Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Do kontejnerů na potravinářský olej směsný odpad nepatří!

vloženo | 25.7.2023 09:08:07
Směsný odpad v kontejnerech na potravinářský olej zvyšuje náklady na likvidaci této komodity, způsobuje přeplňování kontejnerů a nepořádek v okolí sběrných nádob.

Ve spolupráci s firmou EKO-PF s.r.o., která kontejnery na olej sváží a zpracovává, byla provedena analýza obsahu 11 nádob na třídění olejů, nacházejících se u stanovišť kontejnerů na tříděný odpad na území města. Z ní vyplynulo, že v kontejnerech se nachází vysoký podíl směsného komunálního odpadu, který patří do jiných odpadových nádob – popelnic a kontejnerů.

Nejhorší situace byla v Průmyslové a Krátké ulici, kde 65 % objemu kontejnerů zabíral směsný odpad. V Lipové ulici směsný odpad zaplňoval polovinu obsahu kontejneru a v ulici B. Němcové čtvrtinu. 

 

Žádáme proto všechny obyvatele, aby do kontejnerů na olej směsný odpad nevhazovali. Nežádoucí odpad v kontejnerech nejen že zvyšuje náklady svozové firmy na třídění odpadu, ale zejména dochází častěji k přeplňování kontejnerů a vzniku nepořádku v jejich okolí.

 

Proč sbírat potravinářské oleje? Použité oleje a tuky vylévané do dřezů, výlevek nebo WC zapříčiňují problémy na domovní kanalizaci, zanášejí čistírny odpadních vod a zvyšují náklady na opravu této infrastruktury.

 

Jak svoz probíhá? Řidiči ručně obsah sběrné nádoby vytřídí. Oddělí nežádoucí komunální odpad, který je bohužel velmi častý, od správně vytříděného oleje v uzavíratelných nádobách. Tyto nádoby, ať už s olejem či ztuženým tukem, putují do speciálního lisu, jehož válce s hroty PET lahve prořežou a olej se mezi nimi slisuje, jak nejvíce je to možné.  Z tohoto důvodu jsou přímo nevhodné skleněné či plechové obaly. Přes síta zároveň oddělí i případné zbytky strouhanky, apod....

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace