Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Stanoviště na tříděný odpad v novém

vloženo | 23.3.2015 16:40:46
V roce 2014 došlo k úpravám a výstavbě nových stanovišť.

Během uplynulých dvaceti let vybudovalo postupnými kroky Město Sezimovo Ústí síť stanovišť na sběr využitelných složek komunálního odpadu. Díky této hustě vybudované sítě, aktivitě školských zařízení ve městě ke sběru těchto odpadů a především díky kladnému přístupu obyvatel patří naše město k nejlépe hodnoceným v Jihočeském kraji. V letošním roce byla tato síť rozšířena o dvě nová stanoviště, jednak v ulici Svépomoc a došlo i na nové sídliště v ulici Nad Nechybou.

Od roku 2012 se začala naše organizace zabývat vzhledem zřízených stanovišť;  ideálním řešením by samozřejmě byla stanoviště s podzemními zásobníky, ovšem toto řešení je v potřebné šíři pro město ekonomicky nerealizovatelné.  Proto byla zvolena varianta úpravy ploch stanovišť s osazením novými plastovými nádobami, kdy dojde ke zvýšení objemu jednotlivých odpadových nádob, a současně budou stanoviště esteticky odpovídat dnešní době a jejím možnostem.

V letech 2012 a 2013 byly na náklady města a naší organizace zakoupeny první plastové kontejnery, které jsme umístili na velmi využívaná stanoviště. V letošním roce jsme využili nabídky Mikroregionu Táborsko a tři stanoviště byly osazeny 18 novými odpadovými nádobami z plastu, které byly zakoupeny za pomoci  dotačního titulu Státního fondu životního prostředí.

Z iniciativy ředitele naší organizace se podařilo dojednat s provozovatelem systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů společností EKO – KOM, a.s. smlouvu o výpůjčce, na základě které bylo městu bezplatně zapůjčeno 41 kusů plastových odpadových nádob na separovaný odpad, přičemž v nejbližších měsících bude tento stav navýšen o dalších 32. Tímto bude kompletně všech 30 stanovišť ve městě osazeno novými plastovými kontejnery. Změna plastových odpadových nádob za dříve používané plechové odpadové nádoby má díky vyššímu objemu nejvíce exponovaných nádob, na plasty a papír, dopad na větší množství uložitelného odpadu, kdy u těchto dvou komodit je objem odpadových nádob o polovinu vyšší a při zachování stejného cyklu svozů se tím výrazně odbourává možnost přeplnění kontejnerů a následně tím i negativní reakce k třídění ze strany občanů města.

V průběhu druhého pololetí provedla naše organizace rekonstrukci a rozšíření ploch u většiny současných stanovišť na separované odpady; pokud nám to počasí umožní, dokončíme tyto rekonstrukce do konce letošního roku.

Současně s přeměnou stanovišť na separovaný odpad došlo od letošního roku k doplnění čtyř stanovišť o kontejnery na textil a nově k osazení 11 stanovišť plastovými kontejnery na opotřebené potravinářské oleje a tuky z domácností. Věříme, že výše uvedené úpravy povedou jak k ještě lepšímu třídění odpadů, tak k menšímu negativnímu estetickému zatížení našeho krásného města.

V příštích letech bychom se chtěli zaměřit na vzhled stanovišť odpadových nádob 1100 l na komunální odpad. Záměrem je zejména provést postupnou výměnu kovových nádob za plastové nádoby, ale chtěli bychom se soustředit i na stavební úpravy stanovišť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace