Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Pro koho je podpora určena

 1. Pro děti s trvalým pobytem (ke dni 1.8.2022) na území města Sezimovo Ústí 
 • do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
 • pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

 

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že

 1. Rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři).
 2. Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 
 3. Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

 

Požadované dokumenty

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí na MěÚ Sezimovo Ústí.

Zájemci o podporu doloží městu Sezimovo Ústí vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh.  

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení  formulář potvrzení nebo
 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení nebo 
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

 

Formuláře ke stažení zde:

 

Jaká je výše podpory?

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč.

 

Kdy bude dotace vyplacena?

V období od 01.12.2022-31.12.2022. V případě, že na nezletilé dítě budou žádat oba zákonní zástupci, žadateli, který podal žádost jako první.

V případě, že příjemce dotace má vůči městu Sezimovo Ústí závazky po splatnosti, může být dotace jednostranně započtena na úhradu těchto závazků.

 

Jak mohu podat žádost?

Tiskopis předepsaného formuláře města Sezimovo Ústí je možné si stáhnout na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz nebo si jej vyzvednout v kanceláři, kde je organizován příjem žádostí (čísla dveří budou vyvěšena ve vestibulu MěÚ Sezimovo Ústí) nebo budou volně k dostání v pořadačích před pokladnou MěÚ (VŠE V PŘÍZEMÍ BUDOVY MĚÚ). K žádosti je nutné doložit doklady, které prokáží nárok na tuto dávku.

 

Kde a kdy podám žádost?

Příjem žádostí:

Od 17.10.2022 do 30.11.2022 - 16:45h. Žádostem obdrženým po 30.11.2022 nebude vyhověno.

Žádost přijmou osobně zaměstnanci MěÚ  v budově úřadu. Čísla dveří budou vyvěšena ve vestibulu budovy MěÚ  (VŠE V PŘÍZEMÍ BUDOVY MĚÚ).

 

Úřední hodiny určeny pro příjem a předběžnou kontrolu žádostí:

Po: 8:00 -11:15 a 12:30 – 16:45

Út: 13:00 – 14:45

St: 8:00 -11:15 a 12:30 – 16:45

Čt: 13:00 – 14:45

Pá: 8:00 – 11:15

 

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace