Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získala Nela Patschová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, za soutěžní práci:

The lonely childless? The cross-cultural variation in the effect of childlessness on loneliness (Osamělost bezdětných seniorů napříč Evropou).

Cenu 2. stupně získal Richard Lukáš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci:

Překážky zlepšování přípravy učitelů: kvalitativní případová studie pedagogické fakulty.

Cenu 3. stupně získala Olga Gonsiorová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze za soutěžní práci:

Konstrukce identity dlouhodobě zaměstnaných Romů v Litvínově. Bakalářská práce postupuje kvalitativní metodou a zaměřuje se na aktuální společenské téma: zkoumá formování identity u Romů, kteří jsou dlouhodobě zaměstnáni.

Vyhlášení výsledků 20. ročníku o Cenu E. Beneše

Vyhlášení výsledků 20. ročníku vysokoškolské soutěže nazvané „Cena Edvarda Beneše“ se uskutečnilo v pátek 23.10 2015 v Památníku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí.

V oblasti historie 20. století první cenu získala Klára Procházková z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena za soutěžní práci Životní osudy zpravodajského důstojníka a vojenského diplomata plukovníka Aloise Čáslavky (1899-1963).

Cena Edvarda Beneše 2. stupně byla udělena Kristýně Vodičkové

z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci Životní osudy Stanislava Hlučky (stíhacího pilota na západní a východní frontě 2. světové války).

Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla udělena Jiřímu Weissovi

z Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za soutěžní práci Životní příběh vesnického učitele Cyrila Macha.

V oblasti sociologie cenu 1. stupně získal Tomáš Diviák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

za soutěžní práci: Pavučiny zločinu: Korupce v perspektivě analýzy sociálních sítí.

Cenu 2. stupně získala Lucie Přibylová z Filozofické fakulty

Západočeské univerzity v Plzni za soutěžní práci Spirála mlčení v online a offline prostředí.

Cenu 3. stupně získal Jan Váňa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

za soutěžní práci Where does the „God“ within the „God particle“ come from? Cultural sociological analysis of the Higgs boson research.

Vyhlášení výsledků 19. ročníku o Cenu E. Beneše

Cena Edvarda Beneše byla v pátek 24. 10. 2014 již po devatenácté udělena studentům vysokých škol za nejlepší studentské práce z oboru sociologie a historie 20. století. Ocenění převzali studenti z rukou starosty města Mgr. Ing. Martina Doležala a doc. Jiřího Buriánka z Masarykovy české sociologické společnosti.

V oblasti historie 20. století první cenu získala:

Veronika Mojžišová

z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena za soutěžní práci Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století

Fenomén nucené práce se v minulém století v té či oné podobě vyskytoval ve většině politických režimů. Široce tematicky založená a materiálově solidně fundovaná soutěžní práce Veroniky Mojžišové sleduje vývoj tohoto jevu na území našeho státu již od časů habsburské monarchie, pro niž byly příznačné tzv. donucovací pracovny pro asociální živly. Těžiště autorčina výkladu však tkví především v období německé okupace a také v letech po druhé světové válce. Němečtí nacisté v rámci úsilí o zvýšení výkonnosti poválečného hospodářství zavedli nejrůznější formy nuceného pracovního nasazení. Převažovalo masové využívání zahraničních pracovních sil z okupovaných zemí v německém průmyslu (tzv. totální nasazení), jež mělo v případě vězňů z koncentračních táborů přímo povahu otrocké práce. V období po roce 1945 se studie zabývá problémem nucené práce v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva, a zejména pak jejím širokým zneužíváním po nástupu komunistů k moci (tábory nucené práce, pomocné technické prapory apod.). Autorka nejenom podrobně popisuje mechanismy fungování rozmanitých forem nucené práce v minulém století, ale zároveň také mnohostranně osvětluje těžké životní a pracovní podmínky lidí, kteří se z různých příčin ocitli v jejím soukolí. Předložená monografie svou snahou o systematický výklad připomíná téměř encyklopedický přístup ke zvolenému tématu. Plně si zaslouží ocenění.

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace