Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Košice u Soběslavi

vloženo | 29.6.2017 13:13:39
dub C

 

Jedná se o 3. dub od začátku skupiny 6 dubů letních (viz výchozí bod v popisu).

O tomto stromu se zmiňuje prof. Hnízdo ve své publikaci Přírodní krásy Táborska z roku kolem 1950:

"Leč nejsou to jen lípy, které zdobí náš kraj. Řadu prastarých, pozoruhodných jihočeských dubů, porůznu, hlavně však na hrázích četných rybníků stojících čestně doplňuje i stařešina Táborska mohutný d u b l e t n í - Quercus robur L., rostoucí za bývalou panskou hajnicí poblíže Boreckého rybníka v osadě Borku za Strkovem. Je to po vlásenických lípách nejmohutnější listnáč kraje, má u země 9,5 m a v prsní výši 6,15 m v objemu. Škoda jen, že koruna, tvořená dvěma mocnými rameny byla stářím a ničivými silami přírodních živlů o jedno ochuzena. Stáří boreckého obra, asi 18 m vysokého se odhaduje na 400 - 500 let."
Ke zmínce je dobré dodat, že za 60 let strom "přibral v pase" více než 1 metr (117 cm). Odhady stáří stromů se obecně různí, podle střízlivých odhadů je tento strom starý 300 - 400 let. Zmiňované ulomené rameno je dobře patrné i ze současných fotografií stromu. V roce 2010 ze však zhroutilo i toto zbývající rameno, tak se nyní jedná o krásné živé stromové torzo. Nadále platí, že strom má největší obvod kmene ze všech stromů, vyhlášených pověřeným obecním úřadem Sezimovo Ústí.
Ve Stochově, městě nedaleko Nového Strašecí u Prahy roste dub, před nímž je na tabulce napsáno: "Tenhle dub byl zasazen r. 903 sv. Ludmilou při narození sv. Václava ve hradě, který tu kdysi stával. Dub má 8,5 metrů v obvodu". Je to slavný Svatováclavský dub, památný dub knížete Václava.

O jednom z nejslavnějších památných stromů - Dubu "Oldřichu" v Peruci, psali již staří kronikáři ale i současní autoři - např. Miroslav Horníček nebo František Nepil. Na svém plátně ho zachytil i malíř Ženíšek. Obvod kmene tohoto dubu pojmenovaném po knížeti a budoucím českém králi je přes 7 m.

Když srovnáme obvod kmene Boreckého dubu (7,32 m) se zmíněným údajně tisíciletým stromem (8,5 m) nebo jedním z nejslavnějších památných stromů (přes 7 m), vidíme, že rozdíl něco málo přes 1 m není zase tak velikým rozdílem. Možná toto srovnání v někom vzbudí ještě větší úctu a shovívavost k dubu a již nebude vadit, že je jeho koruna tvořena pouze dvěmi ulomenými rameny, že prostě není tak stromově krásný. V tu chvíli tento zřejmý handicap přestává být handicapem a stává se naopak jeho zvláštností a zhodnocujícím faktorem.

český název: Dub letní

vědecký název: Quercus robur

Evidenční číslo ústředního seznamu památných stromů: 308021.3/7

Vlastník: ČR - Pozemkový fond ČR

Fyzické charakteristiky stromu:

obvod kmene (cm) celková výška (m)     datum měření věk (let)
732 21     2. 6. 2017 300-400

Na podzim roku 2001 a na jaře 2002 společnost Lesy ČR s.p. - lesní správa Tábor zajistila provedení odborného ošetření tohoto stromu. Z koruny bylo odstraněno velké množství suchých větví a pahýlů. Z okolí byl odstraněn nálet, který nejvíce stínil stromu nebo bránil ve výhledu na něj. Tím strom vynikl a došlo ke zprůhlednění prostoru.

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace