Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí - úvodní stránka > Město >

zastupitelstvo - usnesení a zápisy

23. zasedání Zastupitelstva města, konané 13.12. 2017 v Sezimově Ústí

aktualizováno | 3.1.2018 11:07:05
usnesení, zápis a zvukové záznamy

Usnesení a zápis (PDF)

Zvukové záznamy (MP3)

 1. Zahájení, volba návrhové komise, způsob volby přísedícího OS v Táboře
 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 22. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 31. 10. 2017
 3. Zápisy Finančního výboru ZM (mat. č. 60/2017)
 4. Základní informace o hospodaření města za období leden – listopad r. 2017 (mat. č. 61/2017)
 5. Informace o stavu dotačních projektů města (mat. č. 62/2017)
 6. PO SM – převod finančních prostředků do r. 2018 (mat. č. 63/2017)
 7. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 64/2017)
 8. Spolufinancování prokazatelné ztráty MHD v r. 2018 (mat. č. 65/2017)
 9. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat. č. 66/2017)
 10. OZV č. 2/2017 o místním poplatku za svoz odpadů; Rozúčtování nákladů na sběr a svoz odpadu v r. 2017 (mat. č. 67/2017)
 11. Poskytnutí dotací v r. 2018 v souladu se smlouvami (mat. č. 68/2017)
 12. Rozpočet Sociálního fondu v r. 2018 (mat. č. 69/2017)
 13. Rozpočet města Sezimovo Ústí na r. 2018 (mat. č. 70/2017)
 14. Dary občanům za činnost ve prospěch města Sezimovo Ústí - výbory ZM (mat. č. 71/2017)
 15. Zásady pro prodej bytů v r. 2018 (mat. č. 72/2017)
 16. VZ „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti MHD táborské aglomerace“ (mat. č. 73/2017)
 17. Prodej bytové jednotky č. 497/2, Lipová ul. (mat. č. 74/2017)
 18. Prodej části pozemku parc. č. 74/140 (mat. č. 75/2017)
 19. Změna územního plánu – úprava zadání změny č. 1 (mat. č. 77/2017)
 20. Změny členství ČAPS a APSS (sociální služby) (mat. č. 78/2017)
 21. Změna zřizovací listiny - MŠ Lipová (mat. č. 79/2017)
 22. Změna zřizovací listiny – MSKS Sezimovo Ústí (mat. č. 81/2017) - doplněn
 23. Zápis Kontrolního výboru ZM (mat. č. 80/2017)
 24. Likvidace majetku – ZŠ Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 (mat. č. 82/2017) - doplněn
 25. Dotazy občanů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace