Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Rozšíření kamerového systému

Město Sezimovo Ústí navazuje přímo na okresní město Tábor. Městem také probíhá důležitá dopravní tepna, a to silnice 1/3 E55. Orgány města dlouhodobě sledují a vyhodnocují bezpečnostní problémy města.

INFORMOVÁNÍ O PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLÍŽECÍHO SYSTÉMU

Město Sezimovo Ústí navazuje přímo na okresní město Tábor. Městem také probíhá důležitá dopravní tepna, a to silnice 1/3 E55. Orgány města dlouhodobě sledují a vyhodnocují bezpečnostní problémy města. V roce 2005 město Sezimovo Ústí požádalo OŘP ČR o doporučení do programu Partnerství 2006 a v roce 2006 získalo dotaci na vybudování Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). V roce 2007 bylo město Sezimovo Ústí vybráno a doporučeno Policií ČR k pokračování rozšiřování MKDS.

Od rozšíření a následného využívání MKDS si slibujeme, že v dohlížených lokalitách poklesne závadová činnost, že bude objasněno více trestných činů a dopravních nehod, ale že dojde i k lepší koordinaci práce strážníků Městské policie díky přehledu o dění ve městě a ke zlepšení komunikace mezi MP a PČR. Dále větší možnost zapojení se, ze strany PČR k využívání MKDS pro svoji činnost.

  • Předmětem rozšíření MKDS v roce 2008 bylo vybudování:
  • Vybudování kamerového bodu: silnice 1/3-E-55
  • Vybudování kamerového bodu: Dukelská ulice - Sezimovo Ústí II
  • Přebudování dohlížecího centra u OO PČR v Nerudově ulici čp. 664 na řídící a analytické centrum, a tak zabezpečit 24 hodinový dohled na MKDS

1. Silnice 1/3 - E-55

– je nejfrekventovanější komunikací rozdělující obě města. 
Podle provedeného rozboru OO PČR a SKPV OŘ PČR se jedná o příjezdovou a odjezdovou komunikaci při páchání TČ jak v Sezimově Ústí, tak ve městech přilehlých. 

Kamerový bod pokryje i obchodní zónu ležící vedle silnice 1/3 - E-55, část ulice Dr. E. Beneše a jižní okraj Sezimova Ústí I – ulice Palackého a Boženy Němcové.

2. Dukelská ulice

– jedná se o frekventovanou komunikaci z hlediska provozu motorových vozidel ve městě. V této a k ní přilehlých ulicích je značný pohyb lidí. Ve všední dny je počet osob navýšen o žáky Střední odborné školy. 
V této lokalitě se nachází zastávky MHD, dvě základní a jedna mateřská škola. Dochází k narušování veřejného pořádku a to mnohdy pod vlivem alkoholu nebo nealkoholové toxikomanie díky návštěvníkům pěti restaurací, které jsou v dohledu. 

Dle studie OO PČR zde dochází k vloupání do rodinných domů, motorových vozidel i sklepních kójí. Kamera bude monitorovat i ulice: Táboritů, K Hájence a částečně Svépomoc.

3. Přebudování řídícího a analytického centra

na služebně MP ul. Dr. E. Beneše 21 a přebudování dohlížecího centra u OO PČR, Nerudova ulice č.p. 664 na řídící centrum, tak zabezpečí 24 hodinový dohled nad MKDS.

1. KAMEROVÝ BOD NA SLOUPU VO V KŘIŽOVATCE SILNICE 1/3 - E-55

Kamerový bod je umístěn na sloupu veřejného osvětlení v křižovatce silnice 1/3-E-55 (směr Tábor - Planá/L) a vjezdu do SÚ II. Kamerový terminál je typu speed dome, umožňující rychlou změnu sektoru sledování, automatické ostření obrazu a mající další užitečné možnosti optimalizující jeho instalaci v daném prostředí. 
Jedná se o příjezdovou a odjezdovou komunikaci při páchání TČ jak v Sezimově Ústí, tak ve městech přilehlých. Kamerový bod pokryje také obchodní zónu a část Sezimova Ústí I.

2. KAMEROVÝ BOD DUKELSKÁ ULICE NA DOMĚ Č.P.610

Kamerový bod je umístěn na domě č.p. 609 v ulici Táboritů. Kamerový terminál je typu speed dome, umožňující rychlou změnu sektoru sledování, automatické ostření obrazu a mající další užitečné možnosti optimalizující jeho instalaci v daném prostředí. 
V této lokalitě se nachází zastávky MHD, dvě základní a jedna mateřská škola. Dochází k narušování veřejného pořádku a to mnohdy pod vlivem alkoholu nebo nealkoholové toxikomanie díky návštěvníkům pěti restaurací, které jsou v dohledu. Dle studie OO PČR zde dochází k vloupání do rodinných domů, motorových vozidel i sklepních kójí. Kamera monitoruje ulice: Dukelská, Táboritů, K Hájence, částečně Svépomoc a Průmyslová.

3. ŘÍDÍCÍ A ANALYTICKÉ CENTRUM MKDS MP A PČR

Řídící a analytické centrum MKDS je umístěno ve stávající služebně Městské policie v budově Městského úřadu, Dr. E. Beneše 21. Z tohoto pracoviště dohlíží obsluhující operátor na scény z připojených kamer, z nichž vždy jednou je možno pohybovat.

Řízení MKDS je zprostředkováno řídícím počítačem. Počítačové, digitální pojetí řízení umožňuje další rozvoj systému bez výrazných vícenákladů, automatizaci činnosti a zajištění možnosti propojování s dalšími bezpečnostními a informačními systémy.

Záznamové zařízení obrazu je umístěno přímo v kanceláři velitele, tak aby byla zajištěna dostatečná ochrana zaznamenaných obrazových dat a aby bylo zabráněno nedovolené manipulaci s nimi. Analýzu záznamu je možné usnadnit využitím záznamu o chodu systému, z něhož lze vybrat potřebný údaj. Záznam o chodu systému je podchycen řídícím programovým vybavením a uložen v databázích hlavního řídícího počítače. Vybraný údaj je možno různými způsoby mezi centry transportovat.

Řídící centrum MKDS je také umístěno na služebně policie ČR v Nerudově ulici č.p. 664. Z tohoto pracoviště dohlíží obsluhující operátor na scény z připojených kamer. Řízení MKDS je zprostředkováno řídícím počítačem.

Vysvětlivky:

MKDS - (Městský kamerový dohlížecí systém) 
OO PČR - (Obvodní oddělení Policie České republiky)
OŘ PČR - (Okresní ředitelství Policie České republiky)
MP - (Městská policie)
TČ - (Trestný čin)
DN - (Dopravní nehoda)
SKPV - (Služba kriminální policie a vyšetřování)

 

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace