Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

2016

 • 10 ks tavolníku nízkého (Spiraea bumalda ʼAntony Watererʼ) a 3 ks komule Davidovy (Buddleia davidii) před budovu sauny (jako náhrada po odstraněných jehličnanech)
 • 1 ks muchovníku Lamarckova (Amelanchier lamarckii) na místo po zničeném jedinci mezi lavičkou a kašnou v areálu letního kina
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum 'Armstrong') jako náhrada po dožívajícím jedinci do stromořadí k hájence Nechyba před domem čp. 1185
 • 1 ks habru obecného do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks javoru mléče do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks jírovce pleťového (Aesculus carnea ' Briotii ') do proluky stromořadí proti štítu domu čp. 642 v Dukelské ulici u dětského hřiště
 • výměna 3 ks jeřábů na Dukelské (v pořadí 3. a 5. od křižovatky Dukelská a Průmyslová jeřáb durýňský (Sorbus thuringiaca ʼFastigiataʼ) a 4. od křižovatky Dukelská a K Hájence směrem k hodinám jeřáb prostřední (Sorbus intermedia ' Browers ')
 • přesazení 20 ks smrčků o velikosti cca 1 m ze zahrady Fierlingerovy vily z prostoru pod bývalou loukou na volné prostranství podél oplocení u cesty k řece
 • přesazení náletu 10 ks krušiny olšové ze zahrady Fierlingerovy vily k protihlukovým stěnám parku Třešňovka.
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum ʼRed Sunsetʼ) do atria 2. ZŠ na Školním náměstí na místo odstraněného klenu.
 • 1 ks šácholanu Soulangeova (Magnolia x soulangiana ´Alexandrina´), do rohového pozemku u křižovatky ulic Lipová a Táboritů;

 • 1 ks třešně pilovité (Prunus serrulata ʼKanzanʼ) na místo po odstraněném smrku vedle kašny před ZŠ 9. května;

 • 9 ks dubů letních do prostoru po odstraněných nebezpečných topolech na levém břehu Kozského potoka (podél oplocení ve skautském areálu (5 ks) a podél odstavné plochy před tenisovou halou (4 ks).

2015

 • živý plot ze skalníků poléhavých podél hrany betonové terasy budovy kina Spektrum ze strany Dukelské ulice;
 • 3 kaliny vonné (Viburnum farreri) do záhonu po myrobalánu před poštou;
 • živý plot z tavolníků jako pokračování živého plotu podél oblouku chodníků před rohem štítu čp. 608 v Táboritů ulici;
 • živý plot z ptačího zobu před čp. 1279 v Okružní ulici;
 • 2 habry obecné sloupovité ʻColumnarisʼ (Carpinus betulus ʻColumnarisʼ) na určená místa vedle MŠ Lipová;
 • 1 javor mléč ʻRoyal Redʼ (Acer platanoides ʻRoyal Redʼ) na místo po zaschlé sazenici za restaurací Lípa;
 • 1 lípa srdčitá mezi ulicí Dr. E. Beneše a starým mostem přes Kozský potok;
 • 1 lípa srdčitá vedle lavičky v lipové aleji na Průmyslové ulici proti firmě ITALCON;
 • 4 stromy (2 ks Malus ʻEveresteʼ a 2 ks Prunus serrulata ʻKanzanʼ) za dům čp. 630;
 • instalace závěsných květináčů s okrasnými květinami na 4 sloupy veřejného osvětlení podél ulice 9. května;
 • živý plot na svahu podél E55 u koupaliště ze 300 ks sazenic turkestánského brestu (Ulmus pumila celer) v délce 60 m;
 • 15 ks vajgélie květnaté (Weigela florida ʼVariegataʼ) do arboreta na místo po odstraněných borovicích a zeravech vedle lavičky vlevo u přístupového chodníku ke hvězdárně;
 • náhrada 2 dožívajících jeřábů durýňských (Sorbus thuringiaca ʼFastigiataʼ) ze stromořadí před čp. 646 v Dukelské ulici (6. a 14. strom od křižovatky Dukelská a Průmyslová);

 • 1 ks šácholanu liliokvětého (Magnolia liliflora ʼNigraʼ) do arboreta před poštou;
 • ozelenění rohového pozemku proti restauraci U Vrby keřovou výsadbou;
 • 3 ks kaliny vrásčitolisté (Viburnum rhytidophyllum) za domem čp. 1111 v Průmyslové ulici;
 • 5 ks mochny křovité žluté (Potentilla fruticosa), 10 ks mochny křovité červené (Potentilla fruticosa ʼRed Aceʼ) za lavičku před vchodem do MěÚ;
 • 1 ks lípy malolisté (Tilia cordata ʼRanchoʼ) - jako lípa slovinsko-českého přátelství v areálu Základní umělecké školy v Nerudově ulici;
 • 1 ks lípy velkolisté - jako pamětní Husova lípa na prostranství před Kozím hrádkem.

2014

 • 2 keřové skupiny po stranách vchodu do čp. Lipová 603
 • keřové ozelenění podél 4 vchodů čp. 604 v ul. Táboritů
 • doplnění živého plotu do mezery v živém plotě za barem Gotes k uzavření prostoru bývalých zahrádek
 • keřová skupina namísto odstraněné borovice před č. 946 v Hálkově ulice
 • 1 javor babyka namísto odstraněné aronie v ul. B. Němcové
 • 1 jinan dvoulaločnatý vedle odstraněných 2 stříbrných smrků před 1. ZŠ
 • 10 olší lepkavých podél pravého břehu Kozského potoka před silničním mostem
 • 43 m dlouhý úsek živého plotu před čp. 471 v ul. 9. května
 • kalina obecná, muchovník vejčitý a javor tatarský v prostoru mezi lavičkou a kašnou v areálu letního kina
 • 21 m dlouhý úsek živého plotu před dům čp. 382 v ul. Okružní
 • 2 x 21 m dlouhý úsek živého plotu ze sazenic druhu zerav západní ʻSmaragdʼ  (Thuja occidentalis ʻSmaragdʼ) podél kratších stran centrálního kurtu v areálu tenisu
 • 3 hlohy obecné a 3 střemchy obecné ve svahu pod hvězdárnu
 • 3 jeřáby duryňské sloupovité (Sorbus thuringiaca ʻFastigiataʼ) jako náhrada za odumřelé jedince před čp. 646 a 630 v Dukelské ulici (při příjezdu od Průmyslové ulice před dopravní značkou „Zákaz odbočení vlevo“ a před čp. 630 – 2. a 4. od Nerudovy ulice)
 • realizace rozsáhlého projektu sadových úprav s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v městě Sezimovo Ústí“, v rámci kterého bylo vysazeno 72 nových stromů a více než 4600 keřů. Téměř 100 stromů bylo ošetřeno. Revitalizace zeleně proběhla na těchto
  3 lokalitách:

           1. zelený pruh podél ulice Rudé armády od vjezdu do Sezimova Ústí až po komunikaci, odbočující do ulice Táboritů,

           2. celý park na náměstí T. Bati od zastávky MHD k Dukelské ulici,

           3. parkový prostor mezi základními školami na ulici 9. května a na ulici Nerudova.

stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace