Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

2017

 • 1 ks okrasné třešně pilovité (Prunus serrulata 'Kanzan') jako náhrada po odstraněném javoru jasanolistém vedle ulice Táboritů
 • 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata 'Rancho') jako náhrada po odstraněné lípě vedle prodejny J+K
 • keřové výsadby před dům čp. 604 v Táboritů ulici
 • keřová výsadba na roh domu čp. 679 v ul. Svépomoc
 • výsadba 5 šeříků (Syringa vulgaris 'Katherine Havemayer') za lavičky na nám. T. Bati
 • obnova porostu ve 3 květináčích před budovou MěÚ
 • keřová výsadba před dům čp. 672
 • výsadba 1 ks jeřábu durýňského (Sorbus thuringiaca 'Fastigiata') za odstraněný před čp. 630
 • 1 dub letní za uschlý do skautského areálu
 • 3 okrasné hrušně (Pyrus calleryana 'Chanticleer') před 2. ZŠ na místo po odstraněných hrušních vedle šikmého chodníku
 • 15 ks růží 'Dr. E. Beneš' + 6 ks růží 'ČSR' + několika desítek tulipánů za lavičkou na nám. L. Svobody.

2016

 • 10 ks tavolníku nízkého (Spiraea bumalda ʼAntony Watererʼ) a 3 ks komule Davidovy (Buddleia davidii) před budovu sauny (jako náhrada po odstraněných jehličnanech)
 • 1 ks muchovníku Lamarckova (Amelanchier lamarckii) na místo po zničeném jedinci mezi lavičkou a kašnou v areálu letního kina
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum 'Armstrong') jako náhrada po dožívajícím jedinci do stromořadí k hájence Nechyba před domem čp. 1185
 • 1 ks habru obecného do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks javoru mléče do mezery stromořadí k hájence Nechyba
 • 1 ks jírovce pleťového (Aesculus carnea ' Briotii ') do proluky stromořadí proti štítu domu čp. 642 v Dukelské ulici u dětského hřiště
 • výměna 3 ks jeřábů na Dukelské (v pořadí 3. a 5. od křižovatky Dukelská a Průmyslová jeřáb durýňský (Sorbus thuringiaca ʼFastigiataʼ) a 4. od křižovatky Dukelská a K Hájence směrem k hodinám jeřáb prostřední (Sorbus intermedia ' Browers ')
 • přesazení 20 ks smrčků o velikosti cca 1 m ze zahrady Fierlingerovy vily z prostoru pod bývalou loukou na volné prostranství podél oplocení u cesty k řece
 • přesazení náletu 10 ks krušiny olšové ze zahrady Fierlingerovy vily k protihlukovým stěnám parku Třešňovka.
 • 1 ks javoru červeného (Acer rubrum ʼRed Sunsetʼ) do atria 2. ZŠ na Školním náměstí na místo odstraněného klenu.
 • 1 ks šácholanu Soulangeova (Magnolia x soulangiana ´Alexandrina´), do rohového pozemku u křižovatky ulic Lipová a Táboritů;

 • 1 ks třešně pilovité (Prunus serrulata ʼKanzanʼ) na místo po odstraněném smrku vedle kašny před ZŠ 9. května;

 • 9 ks dubů letních do prostoru po odstraněných nebezpečných topolech na levém břehu Kozského potoka (podél oplocení ve skautském areálu (5 ks) a podél odstavné plochy před tenisovou halou (4 ks).

2015

 • živý plot ze skalníků poléhavých podél hrany betonové terasy budovy kina Spektrum ze strany Dukelské ulice;
 • 3 kaliny vonné (Viburnum farreri) do záhonu po myrobalánu před poštou;
 • živý plot z tavolníků jako pokračování živého plotu podél oblouku chodníků před rohem štítu čp. 608 v Táboritů ulici;
 • živý plot z ptačího zobu před čp. 1279 v Okružní ulici;
 • 2 habry obecné sloupovité ʻColumnarisʼ (Carpinus betulus ʻColumnarisʼ) na určená místa vedle MŠ Lipová;
 • 1 javor mléč ʻRoyal Redʼ (Acer platanoides ʻRoyal Redʼ) na místo po zaschlé sazenici za restaurací Lípa;
 • 1 lípa srdčitá mezi ulicí Dr. E. Beneše a starým mostem přes Kozský potok;
 • 1 lípa srdčitá vedle lavičky v lipové aleji na Průmyslové ulici proti firmě ITALCON;
 • 4 stromy (2 ks Malus ʻEveresteʼ a 2 ks Prunus serrulata ʻKanzanʼ) za dům čp. 630;
 • instalace závěsných květináčů s okrasnými květinami na 4 sloupy veřejného osvětlení podél ulice 9. května;
 • živý plot na svahu podél E55 u koupaliště ze 300 ks sazenic turkestánského brestu (Ulmus pumila celer) v délce 60 m;
 • 15 ks vajgélie květnaté (Weigela florida ʼVariegataʼ) do arboreta na místo po odstraněných borovicích a zeravech vedle lavičky vlevo u přístupového chodníku ke hvězdárně;
 • náhrada 2 dožívajících jeřábů durýňských (Sorbus thuringiaca ʼFastigiataʼ) ze stromořadí před čp. 646 v Dukelské ulici (6. a 14. strom od křižovatky Dukelská a Průmyslová);

 • 1 ks šácholanu liliokvětého (Magnolia liliflora ʼNigraʼ) do arboreta před poštou;
 • ozelenění rohového pozemku proti restauraci U Vrby keřovou výsadbou;
 • 3 ks kaliny vrásčitolisté (Viburnum rhytidophyllum) za domem čp. 1111 v Průmyslové ulici;
 • 5 ks mochny křovité žluté (Potentilla fruticosa), 10 ks mochny křovité červené (Potentilla fruticosa ʼRed Aceʼ) za lavičku před vchodem do MěÚ;
 • 1 ks lípy malolisté (Tilia cordata ʼRanchoʼ) - jako lípa slovinsko-českého přátelství v areálu Základní umělecké školy v Nerudově ulici;
 • 1 ks lípy velkolisté - jako pamětní Husova lípa na prostranství před Kozím hrádkem.
stránka
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:00 | 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 09:00 | 13:00 - 17:00
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace