Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 13.9.2018 17:09:31
Zkoušky obecního rozhlasu / moderator
Po kompletní výměně systému obecního rozhlasu v celém městě probíhaly v rámci zkušebního provozu i nezbytné zkoušky obecního rozhlasu. Zkušební provoz na konci minulého týdne skončil, tento týden, tj. od 10. 9. zkoušky již neprobíhají. Cílem zkoušek bylo odhalit případné nedostatky ozvučení. Dovoluji si poznamenat, že v rámci konání zkoušek byli občané města v prázdninovém vydání zpravodaje Novinky ze Sezimova Ústí požádáni o případné sdělení připomínek k hlasitosti a srozumitelnosti hlášení. Tyto připomínky lze pochopitelně oznamovat i nyní, po ukončení zkušebního provozu. V současné době je prověřováno užití znělky, a to s ohledem na autorská práva. Martin Doležal, starosta města
» 7.9.2018 15:11:11
Opakující se zkoušky obecního / jkotek

Dobrý den,

Bylo by prosím možné omezit neustálé zkoušky obecního rozhlasu? Budí nám to Syna ze spánku. Předpokládám že je pro tyto zkoušky závažný důvod. Mohly by jste mi prosím sdělit důvod opakovaných zkoušek a do kdy bude tento stav trvat? Předem děkuji za ohleduplnost.

» 27.7.2018 21:36:39
Parkování u Spektra / pajavlk

Dobrý den,

  rád bych se zeptal, z jakého důvodu se na parkovišti u Spektra objevila dodatková tabulka, která upravuje dobu parkování na jednu hodinu v rozmezí 8:00-17:00 v rozmezí tuším pěti míst? Záměr byl pravděpodobně myšlen dobře. Lidé, kteří jdou na poštu musí někde zaparkovat... Když uvážím velikost pobočky pošty, přijde mi to jako velký luxus. Vzhledem k tomu, že kolem pošty se však také bydlí a parkovací situace není příznivá, vnímám tento krok jako nešťastný. Radost z něj bude mít pouze městská policie, která bude, jak je znám, vesele kasírovat okolní bydlící, kteří neměli kde zaparkovat. Prosím o rozumné vysvětlení. Zatím mi to nedává smysl.

Pavel Vlček

» 16.7.2018 15:48:55
Dodatková tabulka / moderator
Dobrý den, děkuji za upozornění. Upravíme dodatkovou tabulku v nejbližším možném termínu. Zdeněk Havlůj, SM
» 13.7.2018 17:05:13
Přistavování kontejnerů / Frantisek

Pro zajištění možnosti přistavit kontejnery v ulici Svépomoc u tenisových kurtů je instalována svislá zákazová značka B28 Zákaz stání s dodatkovou info.tabulkou vyznačující časové vymezení zákazu stání následujícím textem : Stanoviště kontejnerů - Sudý týden -                     Pátek 15" - 18". Toto upřesnění je zde asi z dřívější doby, kdy se kontejnery přistavovaly každých čtrnáct dní. Dnes informace neplatí, kontejnery jsou zde přistavovány vždy první pátek v měsíci (od dubna do listopadu?), takže několik pátků vychází i na lichý týden a několik pátků v měsíci i přes sudý týden se kontejnery nepřistavují.Zvažte výměnu tabulky za tabulku s platným upřesňujícím textem.

 

 

» 25.6.2018 16:35:39
Nechceme žít ve smradu!!! / 631632

Vážení občané Sezimova Ústí, dovoluji si využít Vašeho diskuzního fóra k získání informace o kvalitě ovzduší ve Vašem městě, zejména části Sezimovo Ústí II. Jsem ze sousední obce Turovec, kde byl v dávné minulosti postavený prasečák pro 8.000 ks prasat. Obyvatelé obec celá ta léta tolerovali zápach přicházející z prasečáku a z rozvozu kejdy po okolních polích a lukách. V současné době se změnil majitel prasečáku, který se pyšní provozem s moderní technologií, která splňuje požadavky pro chov prasat v rámci platné legislativy EU. Je pravdou, že původní technologii upravoval, ale najetím na plný výkon výkrmny zaznamenáváme stále intenzivnější zápach prasečí kejdy přicházející z prasečáku a z okolí obce, kde je kejda rozvážená. Zápach je také zaznamenáván v sousední Dlouhé Lhotě, Nové Vsi, Zárybniční Lhotě a osobně jsem jej zaznamenal i ve Vašem Městě v Sezimově Ústí. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji požádat o diskuzi k tomuto tématu, jejíž cílem by měla být podpora petice „Nechceme žít ve smradu“ podepsaná většinou obyvatel Turovce. V případě zájmu Vám návrh petice zašleme na Váš e-mail.

Našim cílem je přispět k úspěšné aplikaci nových předpisů Evropské unie do praxe, které nám mají zajistit zdravé životní prostředí i v blízkosti intenzivního chovu prasat.

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám zdravý svěží vzduch.

František Lapáček

e-mail: bitherm@cmail.cz  

» 29.5.2018 11:24:30
parkování v ulici Táboritů / moderator

Děkujeme za podnět k nepovolenému parkování v ul. Táboritů. Městská policie se zaměří na kontrolu této oblasti. Zároveň bude dán podnět na změnu umístění dopravní značky zákaz stání. Ludmila Svatková, místostarostka města

» 25.5.2018 13:01:36
pečovatelský dům / miku / moderator

Pravidla pro výběr nájemců bytů v domě s pečovatelskou službou a podmínek pro uzavření nájemních smluv zatím nejsou zveřejněna. Informace k této problematice najdete v červnových Novinkách ze Sezimova Ústí. Ludmila Svatková, místostarostka města

» 25.5.2018 12:29:42
ad Nadměrný hluk / miku / moderator

Vážená paní,

Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích (KHS) je orgánem ochrany veřejného zdraví. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví může kdokoli podat podnět na prošetření nadměrného hluku, zda nepřekračuje stanovené hlukové limity. Podnět tedy může podat na KHS jak občan, tak město. Vzhledem k tomu, že stížností na hluk město zaregistrovalo od většího počtu svých občanů, podalo podnět samo. V tuto chvíli není třeba podávat další podnět, protože KHS situaci řeší v rámci zmíněného podaného podnětu městem.

Bc. Klíma Petr - referent životního prostředí 

» 25.5.2018 09:41:46
Nadměrný hluk / miku

a ještě bych ráda reagovala na informaci o nadměrném hluku, na Městě jsme to řešili již před cca 8 lety a bylo nám řečeno, že to není věc Města, ale právě Krajské hygienické stanice. A že bychom si museli samo zaplatit měření hluku a pak teprve ten podmět podat. Pokud se situace změnila a dnes je již možné podat podmět na Město, jak by měl vypadat? Stačí oznámení tady, že nám hluk z továren vadí, nebo musí mít písemnou formu? Děkuji MK

» 25.5.2018 09:20:15
pečovatelský dům / miku

A druhý dotaz - jsou někde vyvěšené podmínky ubytování v pečovatelském domě? Pro koho bude umožněno, za jakou cenu apod. Děkuji MK

» 25.5.2018 09:19:14
parkování v ulici Táboritů / miku

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se bude nějak řešit nepovolené parkování v ulici Táboritů ve spodní části (na úrovni střediska - naproti). Je tam značka zákaz stání, kterou ale řidiči vůbec nerespektují a je tam neustále plno (především ráno a v zimě bylo na zmrzlých autech jednoznačně vidět, že tam auta stojí několik hodin, nikoliv minut). Vyjet z ulice Sokolovská je opravdu náročné, není vidět vlevo ani vpravo a ve chvíli, kdy tam jedou auta z obou stran se často srážce zabrání na poslední chvíli a to i v rychlosti 5km/h. Proč tam není zákaz zastavení? Zákaz stání je v podstatě nekontrolované pravidlo. Případně by mě zajímalo, co pro řešení situace můžeme udělat - nějaká petice apod.? Děkuji MK

vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace