Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Kovosvit – zmírnění dopadů nepříznivé ekonomické situace společností na občany města

vloženo | 17.4.2024 16:57:26
Rada města schválila dne 15.04.2024 dočasná opatření směřující ke zmírnění dopadů nepříznivé ekonomické situace společností KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. a KOVOSVIT MAS Management, a.s.

Rada města schválila pro zaměstnance společností KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. a KOVOSVIT MAS Management, a.s., IČ: 07398778, kteří jsou občany města Sezimovo Ústí, byli k 31.03.2024 zaměstnanci jedné z uvedených společností a zároveň jsou nájemci bytů ve vlastnictví města Sezimovo Ústí:

a) výjimku z Pokynu Rady města Sezimovo Ústí, schváleného usnesením RM č. 230/2016 ze dne 20.06.2016, tak, že nebude v období do 30.06.2024 zpoplatněno povolení splátkového kalendáře;

b) výjimku z interního Pokynu Města a Městského úřadu Sezimovo Ústí č. 5/2014 tak, že u pohledávek z titulu neuhrazeného nájemného za užívání bytu ve vlastnictví města a/nebo služeb spojených s užíváním tohoto bytu, se lhůty pro jejich vymáhání, resp. předání soudu prodlužují o 3 měsíce;

, a to za podmínky, že shora uvedeným občanům města nebudou vyplaceny mzdy nebo jejich podstatná část zaměstnavatelem za měsíc březen 2024 nejpozději do 30.04.2024 nebo analogicky za měsíc duben 2024 nejpozději do 31.05.2024, resp. za měsíc květen 2024 nejpozději do 30.06.2024.

Zároveň rada města předkládá zastupitelstvu k projednání poskytnutí bezúročných peněžitých zápůjček ve výši 10.000 Kč žadatelům – fyzickým osobám, splňujícím všechny následující podmínky:

a) zletilá, plně svéprávná osoba;

b) občan města Sezimovo Ústí k 31.03.2024;

c) zaměstnanec v hlavním pracovním poměru u společnosti společností KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s., IČ: 07333536, sídlem: náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, nebo společnosti KOVOSVIT MAS Management, a.s., IČ: 07398778, sídlem: náměstí Tomáše Bati 419, 391 02 Sezimovo Ústí, k 31.03.2024;

d) žadatel ke dni podání žádosti o zápůjčku nepodal návrh o povolení oddlužení, ani jej nepřipravuje a/nebo není proti němu vedeno insolvenční, konkurzní nebo exekuční řízení;

, a to za předpokladu, že výše uvedeným osobám, splňujícím dané podmínky, nebudou vyplaceny mzdy za období měsíců březen-květen 2024 nebo jejich podstatná část nejpozději do 30.06.2024. Na základě žádostí s doložením splnění všech stanovených podmínek by byly smlouvy o zápůjčce uzavírány do 31.12.2024.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace