Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí > úvodní stránka > sport >

komise tělovýchovy a sportu

Komise tělovýchovy a sportu

Statut fondu komise pro tělovýchovu a sport při MěÚ v Sezimově Ústí

Členové komise budou ve složení: zástupce MěÚ Sezimovo Ústí, představitelé největších TJ, SK v Sezimově Ústí ( TJ Spartak MAS, SK Spartak MAS a Sokol ) a další představitelé menších klubů.

Členové komise se budou scházet 4 x ročně. V případě mimořádné události budou svoláni i mimo plánovaný program. Hlavním cílem činnosti bude rozdělení dotace (daru) města do oblasti sportu a tělovýchovy, dalším pak příprava celkové koncepce sportu a tělesné výchovy, pomoc městským orgánům při řešení problémů v této oblasti, atd. Dotace (dary) budou poskytovány na základě žádostí na činnost, které budou odevzdány do 31. března daného roku na oddělení územního plánování, pracoviště MěÚ Sezimovo Ústí I ul. Dr. E. Beneše 21. tel. č. 381 20 11 40 pan Bc. Novotný Jan. V průběhu roku pak mohou být podány žádosti na významnou a mimořádnou akci (čerpání z rezervy fondu ve výši 10 %). Formuláře žádostí budou k vyzvednutí na výše uvedené adrese.

Při hodnocení žádostí budou vzaty do úvahy tyto údaje: celková členská základna, členská základna mládeže, úroveň sportovních soutěží (republikové, oblastní, okresní, místní), členské a oddílové příspěvky, údržba sportovišť a zařízení, reprezentace města. V případě mimořádného sportovního úspěchu či pořádání významné akce lze požádat o dotaci (dar) z již zmíněné rezervy.

Dotace (dary) z tohoto fondu mohou čerpat pouze TJ, SK a další sportovní subjekty s místem činnosti v Sezimovo Ústí, řádně zaregistrované u MV ČR, které se zúčastňují organizovaných sportovních a turistických soutěží (členství v jednotlivých subjektech je otevřené).

Příjemce dotace z fondu tělovýchovy a sportu při MěÚ v SÚ je povinen čerpání této dotace doložit kopiemi dokladů nejméně do výše přidělené dotace a to do 31.12. aktuálního roku na oddělení plánování, kontroly a MP MěÚ Sezimovo Ústí tel. 381 201 117 paní V. Šimandlové. V případě nedoložení těchto dokladů nebude v následujícím období poskytnuta dotace z fondu TV.

  • Veselý Milan předseda komise 
  • Ing. Svatková Michaela  - tajemník

členové     

  • Chotovinský Karel, Mgr.
  • Chotovinský Karel, Ing.
  • Šebek Ladislav, ml.

 

Žádosti  o dotace z fondu a vyučování viz odkaz 

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace