Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Důvod a způsob založení

vloženo | 26.6.2018 15:58:41
Město Sezimovo Ústí je subjekt, který vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení). V současné době realizuje svoji činnost na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „Obecní zákon“)

Důvod a způsob založení povinného subjektu - města Sezimovo Ústí.

Vznik obcí je prvotně upraven v ústavním zákoně České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kde je v článku 99 mj. uvedeno: „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, ...“. V ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb., bylo uvedeno: „(1) Obcemi podle tohoto zákona jsou a) územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti tohoto zákona,“ a v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno: „(1) Městem je obec, ve které do počátku účinnosti tohoto zákona působil městský národní výbor.“

Podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

 V ustanovení § 2 odst. Obecního zákona je uvedeno: 
„(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ 
V ustanovení § 7 Obecního zákona je uvedeno: 
„(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost)“. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. 
(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).“

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace