Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 24.7.2018 14:36:57
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Pojmenování (název) životní situace

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

Základní informace k životní situaci

 • Stavebník má záměr užívat stavbu, která může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické nebo jiné právo ke stavbě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podává se žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři s přílohami včetně doložení splnění podmínek určených ve stavebním povolení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Podáním žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit

 • Městský úřad Sezimovo Ústí, stavební úřad, Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Dle § 18i a přílohy č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech předepsaných náležitostí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formuláře jsou určeny vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu - příloha č. 12: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty ve věci jsou dány § 122 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník stavby, vlastník pozemku, dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Účast na nařízeném jednání a doložení potřebných dokladů a dále dle platných právních předpisů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace