Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 25.9.2017 17:56:21
Táborská / moderator
Dopravní značení bude upraveno po nabytí právní moci nového rozhodnutí OOP. Původní bylo zrušeno na základě dohody. Rozhodnutí je vyvěšeno na úředních deskách do 2.10.2017. Změny nebo úpravy dopravního značení na pozemních komunikací se dle zákona o PK stanovují Opatřením obecné povahy a doručuje se veřejnou vyhláškou, správní lhůty viz správní řád. Jiří Prokop , oddělení dopravy
» 22.9.2017 06:40:54
Taborska.. / nedobyl

Máme 22.9.2017 a v Taborske ulici neustale zakaz stáni,mohla by kompetentni osoba (jestli nejaka je) situaci vysvetlit?

» 12.9.2017 11:12:25
Add Průchodnost chodníku / moderator

Majitel nemovitosti po výzvě přerůstající keře ostříhal. Děkujeme za upozornění. Ludmila Svatková, místostarostka. 

» 8.9.2017 20:48:29
když diskuze tak diskuze / stoura

Doba pro odvolání je 15 dnů – nabytí právní moci cca 20 dnů.

Rok má 365 dnů!

Nyní končí 36. týden roku 2017 a od konce prázdnin 2016 uběhlo do konce roku cca 17 týdnů, to je celkem malinko přes rok, co bylo učiněno v té době?  Že se čeká na nabytí právní moci až nyní?

To že je Kanišova ulice JČ Kraje je o to horší, ano, ale pouze v tom, že Kraj vypouští vodu ze svého „pozemku“ na „pozemek“ Města Sezimovo Ústí. Jen kdyby to udělal občan, nebo podnikatel! To by bylo zle! Padaly by nařízené termíny pro odstranění, možná i pokuty atd.

A co ten flek pod odbočkou do ulice Prokopa Holého? Na co se čeká? Co bylo slibováno?


Stoura
» 8.9.2017 12:21:19
Ad magda / moderator
K věcným dotazům si dovoluji poznamenat: Město se ulicí Táborská pochopitelně zabývalo, ať v otázce úpravy parkování, tak i v otázce odvodu dešťových vod z ul. Kánišova. Musím polemizovat, že se nic nezměnilo. Změna parkování byla projednána s občany této ulice, na základě kterého byly navrženy úpravy dopravního značení. Ty budou po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí provedeny. Odvod dešťových vod z křižovatky Kánišova – Táborská byl řešen i v rámci rekonstrukce Táborské ulice, kdy dosavadní dvě vpusti přímo v křižovatce byly nahrazeny plnými poklopy a voda je úmyslně svedena do nejbližší uliční vpusti na začátku Táborské ulice. Důvody byly následující: • Původní vpusti na šachtách nevycházely výškově tak, že by mohly nějakou vodu pobrat; • V přechodu pro chodce mříž s otvory být nesmí (i z hlediska BOZP); • před restaurací Apollo kanalizace "nesmrdí", jak tomu bylo dříve; • Tím, že srážková voda nateče do první vpusti v ulici Táborská, se výrazně zkrátí cesta vody do křižovatky. Na základě rozboru, které v dané věci provedla VST a ČEVAK, bylo konstatováno, problémem není množství či kapacita vpustí v této křižovatce, ale skutečnost, že není žádná uliční vpusť v Kánišově ulici mezi křižovatkami s ulicí Táborskou a Jana z Ústí. Proto bylo dohodnuto, že se projektově připraví řešení odvodu srážkových vod v tomto úseku. Složitější je situace v tom, že ul. Kánišova nepatří městu, ale Jihočeskému kraji. K měření nerovností v ulici 9. května - na základě již dříve avizované dohody mezi městem a zhotovitelem je s měřením ulice 9. května počítáno před koncem záruční doby, tj. na jaře r. 2019. Martin Doležal, starosta města
» 6.9.2017 09:27:44
Průchodnost chodníku / ivanaiva

V Sezimově Ústí  I. před zastávkou Na rozcestí směrem na Tábor přestává b ýt průchodný chodník vlivem přerůstajícím keřům ze zahrady domu. Zvláště když zaprší není možné se i vlivem špatného chodníku vyhnout

a všichni včetně dětí chodíme po silnici. A to vše jen díky majiteli, který i přes upozornění lidí s keři nic nedělá. Vzhledem k tomu, že větve zasahují do veřejného prostranství by bylo nutné keře ořezat a chodník zpřístupnit.

» 1.9.2017 22:10:12
prosim o odpovedi / magda

   Tak a je po prázdninách, ale již podruhé po prázdninách, je to tedy více jak rok co pan starosta do novin sliboval, že se po prázdninách (tedy minulých) začne MÚ zabývat situací v Táborské ulici. Loni NIC,  letos  doposud se opět nic nezměnilo. Voda do Táborské ulice z Kánišovy teče dál. Lidé bydlící v Táborské nadále vozí svá auta zaparkovat do okolních ulic, pod okna obyvatel  těchto ulic, nejen že zabírají „jejich“ parkovací místa, ale dělají jim pod okny zbytečný hluk, způsobují velice těžko průjezdná místa (např. v ulici Prokopa Holého). Zato v Táborské ulici se prohánějí auta až 80ti km rychlostí, auta jsou odstavována na chodníky, nemluvě o zvýšení hustoty provozu. Vozidla TAXI, kvůli kterým prý bylo toto opatření  - zákaz stání -  zavedeno stejně vozidla TAXI z Táborské ulice nevytlačil. V nových chodnících a jejich okrajích vesele prorůstá zeleň, ta v dohledné době začne svými kořeny vytlačovat kostky chodníku a způsobí ještě větší nerovnost než je nyní díky nesmyslným zvýšením obrubníků v délce cca 1m, což bylo „nějakým“ architektem sice nakresleno, ale ostatní včetně investora a stavebního dozoru slepě odkývaly a lochnesku dráhu položili – a důsledek;   - lidí v těchto místech chodí po vozovce. Stejně tak jako ve spodní části Táborské ulice směrem k řece Lužnici se „musí“ chodit po vozovce, neboť na chodníku stojí zaparkovaná vozidla a kontejnery na tříděný odpad.

 Také bylo slibováno:

-     

úprava vozovky v Táborské ulici, jak mechanické, tak estetické, po dodatečně kopaném vstupu do kanalizace díky nepřipojenému jednomu domu z důvodu šlendriánské práce projektanta, nebo dodavatele stavby. Doposud NIC a to se mluvilo o jaře letošního roku.

-     

Měření nerovností nově opravené ulice 9.května. Parkoviště u Kauflandu opravované a nový koberec pokládaný po nocích je mnohonásobně rovnější než povrch v ulici 9.května a s polepem v Dukelské ulici se nedá perfektní kvalita provedení parkoviště srovnat.

 Co nato řeknete?  „Lidé si zvyknou!“? Nebo snad uvedete konkrétní termín nějaké změny k lepšímu? A to ve všech bodech!

Zatím pouze slibujete!    A HLAVNĚ NEKOMUNIKUJETE, NEODPOVÍDÁTE!

 Jaká bude Vaše odpověď zde? Jaká bude odpověď do novin? Jaká bude skutečnost?

 Děkuji za tu vaší chvíli drahoceného času,  kterou ste věnoval přečtení tohoto elaborátu. 

 Děkuji za odpověď.  Magda

» 31.8.2017 21:41:59
odpady / Josef

k sesypání došlo 24.8. v ulíci k nádraží.

» 29.8.2017 12:57:38
Odpady/ Josef/ odpověď / moderator

Sklo čiré se předává k dalšímu použití firmě HOKOV, s.r.o., sklo barevné firmě Rumpold, a.s. (ta má pouze jedno střepiště na sklo veškeré). Zpravidla se jeden den vyváží sklo čiré a další den sklo barevné. Pokud příslušný pracovník SM zjistí, že je v kontejneru na čiré sklo větší množství skla barevného, vyvážejí se oba kontejnery další den a sesypávají se na jednu hromadu. Ve Vašem dotazu nebylo uvedeno kde jste předmětné sesýpání viděl a kdy…. Zdeněk Havlůj, ředitel SM 

» 24.8.2017 20:52:56
Odpady / Josef

Dobrý den,
nevím, proč máme třídit bílé sklo a barevné, proč se vyhazují peníze za dvě nádoby na sklo, když přijedou pracovníci správy města a obě nádoby sesypou dohromady do jednoho kontejneru?????
Děkuji za odpověď.

» 23.8.2017 22:26:34
tv signál vyjádření starosty / ZRZAK
dotaz:   zabývalo se zastupitelstvo záležitostí špatného TV signálu Bylo vůbec zastupitelstvo o prokázaném nedostatečném TV signálu informováno? ( viz níže) Jaký postoj zaujmulo ke  zmíněné problematice?


Pro zrzek / moderator

Vážený pane/vážená paní, ......................Ve věci nápravy špatného TV signálu jsem již informoval, jaké řešení navrhují České Radiokomunikace - výstavba digitálního opakovače/převaděče (viz např. moje odpovědi na tomto fóru z dubna t.r.). Vzhledem k vysoké finanční náročnosti takového řešení (871.000,- Kč ročně) by rozhodnutí o nájmu takového zařízení mělo připadnout zastupitelstvu města, které by se zavázalo pravidelně z rozpočtu města potřebné prostředky vyčleňovat. Martin Doležal, starosta města 

» 28.7.2017 09:21:38
Taborska / nedobyl

Proc uz se neparkuje v Taborske ,kdyz je Prokopa Holeho v rekonstrukci???

vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace