Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí > úvodní stránka > Město >

WiFi4EU - veřejný internet

WiFi4EU

Všeobecné podmínky otevřené a bezplatné internetové sítě WiFi4EU, kterou poskytuje město Sezimovo Ústí (dále jen Poskytovatel).

 

Předmětem těchto Všeobecných podmínek je sjednání závazných podmínek, kterými se Uživatel (fyzická osoba používající služeb sítě WiFi4EU Poskytovatele přes své zařízení)  bude řídit po dobu užívání služeb Poskytovatele.

 

1. Prohlášení Uživatele

Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě WiFi4EU nejednat způsobem, který by mohl být nezákonný nebo povzbudit ostatní, aby jednali protiprávně. Zejména se zavazuje neporušovat práva duševního vlastnictví, nesdělovat důvěrné nebo jinak citlivé informace a nezapojí se do žádného trestného činu a nebude povzbuzovat ostatní, aby tak učinili. Uživatel se zavazuje prostřednictvím sítě WiFi4EU nejednat způsobem, který je obtěžující, urážlivý, výhružný, obscénní, hrubý, rasistický, sexistický či jinak nežádoucí nebo nevhodný. Nebude se vydávat za jinou osobu. Nebude sbírat emailové adresy nebo jiné osobní údaje, a nepoužije sít WiFi4EU k rozesílání spamu. Uživatel se zavazuje, že nebude používat síť WiFi4EU tak, aby ovlivnil chod sítě WiFi4EU nebo jiné technologie k němu připojené (např. jiné zařízení uživatelů). Uživatel se ujistí, že jeho zařízení je v souladu se zákonem a předepsanými standardy. Uživatel se musí ujistit, že jeho zařízení má veškeré potřebné licence před připojením k síti a také, že je jeho zařízení kompatibilní.

 

2. Odpovědnost Uživatele

Uživatel je odpovědný za všechny škody, ztráty, náklady nebo výdaje vzniklé Poskytovateli, vyplývající z jakéhokoli porušení těchto podmínek z jeho strany (například pokud použije síť k porušení autorských práv či ke spáchání trestného činu). V případě, že se jednání Uživatele dostane do rozporu s těmito podmínkami užití, může Poskytovatel poskytnout součinnost orgánům činným nebo úřední moci na základě žádosti příslušných orgánů. Odpovědnost Uživatele není těmito podmínkami nijak omezena.

 

3. Práva Uživatele

Uživatel má právo využívat datových služeb prostřednictvím sítě WiFi4EU, a to způsobem, který není v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami.

Uživatel se může obracet se svými připomínkami, reklamacemi, hlášeními poruch a žádostmi na kontaktní emailovou adresu wifi4eu@sezimovo-usti.cz

 

4. Funkčnost sítě

Síť WiFi4EU je služba využívající připojení do veřejné sítě Internet, která není ze strany Poskytovatele žádným způsobem Uživateli zpoplatněna. Poskytovatel může také pozastavit přístup Uživatele kdykoliv podle svého uvážení bez odpovědnosti vůči Uživateli a bez udání důvodu. Uživatel používá síť WiFi4EU na vlastní riziko. Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody, ztráty, náklady nebo výdaje vyplývající z užívání sítě WiFi4EU, jeho nefunkčnost, ztrátu či poškození dat. Užívání sítě WiFi4EU není vynutitelné, ani jinak vymahatelné.

WiFi připojení je za účelem zajištění kvalitní distribuce signálu všem uživatelům časově omezené po dobu 4 hodin za den od jeho prvního připojení.

 

5. Prohlášení o ochraně soukromí

Poskytovatel WiFi4EU zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. nařízení EP a Rady EU 2016/679 (o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

6. Získávání informací ze sítě

Poskytovatel získává pro účely plnění podmínek pro provoz free wifi sítě následující informace:

Čas připojení zařízení, lokalitu připojení zařízení, MAC adresu připojeného zařízení, objem stažených dat.

Účelem získávání těchto dat je naplnit provozní podmínky free wifi sítě, monitorování využití wifi sítě a především zabránění zneužívání free wifi připojení jejím neúměrným přetěžováním.

 

7. Účinnost a změna prohlášení

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit tyto Všeobecné podmínky. Tyto pak nabývají účinnosti uveřejněním na webovém portálu města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti ke dni 30.1.2020.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace