Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 11.8.2021 09:37:09
Dotaz ze dne 29.07.2021

Městský úřad Sezimovo Ústí, sídlem Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí (dále též jen „městský úřad“ nebo „povinný subjekt“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl o žádosti xx, nar. xx, bytem xx, doručené do datové schránky městského úřadu dne 29.07.2021 o poskytnutí informací

t a k t o:

  1. Dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., se žadatelce poskytuje informace k otázkám označených v její žádosti číslem 1., 10., 26., 28., 30., 32. a k dodatečné otázce.  
  2. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., povinný subjekt odmítá část žádosti tak, že nebudou poskytnuty informace, resp. odpovědi na otázky žadatelky označené v její žádosti číslem 2. ‑ 9., 11. - 25., 27., 29., 31. a 33.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Sezimovo Ústí obdržel dne 29.07.2021 žádost xx o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., konkrétně o sdělení – odpovědi na otázky uvedené v žádosti. Dané otázky uvedené žadatelkou se týkají údajného odcizení automobilu rodiny R. ze soukromého pozemku, kdy toto i jiná trestná činnost vůči rodině R. má dle žadatelky probíhat za přispění důležitých státních orgánů a úřadů.

K výroku I.

Na otázky označené v žádosti číslem 1., 10., 26., 28., 30. a 32. městský úřad shodně uvádí, že předmětné dokumenty, které byly přiloženy k žádosti a na které je v žádosti odkazováno, v minulosti až dosud na datových nosičích městského úřadu uloženy nebyly. K dodatečné otázce v žádosti městský úřad uvádí, že orgány činné v trestním řízení ve věci popisované v žádosti nebyly městským úřadem dosud vyrozuměny.

K výroku II.

Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Otázky žadatelky označené v její žádosti číslem 2. ‑ 9., 11. - 25., 27., 29., 31. a 33. jsou směřovány na vyjádření názoru povinného subjektu, navíc se nevztahují k působnosti městského úřadu, čímž se žádost v této části dostává mimo režim zákona č. 106/1999 Sb. Vzhledem k uvedeným skutečnostem povinný subjekt žádost v této části odmítl.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace