Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 4.11.2021 14:41:39
Dotaz ze dne 31.10.2021

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 31.10.2021 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

1. Kolik přestupků spáchaných dle § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") v působnosti vašeho stavebního úřadu bylo v posledních třech letech řešeno správním trestem napomenutí či pokutou příkazem na místě a kolik jich bylo trestáno ve správním řízení a jaké bylo rozpětí výše uložených pokut?

2. Kolik přestupků spáchaných dle § 178 odst. 2 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") v působnosti vašeho stavebního úřadu bylo řešeno správním trestem napomenutí či pokutou příkazem na místě a kolik jich bylo trestáno ve správním řízení a jaké bylo rozpětí výše uložených pokut?

Odpověď: 

Zdejší stavební úřad v požadovaném období:

  1. řešil toliko 3 přestupky ve smyslu ust. § 178 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, přičemž byla udělena správním orgánem pokuta v rozmezí 4.000 Kč – 8.000 Kč;
  2. neřešil žádný přestupek dle ust. § 178 odst. 2 písm. j) stavebního zákona.
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace