Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

NAŠE PARTNERSKÁ OBEC THIERACHERN VE ŠVÝCARSKU

Jak a kdy se přátelské vztahy začaly rodit:

 • V polovině roku 1991 se rozhodl jihočeský kraj navázat vzájemné vztahy se švýcarským kantonem Bern a to cestou výběru obcí, nastartovanou přednosty jednotlivých okresních úřadů.
 • Sezimovo Ústí si zvolilo obec Thierachern. Zastupitelstva obou obcí dala k tomu svá „požehnání“; v listopadu roku 1992 navštívil starosta našeho města a tajemník jeho úřadu spřátelenou obec, reciproční návštěva čtyř pracovníků obce Thierachern proběhla v květnu 1993 v Sezimově Ústí. Vše k plné spokojenosti obou stran.
 • Rok 1994 – proběhla vzájemná výměna školáků obou měst a ukázala se velmi úspěšnou. Ubytování bylo přímo v jednotlivých rodinách.
 • V letech 1995 – 1996 se uskutečnily soukromé návštěvy švýcarských seniorů v rodinách našich občanů
 • Rok 1996 byl ve znamení uzavření Smlouvy o vzájemném přátelství obcí podepsaná v březnu t.r. Zde byly zakotveny pravidelné, výměnné návštěvy spojené s předáváním zkušeností v co nejširším rozsahu.
 • 1997 – účast delegace čtyř z vedení našeho města na výstavě Hobby a na otevření „Obecního centra“
 • 1997 – druhá úspěšná výměna školáků
 • 1999 – ve znamení návštěvy značného počtu dospělých švýcarských účastníků u nás a naopak, na podzim pak naši návštěvníci prožili nezapomenutelné chvíle v této oblasti kantonu Bern.
 • Leden 2000 – čtyři zástupci obce Thierachern přijali pozvání na Ples našeho města
 • Na přelomu dubna a května 2000 proběhla třetí výměnná návštěva školáků
 • Podzim 2001 – oslava 10-ti let trvání přátelských vztahů obcí kantonu Bern a Jihočeského kraje v Bernu, za účasti tajemníka a radního našeho města.
 • Rok 2002 – další, již čtvrtá výměnná návštěva školáků, 40 žáků z Thierachernu, 43 žáků od nás.
 • Květen 2003 – velká skupina převážně seniorů navštívila naše město. Byl pro ně připraven velmi zajímavý program, prohlídka našeho města, Dírné, zámku Červená Lhota, hradu Zvíkov, Prahy , Českých Budějovic; k tomu kulturní program k uvítání a zakončení návštěvy.
 • Duben 2004 zahájena pátá výměna školáků ze Švýcarska k nám a v květnu od nás do Švýcarska.
 • Podzim roku 2004 se konala vedením obce Thierachern dlouho očekávaná reciproční návštěva dospělých ze Sezimova Ústí. Prohlídli si, mimo jiné, čokoládovnu v Ammannu, slévárnu zvonů v Gussetu a sýrárnu v Uebeschi. Projížďka po Thunských jezerech byla rovněž nezapomenutelná.
 • Jaro 2006 bylo ve znamení šesté návštěvy školáků.
 • V období 2006-2010 nebyly informace aktualizovány
 • Na podzim 2011 navštivil Sezimovo Ústí jednak folklórní soubor Trachtengruppe, jednak jako reciproční návštěva pěveckého sboru Nokturno, jednak jako součást připraveného společného česko-švýcarského večera, u příležitosti prvního setkání nových vedení obou obcí    
 • Jaro 2012 proběhla další výměna školáků
 • V srpnu 2013 navštivila Thierachern čtyřčlenná delegace našeho města (starosta, místostarosta, tajemnice, tlumočnice), a to u příležitosti oslav 300. výročí Kanderdurchstich (prokopání tunelu a odvodnění údolí, ve kterém Thierachern leží). Kromě oficiálních jednání byl pro hosty ze SÚ připraven bohatý program, zahrnující mimo jiné i návštěvu Thunu, plavbu po Thunském jezeře spojenou s prohlídkou městečka a hradu Spiez a výlet na vrchol Stockhorn.  

NĚCO Z HISTORIE A SOUČASNOSTI OBCE THIERACHERN

 • Poprvé bylo jméno Thierachern zmíněno v zakládací listině biskupství Lausanne v roce 1228. Význam tohoto jména nebyl do dnešních dnů jednoznačně objasněn. Několik století trvající vliv Římské říše v těchto oblastech mohl latinské slovo aqua dohromady zkomolit na ach, nebo acher; jiný význam lze údajně odvodit z vazby bei der Tier – aechern, tedy oblast, kde byla zakopávána mrtvá domácí zvířata.
 • Obec se nachází v oblasti kantonu Bern, v okrese Thun. Počet obyvatel cca 2000, zabírá území o ploše něco kolem 7,5 km2. Hraničí na východě s územím města Thun. Řídícím a rozhodujícím orgánem obce je obecní shromáždění a obecní rada.
 • Zvláštní skupinu tvoří tzv. Občanská obec. Patří jí určité lesní plochy, tři zemědělské podniky a má v nájmu rybářství na potocích.
 • Školství v kantonu Bern prochází v současnosti značnými změnami. Od roku 1998 jsou žáci 7 až 9. třídy vzděláváni na škole vyššího stupně v Thierachernu a nejen z této, ale i z dalších tří okolních obcí. 1 až 6 třídu navštěvují žáci na základní škole v dolní části obce. V obci se nachází dvě mateřské školky.
 • 90% občanů je evangelického reformovaného náboženství, zbývajících 10% tvoří věřící římsko-katolického vyznání.
 • Zásobování kvalitní pitnou vodou je zabezpečeno z pramenů nedalekého pohoří Stockhornu.
 • Ostatní informace jsou k dispozici na webových stránkách obce : www.thierachern.ch

SPOLEČENSTVÍ MĚST S HUSITSKOU TRADICÍ

Členská města spojují historické události, které začaly před ca. 600 lety. Tehdy se v Českém království postavili přívrženci reformátora a učence Jana Husa proti zlořádům v tehdejší středověké církvi. Podle Jana Husa byli okolním světem nazváni husity. Jejich nejviditel-nějším symbolem se stal kalich jako znamení přijímání pod obojí. Husitské reformní hnutí zahrnulo nejen náboženské, ale také hospodářské, sociální a národní snahy, které vedly v letech 1419-1434 k husitským válkám. Husité zanechali své stopy jak v Čechách, tak i v německých oblastech.

Historické události této složité epochy obou národů v 15. století a poučení z nich jsou uchovávány členskými městy Společenství v mnohých kulturních akcích. Tak přispívají občané sami k porozumění mezi národy a společné mírové budoucnosti v Evropě.

SEZNAM ČLENSKÝCH MĚST

 

Husitská kulturní stezka

www.hussitische-kulturroute.com/cz/Husitsk-kulturn-stezka

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace