Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí - úvodní stránka > Město >

zastupitelstvo - usnesení a zápisy

9. zasedání Zastupitelstva města, konané 15.12.2015 v Sezimově Ústí

vloženo | 5.1.2016 14:32:32
usnesení, zápis a zvukové záznamy

Zvukové záznamy (MP3)

 1. Zahájení, volba návrhové komise
 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 8. veřejného zasedání ZM ze dne 5. 11. 2015
 3. Spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2016
 4. Rekonstrukce ul. Táborská 2. etapa – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
 5. Zásady pro prodej bytů v roce 2016
 6. Odkup části pozemku parc. č. 211/143 k.ú. Sezimovo Ústí - Svatkovi
 7. Odkup pozemku parc. č. 834/3 a části parc. č. 692/22 k.ú. Sezimovo Ústí – Kociánka, Volkovi
 8. Odkup části pozemku parc. č. 173/2 k.ú. Sezimovo Ústí - Svatoňovi
 9. Prodeje části pozemků parc. č. 217/90, 217/119, 210/2 a 217/1 – k.ú. Sezimovo Ústí – majetkoprávní vypořádání lokalita Zahradní (manželé Plechatovi, paní Cicvárková, Dvořákovi)
 10. OZV č. 2/2015 o školských obvodech spádových škol
 11. Návrh OZV o místním poplatku za svoz odpadů, rozúčtování nákladů na sběr a svoz odpadu v r. 2014
 12. Návrh OZV č. 4/2015 – místní poplatky
 13. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období leden – říjen r. 2015
 14. Finanční hospodaření PO Správa města Sezimovo Ústí
 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11520/15/LCD
 16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o správě VO na území města Sezimovo Ústí
 17. Rozpočtová opatření ZM na r. 2015 č. 47 - 54
 18. Poskytnutí dotací v r. 2016 v souladu s platnými smlouvami
 19. Rozpočet Sociálního fondu města Sezimovo Ústí pro r. 2016
 20. Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2016
 21. Zápis č. 5 a č.6 z jednání Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí
 22. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM 
 23. Dotazy občanů
 24. Závěr
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace