Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Problematika stavebního odpadu

vloženo | 24.1.2014 13:21:26
Z důvodu neustálých dotazů občanů a nejasností z toho vyplývajících znovu upozorňujeme:

- S platností od 23. 10. 2010 (nová vyhláška č. 1/2010) dochází ke snížení limitu stavebního odpadu, který je možné uložit do sběrných dvorů na 100 kg/osoba/rok. Odpad bude možno uložit pouze oproti předloženému občanskému průkazu a zároveň je nutná fyzická přítomnost dotyčného občana ve sběrném dvoře při odevzdávání odpadu. 

Stavební odpad není odpadem komunálním a původcem odpadu se stává osoba, jejíž činností vzniká. Není proto povinností města tento odpad odebírat. 
- Do sběrných dvorů bude přijat pouze drobný inertní odpad vznikající stavební činností, tzn. stavební suť, zbytky stavebních hmot a vytěžená zemina. 
- Množství převyšující stanovený limit bude možno odstranit prostřednictvím Správy Města na vlastní náklady producenta odpadu. 
- Nebude přijat stavební odpad typu:

  • umělohmotné materiály – např. ochranné folie, obalový materiál
  • izolační materiály – např. vata
  • dřevo – např. okenní rámy
  • ropné výrobky – např. asfaltové směsi, výrobky z dehtu
  • nátěrové hmoty – např. zbytky fasádních barev
  • stavební materiály s obsahem azbestu
  • stavební materiály na bázi sádry

ing. Karel Tůma – referent Správy Města

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace