Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Výsadby zeleně

V rámci zlepšování životního prostředí v Sezimově Ústí bylo ve městě vysazeno mnoho stromů a keřů. Systém postupného ozeleňování parkových ploch byl oddělením životního prostředí zaveden již v roce 1999.

Přehled ozeleněných ploch v letech:

2018

 • 1 zmarličník (Cercidiphyllum japonicum) za lavičkou po odstraněných smrcích u nádraží
 • 2 šácholany (Magnolia liliflora  ´Nigra´) na místě po odstraněné borovici u čp. 670 a do arboreta před poštou
 • 1 okrasná třešeň (Prunus serrulata ´Kanzan´) na místě po odstraněném smrku vedle čp. 638 v Dukelské ulici
 • 1 okrasná třešeň (Prunus serrulata ´Kanzan´) na místě po odstraněném javoru mléč vedle čp. 933 v Hromádkově ulici v Sezimově Ústí I
 • 1 okrasná třešeň (Prunus serrulata ´Kanzan´) na místě po odstraněné třešni v Šafaříkově ulici v Sezimově Ústí I
 • 1 okrasná třešeň (Prunus serrulata ´Kanzan´) na místě po odstraněné jedli vedle čp. 985 v Kaplického ulici v Sezimově Ústí I
 • 2 javory dlanité (Acer palmatum) v parku u nádraží u podchodu pod tratí
 • květinový záhon se směsí letniček podél chodníku před domem čp. 497 v ul. Lipová
 • keřová výsadba podél chodníku k bočnímu vchodu do čp. 603 z ul. Táboritů
 • keřová výsadba před domem čp. 633 v ul. Nerudova
 • rekonstrukce 4 kruhových letničkových záhonů v parku před Hotelem MAS

2017

 • 1 ks okrasné třešně pilovité (Prunus serrulata 'Kanzan') jako náhrada po odstraněném javoru jasanolistém vedle ulice Táboritů
 • 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata 'Rancho') jako náhrada po odstraněné lípě vedle prodejny J+K
 • keřové výsadby před dům čp. 604 v Táboritů ulici
 • keřová výsadba na roh domu čp. 679 v ul. Svépomoc
 • výsadba 5 šeříků (Syringa vulgaris 'Katherine Havemayer') za lavičky na nám. T. Bati
 • obnova porostu ve 3 květináčích před budovou MěÚ
 • keřová výsadba před dům čp. 672
 • výsadba 1 ks jeřábu durýňského (Sorbus thuringiaca 'Fastigiata') za odstraněný před čp. 630
 • 1 dub letní za uschlý do skautského areálu
 • 3 okrasné hrušně (Pyrus calleryana 'Chanticleer') před 2. ZŠ na místo po odstraněných hrušních vedle šikmého chodníku
 • 15 ks růží 'Dr. E. Beneš' + 6 ks růží 'ČSR' + několika desítek tulipánů za lavičkou na nám. L. Svobody.

2016

 • 10 ks tavolníku nízkého (Spiraea bumalda ʼAntony Watererʼ) a 3 ks komule Davidovy (Buddleia davidii) před budovu sauny (jako náhrada po odstraněných jehličnanech)
 • 1 ks muchovníku Lamarckova (Amelanchier lamarckii) na místo po zničeném jedinci mezi lavičkou a kašnou v areálu letního kina
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum 'Armstrong') jako náhrada po dožívajícím jedinci do stromořadí k hájence Nechyba před domem čp. 1185
 • 1 ks habru obecného do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks javoru mléče do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks jírovce pleťového (Aesculus carnea ' Briotii ') do proluky stromořadí proti štítu domu čp. 642 v Dukelské ulici u dětského hřiště
 • výměna 3 ks jeřábů na Dukelské (v pořadí 3. a 5. od křižovatky Dukelská a Průmyslová jeřáb durýňský (Sorbus thuringiaca ʼFastigiataʼ) a 4. od křižovatky Dukelská a K Hájence směrem k hodinám jeřáb prostřední (Sorbus intermedia ' Browers ')
 • přesazení 20 ks smrčků o velikosti cca 1 m ze zahrady Fierlingerovy vily z prostoru pod bývalou loukou na volné prostranství podél oplocení u cesty k řece
 • přesazení náletu 10 ks krušiny olšové ze zahrady Fierlingerovy vily k protihlukovým stěnám parku Třešňovka.
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum ʼRed Sunsetʼ) do atria 2. ZŠ na Školním náměstí na místo odstraněného klenu.
 • 1 ks šácholanu Soulangeova (Magnolia x soulangiana ´Alexandrina´), do rohového pozemku u křižovatky ulic Lipová a Táboritů;

 • 1 ks třešně pilovité (Prunus serrulata ʼKanzanʼ) na místo po odstraněném smrku vedle kašny před ZŠ 9. května;

 • 9 ks dubů letních do prostoru po odstraněných nebezpečných topolech na levém břehu Kozského potoka (podél oplocení ve skautském areálu (5 ks) a podél odstavné plochy před tenisovou halou (4 ks).

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace