Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Informace pro provozovatele lokálních topenišť – poslední možnosti dotací na výměnu starých kotlů

vloženo | 12.10.2021 10:06:20

Dne 1. 9. 2022 začne platit zákaz používání neekologických starých kotlů s ústředním vytápěním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5.

Stále je možné požádat o dotaci na výměnu kotle. Jedná se však o poslední možnosti dotací:

- Krajský úřad Jihočeského kraje již v minulosti vyhlásil 3 výzvy. Pro 1. pololetí roku 2022 připravuje vyhlásit poslední 4. výzvu. Požádat o dotaci budou moci pouze tzv. nízkopříjmové domácnosti (tj. domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní důchod nebo domácnost, kde jeden člen vydělal loni max. 170.900 Kč čistého příjmu). Dotace bude činit až 95 % výdajů. Předmětem podpory by měla být výměna starého kotle 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na biomasu s ručním či automatickým přikládáním, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. O dotaci je nutné požádat včas, tj. sledovat webové stránky krajského úřadu: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

- Státní fond životního prostředí prostřednictvím programu Nová zelená úsporám poskytuje dotace ve výši 30.000 – 140.000 Kč pro domácnosti s běžnými příjmy. Tento program podporuje mnohem více možností způsobu vytápění. Více informací na: https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy.

Emisní třídu je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle. Pro výběr vhodných opatření je dobré se poradit s odborníky. Některé prodejci kotlů nabízí také podání a vyřízení žádosti o dotaci.

Podle zákona o ochraně ovzduší je povinností provozovatele zdroje ústředního vytápění na pevná paliva o výkonu od 10 kW provádět pravidelně (nejméně jednou za tři roky) kontrolu technického stavu a provozu zdroje (kotle). Tuto kontrolu musí provádět tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje. Doklad o provedení této kontroly pak předkládat na vyžádání MěÚ Tábor. Databázi způsobilých osob pro danou značku a typ zdroje naleznete na tomto odkazu: https://ipo.mzp.cz.

Výsledky z kontrol odborně způsobilá osoba vkládá do informačního systému (ISPOP), kde jsou k dispozici orgánům ochrany ovzduší.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace