Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 20.3.2015 16:06:25
Filrigrova vila a park / milan
Vila i park jsou památkově chráněny, což v podstatě neumožňuje jejich úpravy pro jiné účely než byl původní, tj. bydlení nevelké rodiny. Celá ta léta tam mohl bydlet na př. správce parku ve služebním bytě a park mohl být přístupný veřejnosti.
» 19.3.2015 22:10:31
Fierlingerova vila / mikeshusa
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, co bude s Fierlingerovou vilou a přilehlým parkem. Pokud vím patří městu, které do ní také investovalo. V poslední době jsme tam viděl nějaké lidi uklízet park. Před třemi lety proběhla mezi studenty architektonická soutěž o její využití. Ale nic se nestalo. Máte plán vilu a hlavně park otevřít veřejnosti? Je škoda, že tak pěkný areál člověk může vidět jen z pozaplotu. Nebo si chce městská rada nechat vilu pro sebe a rekreovat se tam, jako to vláda udělala se sousední Benešovou? Nerozumím tomu. Ve všech městech je zvykem takto významné památky zvlášt s parkem, kde by se dali dělat skvělé procházky s dětmi, zpřístupnit obyvatelům, pokud nejsou v soukromých rukou ale v rukou města. Proč se nic neděje? Děkuji za odpověď. M. Husa
» 19.3.2015 20:56:44
Ul. 9. Května / Milan
Rekonstrukce ulice 9. května / moderator Pro Milana Vlčka: Investorem akce je město Sezimovo Ústí. O této skutečnosti, stejně jako o přípravě a podání projektové žádosti a o průběhu realizace projektu jsou všichni občané města informováni prakticky v každém vydání Novinek. Než vyjdou Novinky, můžete zde zveřejnit, zda byla stavba převzata bez vad a nedodělků ? Pokud existuje seznam vad a nedodělků, můžete ho zveřejnit ? Nebo je to také obchodní tajemství ?
» 18.3.2015 13:09:29
Pro Milana Vlčka / moderator
Osobně, jako jeden z moderátorů, přístup k totožnosti pisatelů nemám a věřte nebo ne, ani po ní nepátrám. Identitu pisatele užívajícího nick Milan jste na tomto fóru zveřejnil nepřímo sám, a to opakovanými odkazy na stránky, které spravujete. Nerozumím sice vašim současným aktivitám, ale necítím se být tím, kdo by mohl a měl posuzovat vaši předchozí činnost v zastupitelstvu či kontrolním výboru. Nemám však zároveň problém konstatovat, že na řadu věcí máme názor podobný či shodný (pronájem tepelného hospodářství), na jiné nikoliv. Tak to ale v životě chodí. Martin Doležal, starosta města
» 18.3.2015 00:37:31
Snaha o diskreditaci / Milan
Bývá zvykem na internetu, že správce webu - diskuze, nezveřejňuje skutečnou identitu přispěvatelů, pokud používají nick - přezdívku. Zde to moderátor nedodržuje, úmysl neznám. Takže, je pravdou, že pod uživatelským jménem Milan , se " skrývá Milan Vlček, bývalý zastupitel a nepohodlný předseda kontrolního výboru městského zastupitelstva. Nenáviděný určitým okruhem lidí ze Sezimova Ústí pro své radikální názory k vytunelování tepelného hospodářství města a tím, že docílil soudního potrestání městského právníka který si nechával vybrané poplatky. Kdo mě chcete také nadat do udavačů,seznámit se s dosud nepublikovanými dokumenty k TH nebo mě pochválit a přidat se k opozici můžete tak učinit na: milan-vlcek@seznam.cz
» 15.3.2015 02:46:10
měření rychlosti / jarka1
Měřením bylo zjištěno: mimo jiné ul. Táborská II (u křiž. s ul. Prokopa Holého), kterou v období od 2.-6.3. projelo v obou směrech „pouze“ 2767 vozidel, z toho však 29 % překročilo rychlost, max. naměřená rychlost byla 81 km/hod. ve směru Husovo nám. a 84 km/hod. ve směru SNL. A to je důsledek rozhodnutí MÚ pod vedením Ing. Beneše, že se jedná o páteřní komunikaci a tudíž se zde nesmí a nebude stát. Ovšem to jen k ulici Krakovská kde se kolikrát nedá díky parkujícím vozidlum nedá projet, ale to nikomu nevadí to je Tábor. Do doby kdy se parkování nezakazovalo se takovéto skutečnosti neobjevovaly a to ještě není položen nový povrch vozovky po eventuelním dokončení rekonstrukce ulice. Ve zveřejněném projektu není zřetelná žádná dříve avizovaná změna, která by měla situaci zlepšit. Bude zde „dálnice“ kde se čas od času postaví Policie s radarem, namastí si pokladnu a …… nic jezdí se dál. Vylepšení pouze k horšímu. Jak bude Město tuto situaci řešit ? 9. května a ostatní POKUD JE INVESTOREM „Investorem akce je Město Sezimovo Ústí“ tak zhotovenou investici musí Město Sezimovo Ústí převzít a to v bezvadném a hlavně dokončeném stavu, neboť investor v tomto případě Město Sezimovo Ústí někým zastoupené hradí investici i z peněz daňových poplatníků. Již zde bylo napsáno „Nerovnost zhotovené silnice, kromě zmíněných nerovností, je o několik cm utopená pod úroveň okolní vozovky většina revizních šachet nové kanalizace v ose komunikace. Za čp. 1057 u kontejnerů na tříděný odpad zůstává po dešti veliká louže a kanalizační vpust tamtéž přestala odtékat, „plochy určené k zatravnění jsou plné kamení a stavební suti. Plošně chybí velké množství ornice k zatravnění, do úrovně obrubníků chybí místy i 15 cm zeminy. Dodavatel včera trošku ten bordel uhrabal hráběmi a pohodil pár semínek trávy. Pokud to takto město převezme, bude se v budoucnu SM za naše peníze pokoušet to dát do přijatelného stavu.“ Toto neodpovídá řádně odvedené práci, která by mohla být převzata investorem tedy Městem Sezimovo Ústí. Co k tomu řekne zástupce investora? A na otázku TV signálu jste neodpověděli vůbec!!! Stejně tak jako k vozidlům TAXI a ostatních stojících v zákazu zastavení v Kánišově a stojících v zákazu stání a na chodníku v ulici Táborská!!!
» 10.3.2015 14:39:15
Rekonstrukce ulice 9. května / moderator
Pro Milana Vlčka: Investorem akce je město Sezimovo Ústí. O této skutečnosti, stejně jako o přípravě a podání projektové žádosti a o průběhu realizace projektu jsou všichni občané města informováni prakticky v každém vydání Novinek.
» 10.3.2015 09:38:47
Rekonstrukce 9. května / Milan
» 9.3.2015 15:40:45 Rekonstrukce ulice 9. května / moderator Za přejímku stavby je zodpovědný technický dozor investora - společnost TAREKA, s.r.o.,Ing. Pavel Strnad, a za město Ing. Jiří Prokop, referent odd. dopravy MěÚ Sezimovo Ústí. Martin Doležal, starosta města Kdo je investorem stavby ? Investorem bývá obvykle ten kdo stavbu platí a bude jejím majitelem. To není město ?
» 9.3.2015 19:29:48
MZ čt, dne 12.3.2015 / Milan
Na příštím jednání MZ ve čtvrtek 12.3. v 18. hod. bude jako bod č.8 , projednáván podnět pro šetření finančního výboru MZ ve věci pana ředitele SM Kupsy. Jde o podnět od firmy J+K proti SM a ne naopak , jak vyznívá název bodu č. 8 na pozvánce.
» 9.3.2015 15:30:48
Měření rychlosti / moderator
Níže přikládám podstatnou část článku, který vyjde v nejbližších Novinkách. V ulicích Táborská a 9. května bylo v období od 16. února do 6. března t.r. prováděno měření hustoty provozu a dodržování povolené rychlosti. V souvislosti s dokončenou resp. připravenou rekonstrukcí ulic a úpravou uličních profilů bylo potřebné zjistit, jaká je dopravní situace v těchto frekventovaných lokalitách a jak řidiči respektují pravidla silničního provozu. Získaných dat je velké množství, níže jsou uvedeny pouze ty základní. Jako relativně nejbezpečnější vyšla z měření rekonstruovaná a rozšířená ul. 9. května. V období 23.-27.2. jí v obou směrech projelo 5262 vozidel, překročení rychlosti bylo naměřeno u 10 % z nich, maximální naměřené rychlosti v obou směrech byly 75 resp. 76 km/hod. V ul. Táborská I (měřeno nedaleko křiž. s ul. Jana z Ústí) v období od 16.-20.2. projelo v obou směrech 3877 vozidel, z toho 15 % překročilo rychlost, max. naměřená rychlost 82 km/hod. ve směru Sídliště nad Luž. a 76 km/hod. ve směru Husovo nám. Nejhorší v tomto smyslu je ale ul. Táborská II (u křiž. s ul. Prokopa Holého), kterou v období od 2.-6.3. projelo v obou směrech „pouze“ 2767 vozidel, z toho však 29 % překročilo rychlost, max. naměřená rychlost byla 81 km/hod. ve směru Husovo nám. a 84 km/hod. ve směru SNL. Martin Doležal, starosta města
» 6.3.2015 19:44:06
radar / magda
zveřejníte výsledky krátkého měření radarem?
» 9.3.2015 15:40:45
Rekonstrukce ulice 9. května / moderator
Za přejímku stavby je zodpovědný technický dozor investora - společnost TAREKA, s.r.o.,Ing. Pavel Strnad, a za město Ing. Jiří Prokop, referent odd. dopravy MěÚ Sezimovo Ústí. Martin Doležal, starosta města
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace