Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Změny v nakládání s odpadem

vloženo | 15.3.2022 10:37:06
Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2022 přináší některé změny obecního systému nakládání s komunálním odpadem.

Zastupitelstvo města v březnu schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení obecního systému nakládání s komunálním odpadem. Vyhláška reaguje na požadavek nového zákona o odpadech zvýšit míru třídění odpadů v obcích a s tímto cílem zavádí některá opatření. Od dubna tak vyhláška přináší některé změny v dosavadním zavedeném systému. Především:

  • zavádí nové stanoviště velkoobjemového přepravníku na bioodpad v ul. Švehlova u silnice E 55
  • zvyšuje a sjednocuje četnost svozu velkoobjemových přepravníků na bioodpad na všech
    4 stanovištích z měsíčního na 14denní, a to v sudé týdny, v období od 1. sudého týdne v měsíci dubnu do 1. sudého týdne v měsíci listopadu.
  • rozšiřuje dobu, po kterou jsou přepravníky na stanovištích přistavovány a to od 14:00 do 18:00 hod.
  • mění den přistavování přepravníku na ul. Svépomoc z pátku na úterý

STANOVIŠTĚ

DEN PŘISTAVĚNÍ

u zastávky Českých drah a.s.

PONDĚLÍ

ulice Svépomoc – u tenisových kurtů u čp. 656

ÚTERÝ

ulice Švehlova – u křižovatky s ul. Mlýnská u silnice E 55

STŘEDA

ulice Palackého - u křižovatky s ulicí Dr. E. Beneše

ČTVRTEK

 

V případě, že přistavění vychází na státní svátek, přepravníky budou přistaveny ve stejný den v následujícím týdnu. Rozpis dnů, ve kterých budou v letošním roce přepravníky přistavovány, jsou uvedeny na webových stránkách města Sezimova Ústí v sekci Správa města. Tento aktuální rozpis nahrazuje rozpis přistavování přepravníků, uvedený v Odpadovém kalendáři pro rok 2022. Rozpis provozu sběrných dvorů v Odpadovém kalendáři zůstává beze změn.

  • vyhláška dále upravuje maximální počet městem přidělovaných nádob o objemu 110 l (popelnice) k počtu uživatelů v domácnostech v rodinných domech v maximálním počtu 1 nádoby pro 1 – 3 přihlášené osoby, 2 nádoby pro 4 – 6 osob, 3 nádoby pro 7 – 9 osob a 4 nádoby pro 10 osob a více. Nádoby, které překračují tento limit, budou postupně odváženy. Cílem opatření je zvýšit třídění odpadu a snížit provozní náklady na obsluhu odpadových nádob.

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace