Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Doporučení k vývozu nádob na směsný komunální odpad

vloženo | 29.1.2024 09:40:38
Informace a doporučení k bezproblémovému svozu popelnic

Aby mohl svoz popelnic a kontejnerů probíhat spolehlivě a bez závad, město doporučuje:

  • Včas připravit odpadovou nádobu k vývozu (nejlépe v úterý večer) na přehledné místo, které je dobře přístupné a mimo zaparkovaná vozidla.
  • Do odpadové nádoby ukládat pouze směsný komunální odpad (nepatří tam plast, papír, sklo, kovy, oleje, oblečení, suť a další odpady, které se ukládají do kontejnerů na separovaný odpad nebo do sběrných dvorů – třídit).

V případě, že by odpadová nádoba vyvezena nebyla, je třeba nejpozději do druhého dne toto nahlásit na Správu města – paní Vokounová, tel. 725 769 852. Proběhne kontrola odpadové nádoby a poté bude kontaktován pracovník firmy Rumpold, který prověří průběh svozu pomocí GPS. Svozovým dnem je v Sezimově Ústí středa, ve čtvrtek budou řešeny stížnosti od občanů, na pozdější stížnosti nebude brán zřetel z důvodů časové prodlevy. Případný požadovaný mimořádný vývoz bude zajištěn zaměstnanci Správy města a zpoplatněn dle platného ceníku pro rok 2024.

V případě odcizení nebo ztráty volejte městskou policii, tel. 723 149 972, která sepíše záznam.

 V případě požadavku na přistavení nové popelnice či na její výměnu (prorezlá či jinak znehodnocená nádoba) se obraťte na paní Koubovou na MěÚ, tel. 381 201 129, která vede evidenci odpadových nádob.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace