Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 15.1.2016 11:58:56
odpovědi!!! ??? / jarka1 / moderator
K pravdivosti tvrzení na tomto fóru si dovolím konstatovat, že ve věci stížností na kvalitu TV signálu v lokalitě Táborská/Lužnická a okolních ulic má město od r. 2010 k dispozici pouze několik písemných anonymů, několik příspěvků od jednoho odesílatele zde v diskuzním fóru a jeden e-mail obdržený v rámci ankety. Lze tedy důvodně předpokládat, že uvedený problém se týká právě jednoho občana našeho města. To, že tento občan problém s TV signálem má, nevyvracím, nicméně řešit to způsobem navrhovaným Českými Radiokomunikacemi považuji ze strany města za nereálné. Roční náklad spojený s řešením, jak jej vyčíslily ČRa v r. 2013, by totiž činil 871.200,- Kč. Návrh jiného způsobu, jak uvedenou situaci řešit, město k dispozici nemá. Martin Doležal, starosta města
» 15.1.2016 11:36:35
Pro jarka1 - odpovědi!!! ??? / moderator
Děkuji za upozornění. Předpokládala jsem, že když je světlo opravené, tak svítí a neověřila jsem si skutečnost v terénu. Světlo nebude ještě několik dní svítit. Čeká se na dodání náhradního dílu. Omlouvám se za nesprávnou odpověď. Ludmila Svatková, místostarostka města
» 15.1.2016 10:37:11
Pro magda – Prosím odpovědi / moderator
Dotaz: Zákaz odbočení, přikázaný směr jízdy a zákaz vjedu do Táborské ulice je tam umístněn proč? Odpověď:Přechodné dopravní značení je v Táborské ulici umístěno z důvodu stále probíhající stavby. Přestože byly v době zimních měsíců přerušeny v dané lokalitě stavební práce, místo je až do úplného dokončení celé akce stavbou. Povrch je provizorně upraven, aby se místní obyvatelé dostali ke svým domům. Ludmila Svatková, místostarostka města
» 15.1.2016 10:26:00
Pro zrzak - Rok 2016 / moderator
Odpověď k dotazu č. 3: Rekonstrukce Táborské ulice probíhá dle projektové dokumentace, schválené silničním správním úřadem MU Tábor, která odpovídá platným předpisům a normám. Průběh stavby je pravidelně sledován stavebním dozorem a pracovníky městského úřadu. Veřejné osvětlení v nyní rekonstruované části Táborské ulice II. etapa je navrženo tak, aby teplota světla odpovídala typu osvětlení v celé ulici (I. etapa). Šířka komunikace, chodníků, umístění stožárů VO v chodníku je dle PD a norem. Sloupy VO jsou umístěny s ohledem na stávající podzemní vedení sdělovacích a silových kabelů. Ludmila Svatková, místostarostka města
» 14.1.2016 13:42:26
odpadové nádoby v Táborské uli / moderator
V průběhu roku 2013 a 2014 prováděla naše organizace úpravy všech stanovišť na separovaný odpad ve městě. Z dotací byly vytvořeny dvě nové stanoviště, některé stanoviště bylo nutné rozšířit a ostatní bylo nutné upravit. Stanoviště separovaného odpadu v Táborské ulici naproti pekařství bylo upravováno především na žádost občanů a v době, kdy o rekonstrukci II. etapy Táborské ulice nebylo ještě rozhodnuto. Náklady na opravu nebyly vysoké, protože byla použita starší použitá dlažba a obrubníky, práci vykonávali pracovníci veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací, které naše organizace využívá. O umístění stanovišť komunálního a separovaného odpadu nerozhoduje naše organizace, ale oddělení životního prostředí města podle dlouhodobého plánu projednaného v komisi životního prostředí. Při zahájení rekonstrukce II. etapy Táborské ulice byly kontejnery přemístěny na místo, aby občané z této části města nevstupovali do rekonstruované ulice a byl bezproblémově prováděn výsyp nádob. V tomto týdnu jsme kontejnery přemístili zpět na původní místo. Dnes jsme obdrželi telefonáty od některých občanů, kterým by vyhovovalo umístění kontejnery na přechodném stanovišti. Jak je vidět co občan, to jiný názor. Jaroslav Kupsa-ředitel SM
» 14.1.2016 09:24:11
odpovědi!!! ??? / jarka1
Bylo by dobré podávat ověřené informace! Světlo v ulici Prokopa Holého s křižovatkou Táborská stále nesvítí.(13-14.1.2016) A co se týče televizního signálu - patrně se nejedná o individuelní záležitost. Sami jste v Novinkách po nesmyslné a nic nepřinášející anketě psali, že TV signál je v určitých částech (co to je určitých)nedostačující (nekvalitní) Patrně to netrápí pouze "ZRZAK" ale ten jediný se umí a chce ozvat narozdíl od ostatních, kteří se nechají diskriminovat a platí další peníze navíc za paraboly nebo kabelovku Jarka
» 13.1.2016 14:16:39
moderator / moderator
Odpověď k dotazu č. 4: Světlo v ulici Prokopa Holého nesvítilo z technických důvodů souvisejících s rekonstrukcí Táborské ulice. Dnes je již světlo opraveno. V případě poruchy světla veřejného osvětlení doporučuji zavolat na bezplatnou linku 800 101 109 a zde tuto skutečnost oznámit. Oprava bude provedena do několika dní. Ludmila Svatková, místostarostka města
» 12.1.2016 15:40:16
Pro zrzak - Rok 2016 / moderator
Odpovědi k jednotlivým dotazům budou přidávány postupně. K dotazu č. 1 ve věci TV signálu v ul. Táborská uvádím, že uvedený požadavek je vznášen jen z vaší strany zde v diskuzním fóru, takže je otázkou, zda se jedná o individuální problém či o záležitost, který trápí více občanů Sezimova Ústí. V otázce řešení platí to, co zde bylo prezentováno již dříve. U odpovědi na dotaz č. 2 netuším, jak podrobnou odpověď požadujete, proto je na webu města pod http://www.koupalistepohoda.cz/pohoda/index.php?vyber=aktualne k dispozici úplný přehled hospodaření střediska sportovně - rekreačního areálu v r. 2015, jak jej pro radu města připravila Správa města. Martin Doležal, starosta města
» 12.1.2016 12:32:22
MP / jarka1
Ať přijedete do kteréhokoliv města a nemusíme chodit daleko stačí Tábor vždy potkám strážníka/y MP a ne jednou a to se pohybuji ppěšky po městě, nebo alespoň v autě. To se v Sezimově Ústí nestane. Nevím proč vynakládá město na MP finanční prostředky daňových poplatníků, když není od MP žádný přínos. Projdete li se po městě SÚ najdete (ovšem pokud budete chtít najít) tolik přestupků...škoda mluvit. Ovšem nemohou se vytelit s autem a stát u něho jako ..... na chodnících je nasráno, auta si stojí kde se jim zachce včetně chodníků a travnatých ploch, zákaz zastavení, zákaz vjezdu to nikoho nezajímá každý si dělá co chce a MP navíc nedělá nic! A co přináší drahý kamerový systém také nic, protože to by si nikdo nedovolil zastavit u Apolla v zákazu zastavení jako je to běžné
» 12.1.2016 09:46:30
souhlasím s Magdou / josef
Je pravda, že kontejnery se dávají dost blízko, někdy až pod okny bytů. Určitě tam nebo v blízkosti nebydlí žádný pracovník MÚ nebo Správy města.Ať si to také zkusí jaké to je. Také sázení vzrostlých stromů, kteří stíní nebo v blízké době budou stínit ať se jedná o byt nebo zahradu.Pak bude marný boj s úřady, aby se snížily koruny stromů. Připadá mi to, že je prostě splněn nějaký úkol, protože normálně "myslící" člověk by to neudělal. O MP se ani nevyjadřuji.
» 11.1.2016 08:38:29
prosím odpovědi / magda
Souhlasím a přidávám se k „ZRZAK“ a přidávám ještě další dotazy. Zákaz odbočení, přikázaný směr jízdy a zákaz vjedu do Táborské ulice je tam umístněn proč? Kdo kontroluje dodržování a vymáhá reporesivně jeho dodržování? Odpovím za vás: Nikdo, každému je to jedno! A nejvíc MÚ a MP. A co lidi???? Ti vlastně nic neznamenají. A v návaznosti na nezodpovězené dotazy z minula: V minulosti zbudované místo pro kontejnery na tříděný odpad v řídce obydleném místě naproti Pekařství U Šefčíků, zajisté to stálo nemalý peníz. Následně za krátkou dobu bylo toto místo v souvislosi s rekonstrukcí Táborské ulice vybagrováno a materiál odvezen k recyklaci. Kontejnery byly přesunuty do ulice za křižovatku kde lolem dokola jsou okna rodinných domů! To je konečné umístění? Pokud ano ? KDO TO VYMYSLEL, NEBO KDO NEPŘEMÝŠLEL? Je vidět, že MÚ dělá vše pro lidi….. však se o tom zmiňuje i „ZRZAK“ Žádám o konkrétní odpovědi
» 7.1.2016 11:51:26
rok 2016 / zrzak
Je začátek roku 2016 a zbylo mnoho nezodpovězených a vzniklo dost nových otázek 1) Jak pokročilo zajištění dostatečně kvalitního signálu pozemního vysílání všech kanálů šířící signál n oblasti SEZIMOVA ÚSTÍ I samozřejmě i jinde všech čtyř multiplexů např. kanál 22,25, 39,49,53 a t. d. 2) Jak skončlo saldo má dáti / dal tedy příjmy a výdaje pro provoz koupaliště POHODA 3) Jak se investorovi, tedy MĚSTU SEZIMOVO ÚSTÍ líbí nově zrekonstruovaný úsek Táborské ulice v Sez.Ústí i hlavně chodníky a jejich zvlnění naproti pekárně ŠEFČÍK a níže. Jak se líbí šířka chodníku od křižovatky k pekárně ke křižovatce s ulicí Prokopa Holého pravá strana a nerovnoměrně umístěné stožáry veřejného osvětlení od okraje vozovky směrem do chodníku. Proč nebyly osazeny sloupy veřejného osvětlení svítidly využívající LED diody, které jsou sice dražší, ale úspornější a mají delší životnost. Je s podivem, že u koupaliště a na ulici 9. Května použity jsou. 4) Proč již od poloviny prosince 2015 nesvítí veřejné osvětlení poslední před křižovatkou s Táborskou v ulici Prokopa Holého (mimochodem pod rouškou tmy zde došlo na Sivestra v noci k poškození několika vozidel)
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace