Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Výjezd

PožárDne 30. 10. 2018 v 15.22 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na ohlášený požár v ul. Boženy Němcové 875 v Sezimově Ústí. Po příjezdu hasiči provedli průzkum a na místě události zůstali v záloze. Poté byla jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na základnu, kam dorazila v 15.47 hod.


 

Výjezd

Technická pomoc

Dne 24. 10. 2018 v 14.44 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc ve Švehlově ulici č. 111 v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo události jednotka průzkumem zjistila stojící vodu na provizorním zakrytí střechy a její zatékání do objektu. Hasiči ubourali část nadstřešního zdiva, podlepili folii, z které poté vytvožili provizorní odtok vody ze střechy objektu. V 16.35 hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

 

Výjezd

Požár


Dne 10. 10. 2018 v 16.49 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na ohlášený požár osobního automobilu v ulici Okružní 265 v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo zásahu jednotka obdržela informaci, že se jedná o únik provozních kapalin z automobilu a byla odeslána velitelem zásahu zpět na základnu. Tam jednotka dorazila v 17.02 hod.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 28. 9. 2018 v 21.47 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc v ulici K hájence v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo hasiči ostranili z vozovky cca 15 metrů plotu z přilehlé stavby. Poté ho nainstalovali zpět na původní místo a ve 22.12 hod. se vrátili zpět na základnu.

Výjezd

Technická pomoc


Dne 23. 9. 2018 v 21.27 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc ve Švehlově ulici č. 111 v Sezimově Ústí. Na místě při průzkumu jednotka zjistila spadlou část střechy do dvora objektu. Horní část objektu byla zkontrolována z plošiny přistavené HZS Tábor. Střecha byla stržena na ploše cca 8 x 20 metrů. Na místo byl povolán starosta města. Z důvodu zatékání vody do budovy byla část vybavení učeben školy přestěhována jednotkou do přízemí budovy a dle instrukcí velitele zásahu HZS byla vytyčena nebezpečná zóna, která byla spolu s pracovníky správy města uzavřena zábranami. Poté se jednotka vrátila ve 23.30 hod. zpět na základnu.

PYROCAR

Největší setkání požárních automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR

Výjezd

Ostatní pomoc

Dne 7. 5. 2018 v 18.32 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier a CAS 25 Š 706 RTHP, na příkaz starosty města, do areálu letního kina v Sezimově Ústí, na technickou pomoc při pořádání ohňostroje. Z důvodu velké sucha hasiči provedli prolití místa pořádání vodou dvěmi C proudy a poté monitorovali akci ze střech přilehlých objektů. Po akci jednotka provedla průzkum areálu s ohledem na možná skrytá ohniska požáru a opětovné prolití místa vodou. Ve 23.12 hod. se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 19.4. 2018 v 17.12 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz  KOPIS HZS Jčk​ na technickou pomoc, do ulice Pod Vrbou č.p. 301, v Sezimově Ústí. Při provádění průzkumu hasiči byla zjištěna prasklá vodovodní přípojka. Po vypnutí elektřiny provedli hasiči uzavření přípojky a vyčerpání vody ze sklepních prostor objektu. Po ukončení prací byl objekt předán zpět majiteli a jednotka se v 18.27 hod. vrátila zpět na základnu.

 

Výjezd

Požár

Dne 15. 2. 2018 v 00.20 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier a CAS 25 Š 706 RTHP, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na ohlášený požár v areálu Kovosvit MAS, a.s., Nám. T. Bati 419, Sezimovo Ústí. Po příjezdu hasiči provedli průzkum a na pokyn velitele zásahu zůstali na místě události v záloze. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila v 01.45 hod. zpět na základnu.

Výjezd

Požár

Dne 3. 12. 2017 v 9.40 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz KOPIS HZS Jčk, na ohlášený požár v ul. Zvonková, v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo hasiči provedli průzkum a dále zůstali v záloze. Po ukončení zásahu v 10.06 hod. byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 29. 10. 2017 v 17.27 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 DENNIS Rapier, na příkaz  KOPIS HZS Jčk při jízdě od jiné události, na technickou pomoc v ul. K hájence v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo události hasiči provedli průzkum a poté odstranili strom ležící na vozovce. V 18.35 se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd

Technická pomoc

Dne 29. 10. 2017 ve 17.20 hod. vyjela naše jednotka s CAS 25 Š 706 RTHP, na příkaz  KOPIS HZS Jčk, na technickou pomoc do kynologického areálu v lokalitě Samota, v Sezimově Ústí. Po příjezdu na místo události hasiči provedli průzkum a velitel jednotky si vyžádal pomoc HZS Tábor s technikou. Při likvidaci stromu, opřeného o jednu ze staveb v areálu, naše jednotka pomáhala HZS dle pokynů velitele zásahu. Po ukončení prací se jednotka vrátila ve 20.05 hod. na základnu.

stránka
 
úřední hodiny měú


PONDĚLÍ 8:00 - 11:00
STŘEDA 14:00 - 17:00


administrace