Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 9.8.2021 10:32:42
Dotaz ze dne 07.07.2021

Žadatel požadoval na základě své žádosti ze dne 07.07.2021 poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to konkrétně: 

Poskytnutí informací z rozhodnutí ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, vydaných vaším správním orgánem za období od 01.04.2021 až 30.06.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí

- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území

- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)

- územní souhlas, společný územní souhlas

- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí

- stavební povolení

- stavební ohlášení

- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

které se týkají pozemních staveb mimo staveb pro právnické osoby.

Z výše uvedených rozhodnutí žádáme alespoň o tyto informace:

- identifikaci žadatele

- identifikaci stavby

- lokalizaci stavby

- druh rozhodnutí

- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnosprávní smlouvy.

Žadateli byly požadované informace odeslány ve formě jednoduchého přehledu.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace