Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska
zveřejněno od: 10.8.2018 13:02:13 do: 27.8.2018

Záměr prodeje pozemku st. 1460, obec a k.ú. Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemku parc.č. st. 1460 – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 33 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 700 Kč za 1 m2.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2018 15:36:21 do: 28.9.2018

Nabídka pronájmu/pachtu nebytového prostoru restaurace Spektrum a předzahrádky

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí zastoupené příspěvkovou organizací Městské středisko kultury a sportu, Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtunebytový prostor tvořící restauraci Spektrum, tj. nebytový prostor restaurace Spektrum o celkové výměře cca 121,00 m2 v budově čp. 701 (kino Spektrum) na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí, která je součástí pozemku parc. č. st. 2495, LV č. 5461, vše v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, a předzahrádky před vchodem do restaurace na části pozemku parc. č. 184/7 – ostatní plocha, zeleň, LV č. 10001, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 42 m2.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2018 12:41:09 do: 19.9.2018

Záměr města pronajmout byt č. 1113/04

Město Sezimovo Ústí opakovaně zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1113/04, o velikosti 3+1, v přízemí, č. p. 1113, Průmyslová ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2018 12:38:40 do: 5.9.2018

Záměr města pronajmout byt č. 609/05

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 609/05, o velikosti 2+kk, v 5.nadzemním podlaží, č. p. 609, ulice Táboritů, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2018 12:36:47 do: 5.9.2018

Záměr města pronajmout byt č. 490/18

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 490/18, o velikosti 2+1, ve 3. nadzemním podlaží, č. p. 490, Lipová ulice, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.8.2018 16:08:04 do: 7.10.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starosta města stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.8.2018 14:11:33 do: 5.10.2018

Dražební vyhláška - Elektronická veřejná dražba

Dražební vyhláška - elektronická veřejná dražba vyhotovená dle ust. § 43 a § 16a zák. č. 26/2000 Sb., č.j. 135/20108-N ze dne 1. 8. 2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.8.2018 12:11:01 do: 21.8.2018

Oznámení o uložení písemnosti Trajer Václav

Seznámení s podklady pro rozhodnutí - Novostavba rekreačního objektu, parc.č. 597/4 v k.ú. Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.8.2018 15:16:07 do: 18.8.2018

Veřejná vyhláška - Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

Teplovod Planá nad Lužnicí - I. ucelená částzodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 15:04:16 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 2/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2018 14:50:54 do: 22.8.2018

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - účetní města Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:39:16 do: 7.10.2018

Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2018

Starosta města Sezimovo Ústí zveřejňuje seznam volebních obvodů, jejich popis, počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:35:59 do: 7.10.2018

Počet podpisů na peticích

Městský úřad Sezimovo Ústí zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:34:04 do: 7.10.2018

Podání kandidátních listin

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako pověřený obecní úřad, zveřejňuje seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, které kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.5.2018 12:45:34 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1 na svých internetových stránkách.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.1.2018 12:43:59 do: 31.12.2018

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace