Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí - úvodní stránka > Město >

zastupitelstvo - usnesení a zápisy

7. zasedání Zastupitelstva města, konané 8.9.2015 v Sezimově Ústí

vloženo | 17.9.2015 13:39:22
usnesení, zápis a zvukové záznamy

Zvukové záznamy (MP3)

 1. Zahájení, volba návrhové komise
 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 6. veřejného zasedání ZM ze dne 9. 6. 2015
 3. Základní informace o hospodaření města za období leden – červenec r. 2015 (mat. č. 50/2015)
 4. Přijetí úvěru na stavbu Táborská ul. – 2. etapa (mat. č. 49/2015)
 5. Sportovně-rekreační areál Kozský potok – přijetí dotace (mat. č. 52/2015)
 6. Stavební úpravy ulice 9. května v Sezimovo Ústí – přijetí dotace  (mat. č. 53/2015)
 7. Prodej pozemků v lokalitě Soukeník - p. Šedivý (mat. č. 46/2015)
 8. Rozpočtová opatření ZM na r. 2015 č. 28 - 38 (mat. č. 51/2015)
 9. Změna zřizovací listiny – PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 43/2015)
 10. Majetkoprávní vypořádání – prodej částí pozemků ŘSD (mat. č. 41/2015)
 11. Majetkoprávní vypořádání  lokalita Zahradní – 1. etapa  (mat. č. 42/2015)
 12. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 195/35, 195/37, 195/38 a 195/39 – ÚZSVM (mat. č. 44/2015)
 13. Prodej části pozemku parc.č. 10/20, k.ú. Sezimovo Ústí - Švecovi (mat. č. 54/2015)
 14. Zřízení věcného břemene – veřejné osvětlení k areálu „Kozský potok“ - ŘSD (mat. č. 45/2015)
 15. Řešení dlužného nájemného – byt č. 10/638 (mat. č. 40/2015)
 16. Dohoda o uznání závazku se splátkovým kalendářem - byt č. 10/610 (mat. č. 47/2015)
 17. Šetření Finančního výboru ZM – podnět firmy J+K Sezimovo Ústí (mat. č. 48/2015)
 18. Dotazy občanů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace