Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Ochrana rorýsů a netopýrů při zateplování domů

aktualizováno | 19.2.2014 17:59:36
Rorýs obecný je pták, dosahující velikosti vlaštovky, s ní bývá často zaměňován.

V tomto článku bychom chtěli podat informace o postupu, který by měli dodržet investoři zejména při zateplování panelových domů.

V Sezimově Ústí prokazatelně hnízdí rorýsi. Rorýs obecný je pták, dosahující velikosti vlaštovky, s ní bývá často zaměňován. Je štíhlejší s užšími a delšími křídly. Patří do řádu svišťounů, do kterého patří např. i exotičtí kolibříci. Je to pták, který je v právním řádu označen jako ohrožený druh a jako zvláště chráněný požívá přísnou ochranu podle zákona na ochranu přírody a krajiny. Většinu roku tráví v tropech a k nám přilétá, aby zde vyhnízdil. Hnízdní období trvá zpravidla od 20. dubna do 10. srpna. Tam, kde se jednou úspěšně vyhnízdí, se po zbytek života vrací. Naprostá většina rorýsů hledá a nalézá vhodná hnízdiště v lidských sídlech – lákají je výškové budovy jako panelové domy, kde obývají především ventilační průduchy, dutiny v podstřeší výškových staveb. Zákon chrání jak samotné ptáky, tak i jimi využívaná sídla (i umělá) a jejich biotop. Do jejich přirozeného vývoje je zakázáno škodlivě zasahovat. Provádění rekonstrukcí budov (zejména zateplování) v hnízdním období rorýse je nebo může být takovým zásahem do přirozeného vývoje. Je potřeba proto výše uvedené okolnosti mít na paměti při plánování rekonstrukce a dodržet správný postup.

Rekonstrukce domu je typem stavby, kterou musí schválit stavební úřad MěÚ Sezimovo Ústí. Ten bude dbát na to, aby byly splněny podmínky pro ochranu rorýsů a mohlo být povolení vydáno. První podmínkou je kompletní realizace stavby v mimohnízdní době (11. 8. – 19. 4.) a druhou nezaslepování větracích otvorů. Tyto skutečnosti musí vyplývat již z projektové dokumentace. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, je potřeba, aby investor stavby požádal Krajský úřad jihočeského kraje o vydání výjimky ze zákonem stanovených ochranných podmínek a tu předložil k žádosti o vydání stavebního povolení.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace