kontejnery na zeleň

Aktualizovaný rozpis

Žádáme občany, aby dodržovaly opatření nařízená vládou ČR, tj. nosili roušku a udržovali rozestupy 2 m. Dále, aby se řídili pokyny pracovníka zajišťujícího přistavení a odvoz kontejnerů. Kontejnery jsou přistavovány od 15:00 - do 18:00.

Otevření sběrných dvorů v omezeném provozu

Správa města si tímto dovoluje oznámit, že v návaznosti na jednání vlády ČR otevírá s účinností od 7. 4. 2020 sběrné dvory, a to v omezeném provozu.

Pořízení svozového vozidla na separované odpady

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pronájem nebytových prostor v budově čp.664, nám. Tomáše Bati, Sez. Ústí

Pronájem části nebytových prostor v budově čp. 664, na nám. Tomáše Bati, Sezimovo Ústí (2. NP, bývalé prostory policie ČR) - celková plocha 48,5 m2.

Provozní doba

Správa města informuje o provozní době - viz. příloha

Nabídka práce

Správa města Sezimovo Ústí hledá na občasnou výpomoc šikovného řemeslníka - viz. příloha.

Informace o hlášení poruch na veřejném osvětlení

Dovolujeme si Vás tímto informovat o tom, že od 1. 1. 2017 provozuje veřejné osvětlení Správa města Sezimovo Ústí

Informace Správy města ve věci potvrzení o ekologické likvidaci kotle

Doklad pro účely vyúčtování tzv. "kotlíkové dotace" obdržíte ve všech našich sběrných dvorech

Pondělí - opět "pracovní"

Tak tohle nepřekvapí - pondělí "jakmábýt"

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace