Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 3.12.2015 10:06:32
Vecer netece tepla voda... / moderator
Dobrý den, na dotaz nemohu, dle informací, které uvádíte, přesně odpovědět. Pro vyřešení Vašeho problému je potřeba znát číslo vašeho domu a bytu. Pak může být zjednána náprava stavu, který popisujete. Prosím, kontaktujte mne na čísle telefonu 381 201 136 nebo mobilu 733 164 138. Dále upozorňuji na oznámení společnosti ČEVAK, a.s. z 2. 12. 2015: „ČEVAK a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodu dojde v lokalitě Sezimova Ústí 2 ke snížení tlaku ve vodovodním řadu v období 3. - 4. 12. 2015. V případě netekoucí vody kontaktujte bezplatnou linku 800 120 112 pro sjednání nápravy.“ Ludmila Svatková, místostarostka města
» 30.11.2015 23:49:46
Vecer netece tepla voda... / jabu
...muze mi nekdo kompetentni vysvetlit, proc mi v byte v Dukelske ulici pravidelne po 22:00 hodine (kdyz konecne prijedu z prace) misto teple vody tece studena zlute zakalena brecka a proc bych tedy mel za dodavku teple vody platit, kdyz tuto sluzbu - de facto - pravidelne nedostavam?? Misto toho si musim v 21. stoleti ohrivat vodu na umyti na sporaku?? Tento stav trva od te posledni planovane odstavky dodavky tepla.
» 5.11.2015 07:29:10
Odpadové nádoby / moderator
Autorizovaná společnost EKO-KOM a.s. přistupuje postupně k rozšíření spolupráce s vybranými městy a obcemi v oblasti technického zajištění tříděného sběru odpadů. Tato společnost nám nabídla realizaci projektu, založeném na převzetí sběrné sítě našeho města pro sběr využitelných komunálních odpadů. Jedná se předně o odkup současné sběrné sítě ve vlastnictví naší organizace pro tříděný sběr papíru, plastu, skla a kovů. Odkoupené nádoby budou obratem poskytnuty městu prostřednictvím naší organizace v rámci časově neomezené bezplatné výpůjčky. Součástí projektu je i zajištění následné péče o obnovu a případný rozvoj sběrné sítě, na kterém se město prostřednictvím naší organizace dohodne se společností. Hlavním cílem připravovaného projektu je zajištění dlouhodobě stabilní, dostatečné a dostupné sběrné sítě pro občany za účelem tříděného sběru využitelných komunálních odpadů (včetně obalové složky). Současně dojde k úspoře investic města a zefektivnění provozních nákladů města spojených s tříděním sběrem. Součástí připravovaného projektu bude i obnova a další rozšiřování sběrné sítě ve městě. Provoz sběrné sítě a její rozsah bude i nadále v kompetenci města, prostřednictvím naší organizace. O zapůjčené nádoby bude nadále pečovat naše organizace, která bude za úplatu zabezpečovat opravy souvisejících s běžným opotřebením a bude nadále zajišťovat svoz separovaného odpadu a předávání odpadů k dalšímu zpracování. Pro Vaši informaci uvádíme, že současná sběrná síť je složena ze 152 ks sběrných nádob. Z toho 14 ks odpadových nádob je v bezplatné výpůjčce od Mikroregionu Táborsko, které jsou umístěny na třech stanovištích, 73 ks odpadových nádob má již naše město od roku 2014 - 2015 v bezplatné výpůjčce od společnosti EKO-KOM a.s.. Dalších 65 ks je ve vlastnictví naší organizace, v letech 2012 – 2014 se po-dařilo obnovit 50 ks sběrných nádob a 15 ks sběrných nádob bylo zakoupeno v letech 1999 – 2001. Připravovaný projekt zahrnuje nejen odkoupení sběrových nádob, ale např. obnovu 15 ks nádob se spodním výsypem starších 10 let, dovybavení 5 stanovišť sběrnými nádobami na kov, rozšíření současné sběrné sítě nejméně o dvě nové stanoviště, pravidelné dodávky propagačních materiálů od společnosti pro osvětu občanů a využití osvěty v rámci webových stránek města a „Novinek Sezimovo Ústí“ (včetně finančního podílu společnosti) Kupsa Jaroslav – ředitel SM
» 31.10.2015 22:30:28
odpad-popelné / josef
v Táborském deníku vyšel článek ohledně poplatků za odvoz popelnic.Někde se snižuje cena, někde zvyšuje, jinde se část odpouští.Bylo uvedeno, že město Sezimovo Ústí zvyšovat částku nebude( za což jim tímto děkuji) - cituji - z důvodu,že si zajišťují sami odvoz tříděného sběru papíru,plastu apod., tím vznikají nižší náklady. Zajímá mě,co tedy vede k převzetí této služby společností EKO-KOM, a.s.
» 24.10.2015 00:44:05
Voda / slavka
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak dlouho nám ještě z kohoutků poteče ta hnusná,žlutá voda?Rádi pijeme kohoutkovou vodu,ale tohle se fakt nedá,je s toho i špatně od žaludku.Co takhle sleva na vodném? Děkuji za info Slávka
» 30.9.2015 11:28:20
pepo / moderator
Již dříve jsem opakovaně deklaroval, že nebudu hodnotit správnost či nesprávnost pronájmu tepelného hospodářství třetímu subjektu a odpovědnost těch, kteří stáli u podpisu nájemní smlouvy v r. 2000. Úkolem současného vedení města je podle mého názoru nalézt uspokojivé řešení budoucího stavu a s tím souvisí i vypořádání vzájemných práv a povinností z dosavadní smlouvy. Ta totiž žádné řešení prakticky neobsahuje. A to je jen jeden z mnoha jejích nedostatků. Stejně jako nehodlám posuzovat odpovědnost tehdejších zastupitelů města, nemám potřebu hodnotit aktivity P. Podolského, coby tajemníka MěÚ v době uzavírání smlouvy o pronájmu tepelného hospodářství. Vím, že celou záležitost bere velmi osobně, ale pro mne je důležitější zabývat se spolu se současným vedením města zabezpečením fungování systému centrálního zásobování teplem i po 31. 12. 2015, a to za podmínek, výhodných pro město a jeho občany. Ještě drobnou poznámku: Nikdo nejsme neomylní, ale v případě řízení, které uvádí P. Podolský jako příklad chyb a neschopností úřadu a mé osoby, nebylo město vůbec účastníkem řízení (a žádnou z naznačovaných chyb tak nemohlo učinit …). Ze strany Krajského soudu v Českých Budějovicích došlo k zásadnímu pochybení při projednávání věci, jak z hmotného, tak procesního pohledu, ale krajský úřad bohužel neměl v řízení snahu pokračovat. Město, byť s vědomím, že není účastníkem řízení a že mu tak jsou upřeny jakékoli opravné prostředky, se přesto pokusilo kasační stížností naznačit nejvyššímu správnímu soudu vady předchozího řízení a nedostatky legislativní úpravy, obojí vedoucí k porušování ústavních práv města. Tento fakt také nejvyšší správní soud nikdy nezpochybnil. Pokládat uvedený postup města za zmetek či lajdáckost nesvědčí o znalosti či schopnosti objektivního úsudku v dané věci. Martin Doležal, starosta města
» 29.9.2015 23:45:15
/ pepo
Dobrý den, https://drive.google.com/file/d/0B5rSx-qYt9bAVUV4U0JSOGo3NkE/view?usp=sharing na výše uvedeném odkaze si můžete přečíst kompletní zprávu Advokátní kanceláře Havel a Holásek, která se týká nájemní smlouvy na pronájem tepelného hospodářství Sezimova Ústí, jejíž platnost končí 31.12.2015. Snahou starosty města Ing. Mgr. Martina Doležala je udržet ji co nejdéle mimo veřejnou známost. Domnívám se, že zpráva je věcí veřejnou, stála nemalé prostředky hrazené z rozpočtu města, tedy i z Vašich peněz. Mimo to děkuji starostovi, že na jeden můj příspěvek reagoval, aby mi vysvětlil, proč není tento odkaz ponechán na tomto diskusním fóru. Také bych se ho rád zeptal proč nevysvětlil lidem, jak to s tou odpovědností opravdu je. Již od roku 1991 je v zákoně stanoveno, že tajemník je vedoucím úřadu a zodpovídá za řízení úřadu, který je pro zastupitele servisní organizací a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Tajemník je ze zákona rovněž členem rady bez hlasovacího práva, s hlasem poradním. Veškeré rozhodování a tím i zodpovědnost náleží pouze voleným zástupcům-t.j. členům zastupitelstva, z nichž někteří vykonávají i funkce člena rady. Tak je tomu samozřejmě i v Sezimově Ústí. Kdo byl členem zastupitelstva, případně členem rady, najdete na internetových stránkách města nebo na www.volby.cz. O pronájmu tepelného hospodářství rozhodovala ve své kompetenci rada, věci týkající se v této smlouvě majetku města, rozhodovalo zastupitelstvo. Z uvedeného je zcela zřejmé, že kdo rozhoduje, tak i zodpovídá. Byli to členové tehdejší rady (bez ohledu za kterou stranu či skupinu kandidovali), kteří tuto nájemní smlouvu řešili: Schneider, Táborský, Kadlčík, Gause, Dvořák, Oplatek (Svatková), Hanušová, členy zastupitelstva byli Hojsáková, Kropík, Peterka, Ryzka, Hrádek, Zvěřinová, Šesták, Wofek, Vocílka, Kučerová, Vodička, Kos, Mrzena, Šefčík. Divím se proto jak může starosta veřejně prohlašovat, že jsem dělal špatná rozhodnutí, která nyní trápí moje svědomí. Já tento pocit nemám a ani jsem jej nikdy neměl. Maximálně cítím za tato rozhodnutí jistou spoluzodpovědnost, protože jsem se těchto jednání zúčastnil a samozřejmě jsem také materiály pro tyto orgány předkládal k projednávání. Rozhodnutí pronajmout a rekonstruovat tepelné hospodářství považuji i dnes za rozhodnutí správné, provedené řádně a legálním způsobem. Rovněž se divím, že jsem starostou označován jako ten, kdo škodí městu a jeho občanům. Jak se skutečně škodí uvedu na jednoduchém případu. Když jsem v roce 2012 požádal v souladu se zákonem o vydání této zprávy, byla mi tato řádným způsobem odepřena. Po odvolání ke krajskému úřadu, byla moje žádost jednou potvrzena jako správná, po odvolání města mi byla, opět v souladu se zákonem zamítnuta. Následně byl krajský úřad žalován u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který rozhodl o vydání kompletní zprávy spolu s opravným prostředkem – možností podat kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Tuto kasační stížnost místo krajského úřadu, jako účastníka řízení, podalo město Sezimovo Ústí. Tato závažná chyba starosty města, člověka s právním vzděláním, měla za následek zastavení řízení pro formální nedostatky a nebyla NS soudem vůbec řešena. Tím došlo k nabytí právní moci rozhodnutí KS v Českých Budějovicích, bez možnosti dalšího řízení. Toto nelze považovat za chybu, ale za neomluvitelný zmetek a lajdáckou práci starosty. V případě řádné kasační stížnosti mohlo rozhodnutí dopadnout úplně jinak. Je zcela logické nalézt nějakého obětního beránka, za něj se již 15 let schovávat jako v mlžném oparu a dělat jakoby se nic nestalo. Proto následovalo loni v září utajení celé zprávy. Zastupitelstvo ji neoprávněně označilo za důvěrnou a pověřilo starostu, aby zabezpečil, že nebude vydána. Následovaly další dvě soudní řízení a až exekuční řízení vedlo k jejímu vydání. Další ne malé finanční náklady vydané městem zcela zbytečně. Nádoba mojí trpělivosti však již dostala tu poslední příslovečnou kapku a přetekla. Nebudu již dále nečinně přihlížet překrucování faktů a nejsem ochoten nechat se veřejně špinit. Patnáct let stačilo. Děkuji těm, kteří si to přečetli a všem přeji hezký den.
» 25.9.2015 20:46:04
Další osud tep. hospodářství ? / Milan
Konec roku a smlouvy na pronájem tepelného hospodářství je přede dveřmi. Dozvědí se občané co se stane se stamilionovým majetkem města ? Nebo je stále vše utajené ? Proč je tu stále mazán odkaz na plné znění právního posudku na problém smlouvy na pronájem tepelného hospodářství , který soud " odtajnil " ? Ty obstrukce města by byly směšné, kdyby nešlo o tolik milionů, nebo je to právě proto ? milan-vlcek@seznam.cz
» 24.9.2015 23:38:44
poskytování informací ? / Milan
Nemohl by příslušný úředník ve složce " poskytování informací " , kromě nicneříkajícího data podání žádosti, také uvést krátce obsah ? Kdo se chce seznámit s obsahem žádosti musí se proklikávat všemi přílohami. Tento systém není příliš vstřícný občanům, nebo je to záměr ?
» 24.9.2015 23:28:53
AK Havel / pepo / Milan
AK Havel / pepo Prosím o poslání odkazu na milan-vlcek@seznam.cz Dobrý den vážení spoluobčané, je mi velice líto, že pan starosta ve své snaze utajit veřejné informace, které se týkají řady lidí a rodin v Sezimově Ústí II., již 3x odstranil z tohoto veřejného webu adresu, kde si můžete celou zprávu přečíst. ************************************************ Prý to není diskuzní příspěvek, protože u toho není žádný text pro diskuzi. Toto jsem se dozvěděl, když jsem zjišťoval proč se to tam nedostalo. Je zjevné, že tzv. "tajná zpráva", schválená 16-ti věrnými zastupiteli v září minulého roku, byla již z moci úřední odtajněna. Třeba se dočkáte po třech letech, že bude tento materiál možné přečíst i zde. Přeji všem hezký a příjemný den.
» 22.9.2015 11:32:11
Pro pepo / moderator
Potvrzuji, že stále se opakující příspěvky odesílatele pepo jsou administrátorem z diskuzního fóra stahovány, neboť nemají s diskuzí nic společného a nesplňují tak podmínky fóra. Ve věci citované analýzy splnilo město veškeré své informační povinnosti. Vše ostatní je pro mne jen obtížně pochopitelné jednání s nejasnou motivací v konečném důsledku směřující k poškozování zájmů města a jeho občanů. Nebo je to za tím špatné svědomí za dřívější chybná rozhodnutí ...? Martin Doležal, starosta města
» 22.9.2015 08:20:03
AK Havel / pepo
Dobrý den vážení spoluobčané, je mi velice líto, že pan starosta ve své snaze utajit veřejné informace, které se týkají řady lidí a rodin v Sezimově Ústí II., již 3x odstranil z tohoto veřejného webu adresu, kde si můžete celou zprávu přečíst. ************************************************ Prý to není diskuzní příspěvek, protože u toho není žádný text pro diskuzi. Toto jsem se dozvěděl, když jsem zjišťoval proč se to tam nedostalo. Je zjevné, že tzv. "tajná zpráva", schválená 16-ti věrnými zastupiteli v září minulého roku, byla již z moci úřední odtajněna. Třeba se dočkáte po třech letech, že bude tento materiál možné přečíst i zde. Přeji všem hezký a příjemný den.
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace