Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí - úvodní stránka > Město >

zastupitelstvo - usnesení a zápisy

6. zasedání Zastupitelstva města, konané 9.6.2015 v Sezimově Ústí

vloženo | 17.6.2015 14:31:27
usnesení, zápis a zvukové záznamy

Zvukové záznamy (MP3)

 1. Zahájení, volba návrhové komise
 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 5. veřejného zasedání ZM ze dne 28. 4. 2015
 3. Valná hromada Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o. (mat. č. 34/2015)
 4. Umístění hodin na křižovatce ulice Dukelská-9. května
 5. Závěrečný účet a účetní závěrka města Sezimovo Ústí za r. 2014 (mat. č. 25/2015)
 6. Rekonstrukce ul. Táborská I. etapa – Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (mat. č. 30/2015)
 7. Rekonstrukce ul. Táborská 2. etapa – realizace akce a uzavření smlouvy o dílo (mat. č. 36/2015)
 8. Akvizice ENERGOINVEST a.s. (mat. č. 35/2015)
 9. Úvěrová politika města Sezimovo Ústí (mat. č. 38/2015)
 10. Rozpočtová opatření ZM (mat. č. 26/2015)
 11. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 27/2015)
 12. Prodej části pozemku 387/2 v k. ú. Sezimovo Ústí - ŘSD (mat. č. 37/2015)
 13. Prodej pozemku parc. č. st. 2363 v k. ú. Sezimovo Ústí (mat. č. 28/2015)
 14. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 (mat. č. 29/2015)
 15. Přehled činnosti Městské policie Sezimovo Ústí v r. 2014 (mat. č. 31/2015)
 16. Plán práce Finančního výboru ZM (mat. č. 32/2015)
 17. Zápis Kontrolního výboru ZM (mat. č. 33/2015)
 18. Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily – odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní (mat. č. 39/2015)
 19. Dotazy občanů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace