Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

10.3. Formuláře

https://www.sezimovo-usti.cz/mestsky-urad-zadosti-formulare&podmenu=formenu#formenu

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

Odkazy

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitejších předpisů pro jednání a rozhodování Města Sezimovo Ústí

11.2 Vydané právní předpisy

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-vyhlasky

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány. Město nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Město v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-vyrocni-zpravy

14.1. Rozsudky

Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud žádný rozsudek vydán.

14.2. Výdaje na soudy

Město žádné výdaje na soudy nemá.

Další povinně zveřejňované informace

Informace k provozu podatelny

Doručování písemností

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí.

stránka
12
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace