Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Jarní výsadba dřevin a výsev okrasné zeleně

V minulých dnech pracovníci naší organizace provedli výsadbu nových stromů ve městě a již několik týdnů probíhá výsev a pěstba letniček pro okrasné květináče na veřejných prostranstvích.

Deratizace 2015

V minulých dnech proběhla první etapa deratizace hlodavců, a to na celém území města. Upozorňujeme občany aby nesahali na umístěné návnady, zejména aby o tomto poučili své děti.

Opět černé skládky!

Zde vidíte nezájem některých občanů o používání nádob na separovaný odpad. Ke kontejneru sice odpad dopraví, ale již si nedělejí hlavu s tím, že by ho dali do kontejneru. Správu města stojí nemalé finanční prostředky tyto skládky odstraňovat. A to jsou sběrné dvory otevřené...

Výběrové řízení „Nákup vozidla v kategorii N1 3S VZR“

Uveřejněná značka: SMSÚ / 2015/ 01 Zadávací řízení: jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadanou v souladu s ustanovením § 18, odst. 5) zákona mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších předpisů

Rozpis přistavování velkoobjemových kontejnerů na 1. pololetí 2015

Jako každý rok budou přistavovány kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.

Rozruch kolem vrby

V únoru prováděla naše organizace omlazení vrby v ulici Pod Vrbou, což vedlo k rozpoutání velké diskuze ke způsobu provedení tohoto zásahu.

Údržba zeleně v zimních měsících

Zimní měsíce jsou pro Správu města pravidelně (kromě zimní údržby) vyhrazeny pro provádění údržby veřejné zeleně. Proto můžete a mohli jste v uplynulých týdnech vídat pracovníky při prořezávání stromů, zkracování a zmlazování živých plotů, vysazovaly se nové keře. Velká úprava proběhla v prostoru po

Plán zimní údržby

Zimní údržbu chodníků a komunikací v Sezimově Ústí provádí naše organizace v souladu s nařízením RM Sezimovo Ústí č.3/2006 - o zajištění schůdnosti místních komunikací. Na základě tohoto nařízení vydává ředitel organizace příkaz, kterým se stanovuje systém provádění zimní údržby 2014/2015.

Znovuotevření veřejného WC

V pátek 12. prosince 2014 byl zahájen provoz veřejných WC.

Vandalismus nebo zábava mladých kuřáků

Nevíme zda jde o zábavu mladých kuřáků a jejich kamarádů, ale zaměstnanci naší organizace jsou nuceni trpělivě a pravidelně opravovat zničený plot u zadní části budovy Spektra.

Vánoční stromky

Tak jako každý rok, i letos se před prvním adventním víkendem rozsvítily v našem městě čtyři vánoční stromky, které ozdobili zaměstnanci Správy města. Je jen na Vašem uvážení, který bude pro Vás ten nejhezčí.

Likvidace černých skládek

Přestože se vynakládají nemalé finanční prostředky na zabezpečení provozu sběrných dvorů a stanovišť separovaného odpadu, je stále mnoho občanů, kteří likvidaci odpadů z domácnosti řeší odložením na veřejné pozemky, do lesa, vedle stanovišť separovaných odpadů, apod., i když sběrný dvůr je nedaleko
stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace