Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí - úvodní stránka > Město >

zastupitelstvo - usnesení a zápisy

16. zasedání Zastupitelstva města, konané 21.12.2016 v Sezimově Ústí

aktualizováno | 9.1.2017 08:04:27
usnesení, zápis a zvukové záznamy

Usnesení a zápis (PDF)

Zvukové záznamy (MP3)

 1. Zahájení, volba návrhové komise
 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení z 15. veřejného zasedání ZM Sezimovo Ústí ze dne 8. 11. 2016
 3. Základní informace o hospodaření města Sezimovo Ústí za období 1 – 11 r. 2016 (mat. č. 79/2016)
 4. Finanční hospodaření PO Správa města Sezimovo Ústí (mat. č. 80/2016)
 5. Odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZM (mat. č. 81/2016)
 6. Dary občanům za činnost ve prospěch města Sezimovo Ústí v r. 2016 – výbory ZM (mat. č. 82/2016)
 7. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2016 (mat. č. 83/2016)
 8. Rozpočtová opatření ZM Sezimovo Ústí na r. 2016 – rekonstrukce objektu čp. 1219 (mat. č. 84/2016)
 9. Dotační projekty města Sezimovo Ústí (mat. č. 85/2016)
 10. MŠ Lipová – třída pro děti do 3 let – přijetí dotace z IROP (mat. č. 102/2016)
 11. Dům s pečovatelskou službou a denním stacionářem – podání žádosti o dotaci z MMR (mat. č. 101/2016)
 12. Poskytnutí dotací v r. 2017 (mat. č. 86/2016)
 13. Návrh rozpočtu Sociálního fondu na r. 2017 (mat. č. 87/2016)
 14. Návrh rozpočtu města Sezimovo Ústí na r. 2017 (mat. č. 88/2016)
 15. OZV č. 2/2016, o místním poplatku za svoz odpadů; rozúčtování nákladů na sběr a svoz odpadu v r. 2015 (mat. č. 89/2016)
 16. OZV č. 3/2016, o školských obvodech spádových škol (mat. č. 90/2016)
 17. Prodej bytu č. 624/19, ul. Nerudova (mat. č. 91/2016)
 18. Prodej bytu č. 422/18, ul. 9. května  (mat. č. 92/2016)
 19. Prodej bytu č. 603/49, ul. Lipová (mat. č. 93/2016)
 20. Prodej bytu č. 493/25, ul. Lipová (mat. č. 94/2016)
 21. Prodej pozemku parc. č. 185/27 (mat. č. 95/2016)
 22. Prodej části pozemku parc. č. 368/8 (mat. č. 96/2016)
 23. Zásady pro prodej bytů v r. 2017 (mat. č. 97/2016)
 24. Dodatek č. 13 ke zřizovací listině PO MSKS (mat. č. 98/2016)
 25. Změna zřizovacích listin základních a mateřských škol (mat. č. 99/2016)
 26. Zápis Finančního výboru ZM Sezimovo Ústí (mat. č. 100/2016)
 27. Dotazy občanů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace