Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 10.6.2015 13:32:42
prodej bytu / michaela
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda je v plánu prodej městských bytů do osobního vlastnictví na Školním náměstí 627.Předem děkuji za odpověď.
» 10.6.2015 08:24:15
Doprava v ul. Táborská / moderator
Pro Magdu: Musím potvrdit, že bez vědomí města Sezimovo Ústí a v rozporu s dopravními přepisy byla ul. Táborská užívána pro přepravu těžkých nákladů v souvislosti se stavebními pracemi na Sídlišti nad Lužnicí. Jelikož se už nejedná o ojedinělý případ, bude v dané věci jednáno s vedením města Tábor i s odborem dopravy MěÚ Tábor, aby se taková situace již neopakovala. Zároveň ze strany města Sezimovo Ústí byla provedena kontrola dopravního značení s tím, že některé značky budou muset být opraveny, dále bylo nařízeno provádět důslednější kontrolu dané lokality ze strany MP. Martin Doležal, starosta města
» 10.6.2015 08:15:44
Pro Slávku: Oprava ulice / moderator
Dobrý den, v ulici Pod Vrbou se v roce 2015 předpokládá pouze provedení drobných oprav (výtluky apod.), komplexní rekonstrukce v letošním rozpočtu města není a zatím není ještě k dispozici ani projektová dokumentace. V horní části města je z větších akcí k realizaci připraveno zobousměrnění ul. Táboritů a připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci ul. Švermova. Martin Doležal, starosta města
» 7.6.2015 23:54:38
oprava ulice / slávka
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda se bude letos opravovat ulice Pod vrbou? Děkuji
» 6.6.2015 17:01:36
odpovedi / zrzak
nejak vaznou odpovedi, nebo dosly argumenty?
» 1.6.2015 23:02:08
Město si koupí svoje TH ?? / milan
Akvizice Energoinvest(mat. č. 179/2015) Usnesení č. 180/2015 RM po projednání I. Souhlasí se zasláním dopisu pro SFW s.r.o. a STEAG New Energies GmbH, vyjadřujícího vůli města Sezimovo Ústí zahájit jednání o odkupu 100 % akcií společnosti ENERGOINVEST a.s. II. Schvaluje uzavření Memoranda o vzájemném porozumění mezi městem Sezimovo Ústí a společností C-ENERGY Bohemia s.r.o., IČ: 25106481, Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, dle kterého vyjadřují oba subjekty vůli jednat o odkupu společnosti SFW s.r.o. ve vzájemné shodě. III. Pověřuje Mgr. Ing. Martina Doležala, starostu města, dalším jednáním směřujícím k akvizici ENERGOINVEST, a.s. Hlasování 7A/0N/0Z
» 31.5.2015 23:14:49
Jednání MZ 9.6. bod č, 7 / Milan
Můžete zde zveřejnit podklady pro zastupitelstvo na jednání dne 9.6.2015, k bodu č. 7 ? Co znamená Akvizice Energoinvest a.s. ? Neznamená to náhodou česky, že si město bude kupovat zpět svůj vlastní majetek pronajatý před 15 lety Energoinvestu ? Pokud zde podklady nechcete zveřejnit , uvedete proč ?? Mimochodem, proč by se zde nemohly pravidelně zveřejňovat všechny podklady pro jednání MZ, co je na nich tajného ???
» 30.5.2015 14:41:41
zase Táborská a MP / Magda
Co dělala MP v pátek 29.5.2015, když Táborskou ulicí kde je zákaz vjezdu vozidel nad 2,5 tuny který neplatí pouze pro dopravní obsluhu a jezdily si tam nákladní Tatry až na Sídliště nad Lužnicí, tedy i přes nově opravenou část Táborské pro betonovou suť z chodníků. To nebyla dopravní obsluha! To nikomu z MP a vedení města nevadí, že je ihned po opravě silnice ničena nákladní dopravou? Tábor má do těchto míst své příjezdové cesty.
» 27.5.2015 21:00:07
dotazy / zrzak
VÁŽENÝ PANE STAROSTO, PŘEČTENÍ VAŠEHO ELABORÁTU A PO CESTĚ DOMŮ V NOCI Z PRÁCE JSEM BYL VYBURCOVÁN K UVEDENÍ NÁSLEDUJÍCÍHO: 1/ O spolupráci s řešením situace na křižovatce Kánišova x Táborská byla požádána Policie ČR, která zde zvýšila svou kontrolní činnost. Po zkušenostech z několika předchozích víkendů je zřejmé, že dochází objektivně ke zlepšení situace. NEVÍM Z JAKÉHO ZDROJE MÁTE INFORMACE O ZLEPŠENÍ. JE PRAVDOU, ŽE TAXI STOJÍ NA NÁMĚSTÍ, TO JE V POŘÁDKU, ALE TAXI STÁLE ZASTAVUJÍ V KÁNIŠOVĚ V ZÁKAZU ZASTAVENÍ, VOZIDLA STOJÍ I V TÁBORSKÉ V ZÁKAZU STÁNÍ A JEŠTĚ K TOMU Z POLOVINY NA CHODNÍKU A MEZI NIMI VOZIDLO STÁTNÍ POLICIE A DVA POLICISTÉ KAŽDÝ Z JEDNÉ STRANY OPŘEN O VOZIDLO, ČEKAJÍCÍ PATRNĚ AŽ ZAHŘMÍ. ANO POLICIE ČR ZVÝŠILA DOHLED V TETO LOKALITĚ, ALE ZDÁ SE ŽE DOHLÍŽEJI NA TAXI A OSTATNÍ VOZIDLA PÁCHAJÍCÍ PŘESTUPKY, ABY JIM NIKDO NEUBLIŽOVAL. I PŘIJÍŽDĚJÍCÍ MP MIJÍ AUTO PÁCHAJÍCÍ PŘESTUPEK BEZ POVŠIMNUTÍ. 3/ 1. etapa rekonstrukce ul. Táborská je dokončena, byl zřízen zpomalovací práh a bude vyhodnocena jeho účinnost. Realizace 2. etapy byla vázána na dotaci z ROP. Ta poskytnuta nebyla, přesto rada města podpořila záměr akci realizovat a z toho důvodu probíhají t.č. s Vodárenskou společností Táborsko jednání o možné modifikaci projektu tak, aby o něm mohlo znovu rozhodovat zastupitelstvo města v červnu t.r. JESTLI SI MYSLÍTE, ŽE TEN PŘECHOD NA KONCI TÁBORSKÉ ULICE VE SMĚRU DO SÍDLIŠTĚ NĚCO ŘEŠÍ, JSTE NA OMYLU! POKUD NEBUDE RETARDÉR V PROSTŘED ULICE NENÍ TO ŽÁDNÉ ŘEŠENÍ. Z JAKÉHO DŮVODU NEBYLA POSKYTNUTA DOTACE? HLAVNĚ ŽE BYLO DOST PENĚZ NA REKONSTRUKCI 9. KVĚTNA,KTERÁ BYLA PROVEDENA HNED A NA VÝSTAVBU “KOUPALIŠTĚ” , KTERÉ BUDE VYUŽITO MOŽNÁ 2-3 MĚSÍCE V ROCE A TO JEN URČITOU SKUPINOU OBYVATEL.... TÁBORSKÁ ULICE VYHLÁŠENÁ JAKO PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE A PROTO SE NA NÍ NESMÍ STÁT, JE V TAKOVÉM UBOHÉM STAVU – HLAVNĚ CHODNÍKY - A ZDE NEJSOU ARGUMENTY POTŘEBNOSTI? NA REKONSTRUKCI SE ČEKÁ JIŽ MNOHO LET. JE TO OSTUDA PO ČEM LIDÉ CHODÍ. 2/ K TV signálu jsem se již vyjadřoval, pokud existuje nějaké řešení, z pohledu finančních nákladů akceptovatelné pro město, jsem připraven o něm jednat. TO ŘEŠENÍ BY STE MĚLI HLEDAT A TO INTENZIVNĚ A NEVYMLOUVAT SE NA PENÍZE. KDYBY MP ŘÁDNĚ PROVÁDĚLA KONTROLY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A NE JENOM DOPRAVNÍCH A BEZ MILOSTI A KAMARÁDÍČKOVÁNÍ ROZDÁVALA POKUTY BYLO BY NA VYSÍLAČ I NA JINÉ VĚCI. PROČ JSOU OBYVATELÉ SEZIMOVA ÚSTÍ I DISKRIMINOVÁNI V OBLASTI TELEVIZNÍHO PŘIJMU? NAD MĚSTEM STOJÍ VĚŽ BÝVALÉHO VYSÍLAČE, SNAD ZDIGITALIZOVÁNÍ A SPUŠTĚNÍ NEMUSÍ NUTNĚ HRADIT MĚSTO, NAVÍC BY ZAJISTÉ JEHO ZPROVOZNĚNÍ ZKVALITNILO TV SIGNÁL V ŠIRŠÍM OKOLÍ, KTERÉ BY SE EVENTUELNĚ TAKÉ MOHLO V PŘÍPADĚ NUTNOSTI FINANČNĚ PODÍLET.
» 27.5.2015 11:56:48
Pro Milana / moderator
Milane, slyšíte (opět) trávu růst. Město mělo rozhodnutím soudu (ačkoli nebylo účastníkem řízení) uloženou nějakou povinnost, ale protože v ní spatřovalo zásah do svých ústavních práv a oprávněných zájmů, využilo dostupných zákonných prostředků, aby přinejmenším omezilo rozsah své povinnosti. To trvalo prakticky tři roky. V současné době však již tato aktivita města ztratila částečně na významu, proto město svůj přístup modifikovalo a svou povinnost stanoveným způsobem splnilo. Na rozdíl od vás o žádné dohodě kohokoliv z vedení města s p. Podolským či jeho právním zástupcem nevím, žádné jsem se neúčastnil. Martin Doležal, starosta města
» 27.5.2015 00:40:56
Také odpověď ..... / Milan
Pro nezasvěcené, pokud by p. Podolský dostal požadovaný úplný posudek v elektronické podobě, musel by být také zveřejněn na webu města, takto se město této povinnosti vyhnulo. Proto je v textu odpovědi níže uvedeno -- " v listinné podobě " . Proč byla cenzurovaná verze zveřejněna a úplná nikoliv ? Proč p. Podolský smí znát utajovaný právní posudek a obyčejný občan ho znát nesmí ?? Ještě jste zde měli napsat , že kdo chce také posudek mít, musí si o něj sám požádat podle zákona č. 106.Jinak řečeno, obvyklá ochota místní radnice cokoli zveřejnit, pokud to nejde vládnoucí klice pod nos. Celá tato situace nahrává domněnce, že se radnice dohodla s p. Podolským, že převezme písemnost v listinné podobě, aby se předešlo zveřejnění. Závěr, na konci letitého sporu je opět posudek tajný a zná ho jen starosta a Podolský. Občane ty si trhni nohou.
» 26.5.2015 14:06:57
Pro milana / moderator
Znovu konstatuji, že v souladu s usnesením ZM č. 24/2015/5 ze dne 28. 4. 2015 byla povinnému, tj. p. Podolskému poskytnuta v listinné podobě kopie dříve cit. dokumentu tak, jak bylo městu uloženo výrokem II. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 10A 125/2012-26 ze dne 26. 3. 2013, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2013. Martin Doležal, starosta města
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace