Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Ochrana dřevin na staveništi

aktualizováno | 3.7.2017 17:00:43
Jistě jste se setkali s pojmem ochranné pásmo. Ochranná pásma mají např. vodní zdroje, vodovody, kanalizace a další inženýrské sítě, silnice, dálnice, železnice, zvláště chráněná území, lesy.

Jejich smyslem je zabránit nebo omezit v nich provádět činnosti, které by mohly ohrozit nebo poškodit daný předmět zájmu. Manipulace s látkami závadnými vodám by v ochranném pásmu vodního zdroje mohla tento zdroj ohrozit, stejně jako rozdělávání ohně v ochranném pásmu lesa by mohlo vést k požáru lesa.

V obecném povědomí je však málo známé, že podobné ochranné pásmo mají i volně rostoucí dřeviny, které jsou jako veřejný zájem zákonem na ochranu přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozováním a ničením. Jen se nazývá kořenová zóna. Norma ČSN 839061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ z roku 2006 vymezuje kořenovou zónu, stanoví činnosti, které v ní provádět nelze nebo stanoví technologické postupy, technická řešení a podmínky, za kterých lze nebezpečné činnosti provádět. Norma byla vyvinuta za účelem ochrany dřevin při stavebních činnostech. Je určena především stavebním podnikatelům a projektantům, aby respektovali při svých činnostech její požadavky. Zároveň jim norma poskytuje důležité návody, jak již bylo uvedeno, jakým způsobem lze činnost provádět a přitom nepoškozovat dřevinu. Některé druhy poškození mohou vést v budoucnu k úhynu stromu, zvláště při velkém poškození kořenové části nešetrnou stavební činností.

Ukázka respektování podzemních částí dřevin při výkopu rýhy pro položení kabelu v kořenové ochranné zóně:

- lípy v areálu Letního kina. Prováděcí firma SITEL, s.r.o. Praha, listopad 2010;

- bříz před železničním viaduktem v Zahradní ulici. Prováděcí firma Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice, duben 2015.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace