Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 10.6.2020 08:54:24
Žádost o vydání společného stavebního povolení a územního rozhodnutí

Odbor:

 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování, živ. prostředí a dopravy

Název:

 • Žádost o vydání společného stavebního povolení a úz. rozhodnutí

Popis:

 • Společné stavební povolení a územní rozhodnutí

Oprávněn:

 • ten, kdo prokáže vlastnické nebo jiné právo k pozemkům (stavbám)

Zahájení řešení:

 • podáním žádosti o společné stavební povolení a územní rozhodnutí

Organizační útvar:

 • oddělení stavebního úřadu

Pracovník:

 • všichni odborní referenti stavebního úřadu

Adresa:

 • MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21

Telefon:

 • 381 201 141, 381 201 142

Potřebné doklady:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, vyhl. 503/2006 Sb. v platném znění, příloha č. 5 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění

Potřebné formuláře:

 • žádost o změnu stavby, stavebního povolení (níže v příloze)

Poplatky a úhrada:

 • dle druhu stavby, součet příslušných položek územního rozhodnutí a stavebního povolení, dle zákona č. 634/2004 Sb. zaplatit na pokladně MěÚ, nebo na číslo účtu 7200005553/8040, var. symbol 600

Lhůty pro vyřízení:

 • 60-90 dnů - rozhodnutí

Další účastníci:

 • dle zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

Postup dle předpisu:

 • stavební zákon a předpisy související

Opravné prostředky:

 • řádné - odvolání, mimořádné - obnova řízení

Uplatnění sankcí:

 • § 173, 178 - 183 zák. č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění

Získání informací:

 • MěÚ - odd. stavebního úřadu

Odpovědná osoba:

 • vedoucí stavebního úřadu

Platnost ke dni:

 • 1.1.2018
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace