Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 24.7.2018 14:39:02
Žádost o ohlášení stavby

Pojmenování (název) životní situace

 • Ohlášení stavby

Základní informace k životní situaci

 • Žadatel, stavebník nebo jiná osoba potřebuje ke svému záměru ohlášení pro jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické nebo jiné právo k pozemku nebo stavbě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podává se ohlášení stavby na předepsaném formuláři s přílohami pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona. Na stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až k) není předepsaný formulář.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Podáním žádosti nebo ohlášení.

Na které instituci životní situaci řešit

 • Městský úřad Sezimovo Ústí, stavební úřad, Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Městský úřad Sezimovo Ústí, Stavební úřad, odborní referenti stavebního oddělení, v úředních hodinách: pondělí 08:00 - 11.30, 12.30 - 17:00 hod., úterý 13:00 - 15:00 hod., středa 08:00 - 11.30, 12.30 - 17:00 hod., čtvrtek 13:00 - 15:00 hod., pátek 08:00 - 11:30 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Dle § 105 stavebního zákona a § 18a a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech předepsaných náležitostí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formuláře jsou určeny vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - příloha č. 9: Ohlášení stavby (pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákonapro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona).  Na stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až k) není předepsaný formulář.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty ve věci jsou dány § 106 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Přiměřeně dle § 109 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Dle platných právních předpisů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. 
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Řeší "Hlava V - Správní delikty" zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 178 až 183, včetně výše sankcí.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 • Osobně, telefonicky nebo elektronicky na Městském úřadu Tábor, Stavebním úřadu, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor.

Za správnost návodu odpovídá 

 • Stavební úřad.
Žádost o ohlášení stavby
Žádost o ohlášení stavby
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace