Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Řešení stížností na obtěžování hlukem z průmyslové zóny Sezimovo Ústí II - Planá nad Lužnicí

aktualizováno | 15.1.2019 14:55:08
Informace o stavu řešení problematiky hluku v Sezimově Ústí

Město se zabývá několika stížnostmi na hluk z oblasti průmyslových závodů, které obdrželo od občanů města. Podle monitoringu situace, provedeném ve spolupráci se zástupci společnosti Kovosvit MAS a.s., je zdrojem denního hluku provoz slévárny v areálu této společnosti. V nočních hodinách jsou občané obtěžováni hlukem z areálu společnosti SILON s.r.o.

Město  proto dne 16.11.2017 odeslalo podnět na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích o provedení státního zdravotního dozoru, zda jsou dodržovány zákonné limity hluku v průmyslové zóně Sezimovo Ústí II – Planá nad Lužnicí, a sdělení výsledků tohoto měření. S hygienickou stanicí město spolupracuje. Z měření by mělo vyplynout, zda dochází k překračování limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. O výsledcích budeme informovat zde.

K datu 5. 6. 2018 se situace s hlukem nezměnila - hluk ze slévárny společnosti KOVOSVIT MAS a.s. stále v nesnížené míře obtěžuje obytnou zástavbu v Sezimově Ústí, stejně tak z areálu společnosti SILON a.s. S krajskou hygienickou stanicí byly, po delší době jejich mapování situace, konečně domluveny podmínky a vhodný způsob měření, z něhož by mělo vzejít, zda hladina hluku překračuje hygienické limity. Předpokládá se, že měření by mělo být uskutečněno v červenci.

Konečně v říjnu 2018 krajská hygienická stanice provedla 2 měření hluku v mimopracovním prostředí v chráněném venkovním prostoru před obytnými byty (zprávy o výsledcích měření město Sezimovo Ústí obdrželo v 2. pol. prosince) s těmito závěry:

1. Denní měření hluku, který je tvořen zejména hlukem provozu slévárny v areálu této společnosti Kovosvit MAS a.s., naměřilo hodnotu 48,9 dB. Naměřená hladina akustického tlaku nepřekročila hygienický limit pro chráněný venkovní prostor v denní době, který činí LAeq,8h = 50 dB. 

2. V nočních hodinách jsou občané obtěžováni hlukem z průmyslového areálu společnosti SILON s.r.o. Noční měření hluku před obytným domem čp. 465 v Průmyslové ulici nejblíže areálu prokázalo překročení hygienického limitu pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor v noční době o 10,8 dB. Naměřená hodnota činila 45,8 dB, přičemž limitní hodnota činí 35 dB. Krajské hygienické stanici se nepodařilo vytipovat přesný zdroj hluku, proto předala výsledky stavebnímu úřadu k řešení. Stavební úřad se bude zabývat zejména identifikací největšího přispěvovatele hluku v nočních hodinách z průmyslové zóny - areálu Silonu s.r.o., zaměří se na posouzení plnění podmínek jím vydaných povolení k provozu, předpokládá se vedení jednání se zástupci provozovatele zdroje hluku a dalšími dotčenými správními úřady. 

 

 

 

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace