Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

2013

 • živý plot z lísky obecné a svídy krvavé na místě po odstraněných zeravech západních vedle silnice E55 v Sezimově Ústí I,

 • keřové skupiny:

  - u čp. 490 a 492 v ul. Lipová,

  - u čp. 629 v ul. Nerudova,

  - před restaurací Lípa,

  - u čp. 609 v ul. Táboritů,

  - vedle kontejnerů na tříděný odpad v parku B. Němcové (místo odstraněného jalovce)

  - před studnu za čp. Dukelská 621 (místo odstraněných 2 blatek)

  - za dům čp. 1111 v Průmyslové ulici (15 ks leukotoe Walterovy jako doplnění 2 ks mochen křovitých)

 • vegetační úpravy u památníku padlých (osázení záhonu skalníky přitisklými a 2 keřovitými jabloněmi, dosadba chybějících sazenic zimostrázu podél přístupového chodníčku) a prostoru před městským úřadem (mj. výsadba mamoty širokolisté do zahradního květináče u vjezdu na parkoviště),

 • 8 m chybějícího živého plotu před zahradu domu čp. 1313 v ul. Pod Vrbou

 • 2 hlohy obecné (Crataegus laevigata ʻPaul’s Scarletʼʼ) na místo po zaschlých
  2 hlozích ve stromořadí podél ulice Svépomoc,

 • 2 javory červené (Acer rubrum ʻArmstrongʼ) ve stromořadí podél komunikace k hájence Nechyba na místo po odstraněných 2 ks

 • 1 okrasná jabloň (Malus ʻRed Splendorʼ) jako náhrada za břízu před garážemi
  u křižovatky ulic K Hájence a K Vodárně,

 • 1 jinan dvoulaločnatý na místo po zničeném v ul. Táboritů,

 • pořízení závěsných květináčů s okrasnými květinami a jejich instalace na 3 sloupy veřejného osvětlení před chirurgickou ambulancí v ulici Dr. E. Beneše.

2012

 • červenolistý javor ʻRoyal Red’ jako náhrada za poražený dožívající javor mléč před hotelem MAS
 • jírovec pleťový ‘Briotii’ po odstraněném havarijním jírovci maďalu před vchodem do hotelu MAS
 • rekonstrukce sešlapaných trávníků studenty SŠ, VOŠ, COP u kina Spektrum (celkové řešení prostoru vytvořením oploceného záhonu s keřovou výsadbou)
 • okrasná jabloň ‘Royalty’ před „žlutou“ školkou v ul. 9. května
 • jerlín japonský před čp. 662 v Dukelské ulici
 • magnolie před čp. 653 v ul. K Hájence
 • 2 ks jeřábu durýňského před čp. 646 v Dukelské ulici jako náhradu za 2 jedince ve stromořadí
 • keřové výsadby před vchody domů čp. 677 v ul. Svépomoc, domu čp. 653 v ulici K Hájence, domu čp. 627 na Školním náměstí a na rohu parku v Kollárově ulici, kolem lavičky za prodejnou JAMA
 • keře podél zábradlí v trávníkové ploše před domem čp. 601 v Táboritů ulici
 • keřový porost v rohu rekonstruované lávky přes Kozský potok u parkoviště před restaurací U Vily
 • živý plot ze sazenic tavolníku (Spiraea bumalda ‘Antony Waterer’) pod reliéfem A. Švehly u základní školy na Husově náměstí
 • živý plot podél chodníku v Krátké ulici pro oddělení prostoru vzniklého po uvolněných zahrádkách
 • lípa srdčitá ‘Rancho’ do stromořadí podél Krátké ulice
 • 2 lípy vedle Fierlingerovy vily
 • 3 hrušně obecné ´Beech Hillʼ za čp. 611 v Dukelské ulici
 • javor babyka ʻElsrijkʼ za prodejnu SPAR v Průmyslové ulici
 • třešeň pilovitá ʻSunset Bolevardʼ a třešeň pilovitá ʻKanzanʼ před čp. 638 v Průmyslové ulici
 • habr obecný ʻColumnarisʼ na hřiště s dětskými prvky za domem čp. 642 v Dukelské ulici
 • třešeň pilovitá ʻKanzanʼ na roh dětského hřiště v Krátké ulici
 • třešeň pilovitá ʻAmanogawaʼ a třešeň pilovitá ʻKanzanʼ za dům čp. 621 v Dukelské ulici
 • dosadba 4 ovocných okrasných stromů (jabloň ʻJohn Downiiʼ a 2 x jabloň drobnoplodá ʻStreet Paradeʼ) za zaschlé jedince za domy čp. 490 a 491 v Lipové ulici v místě dřívějších zahrádek
 • 3 stromy – javor platanolistý ʻAtropurpureumʼ, dub letní ʻFastigiataʼ a u silnice javor červený před vodárnou v Průmyslové ulici
stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace