Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

2011

 • keřové výsadby před domy čp. 623-624 a vedle papírnictví Poprokan v Nerudově ulici
 • okrasná jabloň za čp. 611 na ul. Dukelská

2010

 • okrasná hrušeň a navazující keřová výsadba vedle čp. 497 v Lipové ulici
 • keřová skupina vedle čp. 644 v Dukelské ulici jako náhrada po kácených nekulovitých javorech mléč
 • 8 okrasných ovocných stromů (jabloně a hrušně) za čp. 490 a 491 v místě bývalých zahrádek
 • doplnění keřů podél ulice 9. května u tenisových kurtů
 • ozelenění vchodů domu čp. 647 v Krátké ulici
 • keřová skupina za domem čp. 638 v Dukelské ulici
 • keřová výsadba vedle domu čp. 951 v Alšově ulici
 • obnova živého plotu podél ulice R. armády v rámci rekonstrukce kanalizace

2009

 • lípa srdčitá před základní školou na Husově náměstí po odkácené havarijní
 • keřové výsadby a úpravy zeleně v areálu základní umělecké školy
 • ozelenění vchodů domů čp. 646 v Dukelské ulici a čp. 670 a sousedních domů na ulici Svépomoc
 • 2 okrasné třešně proti truhlářství Novotný před lávkou přes E55
 • 2 třešně ptačí do třešňového stromořadí podél ulice Šafaříkova
 • zlatice před dům čp. 677 v ul. Svépomoc

2008

 • 14 ks okrasných třešní jako stromořadí v parku u nádraží
 • 10 ks lísek tureckých podél železniční trati proti zastávce ČD
 • 7 ks vzrostlých stromů v parku u nádraží
 • 5 ks stromů (smrk pichlavý, líska turecká a sloupovitý habr) vedle nového dětského hřiště v Krátké ulici
 • 1 ks liliovníku tulipánokvětého do plochy arboreta před poštou
 • 3 ks stromů (líska turecká, sloupovitý habr, okrasný akát) do prostoru vnitrobloku za domem čp. Dukelská 611
 • 4 ks lísek tureckých za dům čp. 1112 v Průmyslové ulici
 • 1 ks sloupovitého habru před budovou Správy města
 • 7 ks dřevin (3 ks borovice černé, 3 ks smrku pichlavého a 1 ks sloupovitého dubu) v parku v Lužnické ulici
 • keřová a stromová výsadba (7 ks) do vnitrobloku domu čp. 621 v Dukelské ulici (javor babyka ‘Elsrijkʼ, javor jasanolistý ‘Aureovariegatumʼ, javor mléč ‘Clevelandʼ, jírovec pleťový, jeřáb muk ‘Majesticaʼ, okrasné třešně)
 • 2 ks jedlovce kanadského do zelené plochy v Jilemnického ulici
 • rekonstrukce 2 ks neestetických dožívajících lip v zadlážděné ploše mezi slunečními hodinami a cyklistickou stezkou za 2 ks již vzrostlých platanů javorolistých včetně potřebného rozšíření provzdušňovacího otvoru v dlažbě
 • 2 ks stromů (sloupovitý buk a líska turecká) do plochy na Školním náměstí
 • 1 ks okrasného javoru do Šrámkovy ulice v Sezimově Ústí
 • 1 ks jírovce pleťového ‘Briotii’ do proluky stromořadí jírovců podél ulice Rudé armády
 • 1 ks jírovce pávie místo odstraněné havarijní lípy před prodejnou J+K
 • 1 ks okrasné třešně ‘Royal Burgundy’ do ulice Nerudova před areál hotelové školy
 • 3 ks javorů babyka a keře na vhodná místa do dětského hřiště v Šafaříkově ulici
 • 6 ks lip podél ulice Rudé armády vedle prodejny J+K
 • 6 ks stromů (jeřáby, lípa a buk) před 1. ZŠ
 • keřová a stromová výsadba kolem prodejny J+K
 • stromořadí z habrů vedle prodejny JAMA
stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace