Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky - „Zateplení bytového domu čp. 638“

Velkoobjemové kontejnery na zeleň

v příloze Rozpis přistavování velkoobjemových kontejnerů na rok 2021

Kontejnery na bioodpad se přistavují od 15:00 do 18:00.

Blokové čištění ulic v roce 2021

V pondělí 22. března 2021 zahájí naše organizace každoroční blokové čištění komunikací a chodníků ve městě. Prosíme o dodržování dopravního značení.

DŮLEŽITÉ - dětská hřiště

Jediná cesta, jak umožnit otevření dětských hřišť v současné situaci, je důsledné dodržování platných hygienických nařízení, především:

- nošení respirátorů dospělými

- nošení chirurgických roušek dětmi

- udržování rozestupů minimálně 2 m

Plnění výše uvedeného bude kontrolováno Městskou policií.

Děkujeme.

                                                                                                

PF 2021 ze Správy města

Pohodové Vánoce a pevné zdraví v roce 2021......

SAUNA - informace

V návaznosti na konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí a četné dotazy zákazníků si vám dovolujeme oznámit, že Sauna je nadále mimo provoz až do odvolání.

Oznámení ze Správy města

PROVOZNÍ DOBA s účinností od 12. 10. 2020 do odvolání: viz. příloha

Plán zimní údržby

Zimní údržbu chodníků a komunikací v Sezimově Ústí provádí Správa města v souladu s nařízením Rady města Sezimovo Ústí č. 2/2015 - o zajištění schůdnosti místních komunikací. Na základě tohoto nařízení je zpracován Plán zimní údržby pro rok 2020/2021, kterým jsou stanoveny kategorie, priority a postupy v jakém pořadí se bude zajišťovat sjízdnost a schůdnost místních komunikací a chodníků. 

Závazný postup při opravách, údržbě a rekonstrukcích bytového fondu a pořizování vybavení bytů

Tento Závazný postup řeší situace, které mohou nastat v souvislosti s nakládáním s bytovým fondem ve smyslu jeho údržby, oprav, rekonstrukcí, investic, zhodnocení a vybavení bytů.

viz. příloha

 

Velkoobjemové kontejnery na zeleň

Aktualizovaný rozpis

Žádáme občany, aby dodržovaly opatření nařízená vládou ČR, tj. nosili roušku a udržovali rozestupy 2 m. Dále, aby se řídili pokyny pracovníka zajišťujícího přistavení a odvoz kontejnerů. Kontejnery jsou přistavovány od 15:00 - do 18:00.

Otevření sběrných dvorů v omezeném provozu

Správa města si tímto dovoluje oznámit, že v návaznosti na jednání vlády ČR otevírá s účinností od 7. 4. 2020 sběrné dvory, a to v omezeném provozu.

Pořízení svozového vozidla na separované odpady

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace