Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Mistr Jan Hus se vrátil na Kozí hrádek

K 600. výročí upálení mistra Jana Husa věnovala Správa města Sezimovo Ústí ve spolupráci se spokojeným občanem města. 6. 7. 2015

Odvodnění účelové komunikace pod Fierlingerovou vilou

Na základě dlouhodobých stížností majitelů pozemků pod touto účelovou komunikací na jejich podmáčení povrchovou vodou z této komunikace byl zpracován projekt na odvodnění celé komunikace podél Benešovy a Fierlingerovy vily.

Výdej kompostérů

Ve dnech 15. 6., 22. 6. a 29. 6. 2015 v době 13.00 - 17. 00 hod (provozní doba sběrného dvora) bude Správa města v areálu organizace v Průmyslové ulici 1095 zajišťovat výdej kompostérů osloveným občanům

Jarní výsadba dřevin a výsev okrasné zeleně

V minulých dnech pracovníci naší organizace provedli výsadbu nových stromů ve městě a již několik týdnů probíhá výsev a pěstba letniček pro okrasné květináče na veřejných prostranstvích.

Deratizace 2015

V minulých dnech proběhla první etapa deratizace hlodavců, a to na celém území města. Upozorňujeme občany aby nesahali na umístěné návnady, zejména aby o tomto poučili své děti.

Výběrové řízení „Nákup vozidla v kategorii N1 3S VZR“

Uveřejněná značka: SMSÚ / 2015/ 01 Zadávací řízení: jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadanou v souladu s ustanovením § 18, odst. 5) zákona mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších předpisů

Rozruch kolem vrby

V únoru prováděla naše organizace omlazení vrby v ulici Pod Vrbou, což vedlo k rozpoutání velké diskuze ke způsobu provedení tohoto zásahu.

Údržba zeleně v zimních měsících

Zimní měsíce jsou pro Správu města pravidelně (kromě zimní údržby) vyhrazeny pro provádění údržby veřejné zeleně. Proto můžete a mohli jste v uplynulých týdnech vídat pracovníky při prořezávání stromů, zkracování a zmlazování živých plotů, vysazovaly se nové keře. Velká úprava proběhla v prostoru po

Znovuotevření veřejného WC

V pátek 12. prosince 2014 byl zahájen provoz veřejných WC.

Vandalismus nebo zábava mladých kuřáků

Nevíme zda jde o zábavu mladých kuřáků a jejich kamarádů, ale zaměstnanci naší organizace jsou nuceni trpělivě a pravidelně opravovat zničený plot u zadní části budovy Spektra.

Vánoční stromky

Tak jako každý rok, i letos se před prvním adventním víkendem rozsvítily v našem městě čtyři vánoční stromky, které ozdobili zaměstnanci Správy města. Je jen na Vašem uvážení, který bude pro Vás ten nejhezčí.

Likvidace černých skládek

Přestože se vynakládají nemalé finanční prostředky na zabezpečení provozu sběrných dvorů a stanovišť separovaného odpadu, je stále mnoho občanů, kteří likvidaci odpadů z domácnosti řeší odložením na veřejné pozemky, do lesa, vedle stanovišť separovaných odpadů, apod., i když sběrný dvůr je nedaleko
stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace